Endologix

Na Slovensku produkt Nellix® od spoločnosti Endologix distribuuje MEDITRADE spol. s r. o.

Viac informácií o spoločnosti Endologix nájdete na: https://endologix.com/

EVAS

Nellix

 

Na Slovensku produkt Nellix® od spoločnosti Endologix distribuuje MEDITRADE spol. s r. o.

Tento inovatívny systém patrí medzi minimálne invazívne metódy, vďaka ktorým má pacient umožnené väčšie pohodlie a rýchlejšie zotavenie v porovnaní s invazívnymi chirurgickými zákrokmi.

Nellix®

Nová paradigma v liečbe AAA Nellix® je prvý a jediný dostupný systém na liečbu aneuryzmy brušnej aorty, ktorý funguje na princípe kompletného utesnenia vaku aneuryzmy. Je navrhnutý tak, aby poskytoval nasledujúce výhody:

Liečba väčšieho počtu pacientov

Technológia Nellix poskytuje riešenie pre súčasnú liečbu AAA - pre pacientov, ktorých anatómia je mimo IFU (návodu na použitie) dostupných EVAR systémov.

Zjednodušenie plánovania výkonov

Nellix zjednodušuje plánovanie výkonov s minimálnym výberom parametrov a viac predvídateľnejšiu dobu výkonu.

Redukcia sekundárnych intervencií

Systém Nellix preukazuje pozitívne klinické výstupy v súvislosti s redukciou hlavných nedostatkov EVAR systémov vrátane migrácie stentgraftu a všetkých typov endoleakov.

Podrobnosti o produkte Nellix produkte si prečítate aj:

Nellix brozura

Viac informácií o spoločnosti Endologix nájdete na:http://www.endologix.com/products/nellix/nellix.php