Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

VISIONIST A VALITUDE

VISIONIST & VALITUDE TM

Biventrikulárne kardiostimulátory VALITUDE a VISIONIST sú najmodernejší prístroj poskytujúci srdcovú resynchronizačnú liečbu (CRT-P), pričom využíva možnosť biventrikulárnej elektrickej stimulácie na dosiahnutie synchrónnych sťahov srdcových komôr pri srdcovom zlyhávaní. Oba prístroje sa dodávajú aj s modernou kvadripolárnou technológiou s označením X4.

 

Tento prístroj je vybavený batériou s bezkonkurenčnou životnosťou na trhu. Využitie moderných batérií významne zvyšuje komfort a znižuje riziko pre pacienta vďaka menej častým výmenám prístroja pre vybitie batérie a šetria sa náklady na zdravotnú starostlivosť.

Hlavné vlastnosti:

 • RightRate - senzor minútovej ventilácie (MV), ktorý ako jediný klinicky preukázane dokáže obnoviť chronotrópnu kompetenciu, možnosť využitia i duálneho senzoru MV a Akcelerometra
  - pre viac informácií navštívte: www.chronotropic-incompetence.eu
 • HF DIAGNOSTICS - ponúka celý rad diagnostických funkcií pre sledovanie vývoja stavu pacienta, ako je AP Scan, Respiratory Rate Trend, ABM, HRV a mnohé iné
  • Indication-Based Programming - nastavenie optimálnej terapie pre pacienta vďaka zjednodušenému naprogramovanie kardiostimulátora
  • Sudden Brady Response (SBR) - algoritmus pre zrýchlenú stimuláciu pri náhlom poklese frekvencie pri vazo-vagálnej kardioinhibičnej synkope
  • PaceSafe Automatic Capture RA/RV/LV - automatické meranie stimulačného prahu a nastavenie stimulačného výdaja pre bezpečnú stimuláciu a šetrenie batérie
  • PMT Termination - algoritmus pre automatické prerušenie Pacemaker Mediated Tachykardie (PMT)
  • Algoritmy pre fyziologickú stimuláciu pri predsieňových tachykardiách - Ventricular Rate Regulation VRR, Atrial Pacing Preference APP, Atrial Tachy Response ATR a iné
  • ZIP Telemetria - po interogácii hlavicou
  • Latitude NXT - možnosť sledovania prístroja pomocou diaľkového domáceho monitoringu
 • POST – funkcia pre automatické zmeranie implantačných parametrov pred prepustením pacienta a vytvorenie reportu
 • AT/AF report – kontinuálne sledovanie predsieňovej aktivity a spracovanie údajov do komplexného reportu o stave predsieňových arytmií

 

Visionist a Valitude