Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


Aktuality - archív

On-X LTI získal CE značku pre implantáciu mechanickej aortálnej chlopne, vďaka čomu je možné znížiť antikoagulačnú liečbu u pacientov po implantácii

16.1.2014, http://www.onxlti.com/x-life-technologies-reports-ce-mark-approval/

Video oznámenie:

Dňom 15. januára 2014 bol spoločnosti ON-X LTI udelený certifikát CE, vďaka ktorému je s okamžitou platnosťou možná znížená antiokoagulačná liečba u pacientov s implantovanou mechanickou aortálnou chlopňou ON-X.

Na základe štúdie PROACT môže byť pacientom s implantovanou ON-X mechanickou aortálnou chlopňou udržovaná hodnota INR v rozmedzí  1,5 – 2,0.

Táto správa má okamžitú platnosť a od dnes môže každý pacient, ktorému bola implantovaná ON-X aortálna chlopňa, podstupovať liečbu so zníženou dávkou warfarínu.

Dočítajte sa viac:

 • Abstrakt štúdie PROACT, ktorý v máji 2013 prezentoval John Puskas MD, Principal Investigator, American Association of Thoracic Surgeons
 • Podrobné informácie o možnosti znížiť antikoagulačnú liečbu po implantácii On-X mechanickej aortálnej chlopne, nájdete tu >>

 

Intervenčná kardiológia

Spúšťa sa nový jedinečný projekt pod názvom www.kardio.tv

30.10.2014, www.kardio.tv

Ide o unikátny projekt prvej internetovej televízie, ktorá je zameraná na na diagnostiku a liečbu srdca a ciev. Zoznamuje laickú verejnosť so súčasnými možnosťami špecializovanej kardiologickej starostlivosti. Projekt je pod záštitou MUDr. Petra Kaly z FN Brno.


Arytmológia
CRT-D Longetivity matters

Dear all,

Two new studies (Ellis & Williams) were presented at HFSA demonstrating superior CRT-D longetivity performance of certain producers beyond the others.

ELLIS POSTER SUMMARY [1]

 • Ampere Hour (Ah) as a Predictor of CRT ICD Pulse Generator Batter Longetivity is a multi-center, retrospective, observational study comparing battery longetivity of contemporary CRT-Ds
 • The Ellis Study shows that ampere hours (Ah) – also known as battery capacity – is a useful predictor of device survival to ERI
 • With an average follow-up of 3.1 years, CRT-D replacement occurred:
  • Medtronic (1.0 Ah) 12.4%
  • St. Jude Medical (1.4 Ah) 4.0%
  • Boston Scientific (2.0 Ah) 0.4%
  • Throughout the follow-up period, battery survival was statistically significantly better for Boston Scientific devices compared to Medtronic (P<0.0001) and St. Jude Medical (P<0.0013)

WILLIAMS POSTER SUMMARY [2]

 • Contemporary Cardiac Resynchronization Implantable Cardioverter Defibrillator Battery Longetivity in a Community Hospital Heart Failure Cohort was an independent, single-center, retrospective observational study comparing battery longetivity of contemporary CRT-Ds
 • Williams Study aligns with the findings in both the Saba [3] and the Johansen [4] studies
 • The 4-year survival rate in the Williams study was
  • Medtronic 50% (n=28 patients)
  • St. Jude Medical 90% (n=10 patients)
  • Boston Scientific 98.1% (n=53 patients)

 

[1] Ampere Hour (Ah) as a Predictor of CRT ICD Pulse Generator Batter Longetivity is a multi-center, retrospective, observational study comparing battery longetivity of contemporary cardiac resynchronization therapy defibrillators (CRT-Ds) of all patients implanted with CRT-ICDs from August 1,2008 to December 31,2010 at Vanderbilt University, Eastside Cardiovascular Medicine, University of Michigan, Thomas Jefferson University, Robert Wood Johnson University Hospital, Cooper Health System and North Ohio Research. Medtronic = 587 patients, St. Jude = 153 patients, Boston Scientific = 273 patients.

[2]  Contemporary Cardiac Resynchronization Implantable Cardioverter Defibrillator Battery Longetivity in a Community Hospital Heart Failure Cohort was an independent, retrospective observational study comparing battery longetivity of contemporary cardiac resynchronization therapy defibrillators (CRT-Ds) of all patients implanted with CRT-ICDs from July 1, 2008, to October 31, 2010, at The Good Samaritan Hospital in Lebanon, PA.

[3] Battery Longetivity in Cardiac Resynchronization Therapy Implantable Cardioverter Defibrillators is an independent, single-center, retrospective observational study comparing battery longetivity of contemporary cardiac resynchronization therapy defibrillators (CRT-Ds) of all patients implanted with CRT-ICDs from January 1, 2008 to December 31, 2010, at University of Pittsburgh Medical Center hospitals. The initial study population included 746 patients: 94 were excluded at the onset because they were lost to follow-up within a month of implant, 6 others were excluded because they had a Biotronik CRT-D and that number of devices precludes meaningful comparison. The four-year survival rate was 67% for Medtronic, 94% for Boston Scientific and 92% for St. Jude Medical. Medtronic = 416 patients, Boston Scientific = 173 patients, St. Jude = 57 patients. Survival rate calculated using device replacements for battery depletion as indicated by ERI.

[4] Device Longetivity in Cardiac Resynchronization Therapy Implantable Cardioverter Defibrillators Differs Between Manufacturers was an independent, retrospective observational study comparing battery longetivity of contemporary cardiac resynchronization therapy defibrillators (CRT-Ds) of all patients implanted with CRT-ICDs from January 1, 2007, to October 31, 2013, in all clinical settings in Denmark. The initial study population included 2,793 patients: battery depletion or device failure was identified in 43 Medtronic, 4 Biotronik, 1 Boston Scientific and 33 St. Jude devices. The four-year survival rate was 81.1% for Medtronic, 95.8% for Biotronik, 95.7% for Boston Scientific and 93.6% for St. Jude Medical. Medtronic = 651 patients, Boston Scientific = 136 patients, St. Jude = 1,587 patients, Biotronik = 369 patients. Time to exchange of the device because of battery depletion or device failure recorded in the Danish ICD Registry was the endpoint.


Február 2014

Všeobecná chirurgia
Nové veľkosti unikátnej endotracheálnej kanyly s videovizualizáciou: VivaSight-DL sú už dostupné

Teraz dostupná vo veľkostiach: 35F, 37F, 39F a 41F.

VivaSight-DL je jediná platforma, ktorá umožňuje kontinuálny manažment dýchacích ciest v reálnom čase. 

35F - Najčastejšie indikované u nízkych a malých pacientov. Najpoužívanejšia veľkosť v Ázii a u žien. 
39F - Bežná veľkosť podobná 37F.
41F - Indikovaná pre vysokých a veľkých pacientov.

vivasight_novy matrix velkosti

viac>>

Všeobecná chirurgia
Tipy a triky aplikácie Co-delivery produktu Vivostat

www.vivostat.com

Radi by sme Vám poskytli zopár rád ako si uľahčiť a dospieť k úspešnej aplikácii produktu Vivostat® Co-Delivery Aplikátora.

Používajte sprejový mód "Nízky / Low" 
Nenapĺňajte Co-Delivery striekačku väčším objemom (ml) ako je v Fibrin/PRF® striekačke 
Fibrin/PRF® by mal byť náležite rozmrazený 
Nie je možné aplikovať menej ako 1ml Fibrin/PRF® (Chyba/Error 6) 

Substancia:
Nemôže byť príliš viskózna  
Nemala by obsahovať hrudky 
Nesmie vzniknúť zrazenina 

Čistenie
• Udržujte zakladací priestor čistý, vyhnete sa tak problémom počas napĺňania sprejového pera.
• Vyčistite vzduchový ventil s jemným obrúskom a dezinfekčným prostriedkom, aby sa zamedzilo vytekaniu ("vzduchový tlak je príliš nízky / air pressure too low"). 
• Odstráňte ochranu a podporu striekačky, aby ste mohli dobre vyčistiť dutinu.

viac>>

Arytmológia
Biosense Webster získal FDA na nový katéter s technológiou snímania kontaktnej sily

26.2.2014, www.medicaldevice-network.com

ablacny kateter biosense websterNový katéter je navrhnutý pre pacientov, ktorí sú rezistentní na medikamentóznu liečbu a liečia sa na paroxyzmálnu atriálnu fibriláciu (Afib), trpia na monomorfickú ischemickú komorovú tachykardiu a atriálny flutter typu I. 
Katéter je prvým terapeutickým nástrojom s priamou a v reálnom čase meranou kontaktnou silou počas ablačnej procedúry. 
Bezpečnosť a účinnosť použitia Thermocool Smarttouch katétra bola preverená štúdiou SMART-AF. Výstupy z nej demonštrujú, že konzistentná a stála aplikácia kontaktnej sily má významný dopad na výsledky liečby u pacientov. Výstupy po jednom roku dokazujú 74% úspešnosť liečby pomocou ThermoCool SmartTouch katétra

Prezident spoločnosti Biosense Webster David Shepherd sa vyjadril že, negatívny vplyv atriálnej fibrilácie na kvalitu života, morbiditu a mortalitu je reálne dokumentovaný a ako spoločnosť by sme mali robiť všetko preto, aby sme vyvíjali také prístroje, ktoré významne prispievajú k zlepšeniu kvality života. viac>>

 

Intervenčná kardiológia
Pôst pred perkutánnou koronárnou intervenciou (PCI) nie je nevyhnutný

26.2.2014, www.cxvascular.com

Retrospektívna analýza dát ukázala, že pacienti, ktorí sa nepôstili pre PCI, nemali intraprocedurálnu alebo postprocedurálnu aspiračnú pneumóniu. Čo ďalej nasvedčuje, že tradičný zvyk, aby pacienti nič pred PCI nejedli nie je nevyhnutný. Pacienti, ktorí pred zákrokom nič nejedia podstupujú potenciálne riziko dehydratácie, kontrastom privolanej nefropatie, hypoglykémie a ťažko kontrolovateľnej hypertenzie.  Avšak pôst sa považuje za prospešný v urgentných prípadoch. 
Štúdia zaoberajúca sa otázkou pôstenia bola realizovaná s cieľom demoštrovať, že nízko rizikové PCI, môžu byť bezpečne vykonávané aj bez nutnosti pôstu pred zákrokom. viac>>

Všeobecná chirurgia
Bariatrická chirurgia je prospešná u pacientov s cukrovkou typu 1

20.2.2014, www.medpagetoday.com

Z analýzy jednotlivých prípadov štúdie vyplynulo, že ťažkí pacienti s ťažko kontrolovateľnou cukrovkou typu 1 mali významné zníženie v HbA1c ((10% to 8.9% P=0.039) a ako aj vo vyžadovanej dennej dávke inzulínu (0.74 vs 0.40 U/kg/day, P=0.004).

Vedci veria, že publikácia výstupov zo štúdie prispejú k zvýšeniu povedomia o tom, že cukrovka typu 1 nie je kontraindikácia k bariatrickej chirurgii, a to aj napriek tomu, že mnohí z týchto pacientov už majú za sebou srdcovú príhodu. viac>>

Operatívne riešenie pomocou staplerov je štandardom v bariatrickej chirurgii.  Od 1.4.2014 v zozname kategorizovaných ŠZM uvádzame portfólio produktov Panther. viac>>


Intervenčná rádiológia

Šesť mesačné výstupy Espirt BVS boli odprezentované počas ISET

22.1.2014, www.evtoday.com

Šesť mesačné výstupy štúdie ESPRIT I ukazujú, že liečivom poťahovaná Esprit bioresorbovateľná cievna výstuž (BVS; Abbott Vascular, Santa Clara, CA), je efektívna v riešení uzavretých ciev v nohách a panve.

V tlačovej správe z kongresu ISET, hlavný investigátor ESPIRT I štúdie, Johannes Lammer, MD, zhodnotil: “6 mesačné výstupy vyzerajú veľmi sľubne - u pacientov s implantovaným BVS v periférnych artériách, máme zatiaľ nulovú restenózu. Drvivá väčšina pacientov pociťovala bolesť pri chôdzi pred zákrokom, pričom po zákroku bolesť ustúpila. BVS kombinuje to najlepšie zo súčasných možností liečby. Otvorí uzavretú artériu a slúži ako prevencia restenózy, následne sa resorbuje a v cieve neostáva, žiaden stent, ktorý by sa potenciálne mohol lámať, prolongovať či spôsobovať neskorú in-stent restenózu, navyše pacient nemá žiadne obmedzenia z hľadiska magnetickej rezonancie či chirurgie.“

Do štúdie Esprit BVS sa zapojilo 35 pacientov s postihnutou cievou dĺžky 3,5 cm. Štyria pacienti mali blokádu v pánvovo-iliac artériách, a 31 pacientov malo blokádu v superficiálnych femorálnych artériách. Po 6 mesiacoch, artérie u 34 pacientov zostali otvorené. viac>>


Intervenčná kardiológia
Klinické výstupy k MitraClip na liečbu funkčnej mitrálnej regurgutácie

Január 2014, www.pcronline.com

Cieľom štúdie bolo zverejniť výstupy po implantácii MitralClip u neoperovateľných alebo vmitralclipysoko rizikových pacientoch pre otvorenú kardiochirurgickú operáciu, s funkčnou mitrálnou regurgitáciou (FMR).

Záver vyplývajúci zo štúdie je, že MitraClip ako liečba FMR je plnohodnotnou alternatívou ku kardiochirurgickej operácii pre vysoko rizikových pacientov. Vyššia predoperačná úroveň pro-BNP (pro-BNP úroveň ≥1,600 pg/ml)  bola identifikovaná ako rizikový faktor mortality. I keď pacienti podstupujúci tento miniinvazívny zákrok sú vysoko rizikoví, procedúra pre nich zostáva bezpečná a účinná. viac>>


Kardiochirurgia
Po implantácii mechanickej aortálnej chlopne On-X je možné znížiť pacientom antikoagulačnú liečbu 

Potvrdzuje to certifikát CE, ktorý On-X LTI získal 15. januára 2014

16.1.2014, http://www.onxlti.com/x-life-technologies-reports-ce-mark-approval/

On-X LTI získalo CE značku, ktorá potvrdzuje, že pacienti s On-X aortálnou chlopňou budú môcť dostávať nižšiu dávku antikoagulačnej liečby pre udržanie INR úrovne v rozmedzí 1,5-2,0.

Pacienti, ktorí majú v súčasnosti implantovanú On-X aortálnu chlopňu alebo plánujú implantáciu v budúcnosti, tým získajú množstvo výhod.

Výsledky multicentrickej, prospektívnej randomizovanej antikoagulačnej štúdie On-X srdcových chlopní (PROACT) ukázali, že tí pacienti, ktorím bola implantovaná On-X aortálna chlopňa, môžu byť liečení nízkymi dávkami antikoagulancií. V súbore vysokorizikových pacientov po implantácii On-X mechanickej chlopne, bola zistená viac ako 50% redukcia krvácania bez nárastu miery infarktov. Toto významné zistenie je priaznivým zistením pre pacientov.

V krátkosti by sme Vám radi predstavili novú značku, ktorú budete poznať pod názvom The On-X® Plus 1.5™ Aortic Heart Valve. The On-X®Plus 1.5™ Aortic Heart Valve je v súčasnoti najlepšou možnosťou pre pacientov, ktorí sa snažia o zlepšenie kvality života po implantácii srdcovej chlopne. On-X je jediná mechanická aortálna chlopňa, ktorá môže pacientom poskytnúť takýto benefit nízkej úrovne INR.

Táto zmena prináša bezprostredný efekt. Všetky On-X aortálne chlopne, ktoré máte uskladnené vo Vašej nemocnici podliehajú tejto zmene. Tieto chlopne môžete teraz  implantovať s väčšou dôverou v to, že budete Vašich pacientov bezpečne liečiť pri nižšej dávke antikoagulačnej liečby.

Prikladáme kópiu abstraktu z PROACT štúdie, ktorá bola prezentovaná Johnom Puskashom MD, hl. výskumníkom na AATS konferencii v máji 2013 >> Abstrakt štúdie PROACT

Ak by ste mali záujem vypočuť si túto prednášku, kliknite na tento odkaz >>

http://www.onxlti.com/interim-results-proact-randomized-fda-ide-trial/.

Naši obchodní zástupcovia Vám radi zodpovedajú akékoľvek otázky ohľadom  tohto vzrušujúceho posunu v paradigme liečby aortálneho chlopňového ochorenia.

Prečítajte si tiež:

Arytmológia
Imlantácia kardiostimulátora po TAVI nezvyšuje mortalitu

15.1.2014, www.cxvascular.com

Aj keď predchádzajúce štúdie hovoria o tom, že implantácia trvalého kardiostimulátora (KS) je spojená so zvýšeným rizikom mortality a srdcového zlyhávania, nová štúdia publikovaná v periodiku Circulation, nepreukázala žiadne súvislosti s implantáciou KS a komplikáciami po TAVI.

Cieľom štúdie bolo zistiť dopad implantácie KS na funkciu ľavej komory a zmeny vo funkčnosti u pacientov, ktorí podstúpili TAVI. Primárnym cieľom bolo zistiť mieru mortality a hospitalizácií v dôsledku srdcového zlyhávania. Celkovo bolo konzekutívne vyšetrených 1811 pacientov, ktorí podstúpili TAVI v období medzi Januárom 2005 a Februárom 2013. 239 pacientom z nich bol implantovaný KS po 30 dňoch od TAVI. Autori štúdie poukazujú na fakt, že nie je štatisticky významný rozdiel v 30 dňovej mortalite či závažných komplikáciách po TAVI (p>0.20,) medzi pacientmi ktorým bol implantovaný KS a ktorým nie. viac>>

 

Arytmológia
Stereotaxis ukončil klinickú štúdiu  Vdrive s V-Loop systémom

7.1.2014, www.cxvascular.com

stereotaxisStereotaxis oznámil ukončenie štúdie, ktorá bola potrebná najmä kvôli obdržaniu FDA, a týkala sa Vdrive robotického navigačného systému s V-Loop Cirkulárny manipulátor katétra.

V-Loop systém bude už druhým produktom spoločnosti používaným v USA. Prvý produkt Vdrive s V-Sono Intrakardiálnym echokardiografickým manipulátorom katétra, získal FDA v júly 2013 a podľa údajov zo spoločnosti bol použitý na viac ako 50 ablačných procedúrach v USA. 
Na niektorých európskych elektrofyziologických pracoviskách sa používanie Vdrive s V-loop systémom stalo už bežnou praxou a je indikovanú na diaľkovú kontrolu postupu, retrakcie, rotácie, odchýľku špičky, či veľkosti slučky kompatibilného katétra. viac>>

 

Intervenčná rádiológia
Štúdia porovnáva Bypass vs Angioplastiku a Stenting v SFA

7.1.2014, www.evtoday.com

V periodiku Journal of Vascular Surgery, autor Mahmoud B. Malas, MD, a kol. zverejnili výsledky štúdie, ktorá porovnávala výstupy chirurgického femoropopliteálneho bypass s liečbou pomocou angioplastiky a stentingu, u pacientov so symptomatickým periférnym arteriálnym ochorením, z hľadiska miery reintervencií (2014;59:129–135).

Vyššia miera reintervencií bola zaznamenaná pri bypass. Ako dôvod autori uvádzajú fakt, že pacienti, ktorí podstupujú bypass majú závažnejšie štádium ochorenia.  Primárny výstup po 24 mesiacoch bol lepší v skupine stentovaných pacientov (67%; 95% CI, 0.52 do 0.78) vs skupina pacientov s bypass (49%; 95% CI, 0.32 do 0.64; P = .05). Miera reintervencií v 2 ročnom sledovaní bola vyššia v skupine pacientov s bypass v porovnaní so skupinov pacientov po stentingu (54% vs 31%; P = .02). viac>>


Arytmológia
Subkutánny ICD naďalej ukazuje pozitívne výstupy v celosvetovom meradle

1.1.2014, www.cxvascular.com

Nové výstupy z registra EFFORTLESS S-ICD ukazujú, že S-ICD od spoločnosti Boston Scientific, efektívne konverzuje umelo vyvolané a ambulantné komorové tachykardie alebo fibrilácie (VT/VF) v porovnaní so štandardným výkonom ICD a nízkou mierou komplikácií.

s-icdVýsledky z registra prezentoval Dr. Pier Lambiase, z Heart Hospital v Londýne, počas kongresu Heart Rhythm. Podľa Dr. Lambiasa do registra bolo zahrnutých celkovo 538 pacientov, pričom 255 sú sledovaní retrospektívne a 283 z nich prospektívne.

Podľa výsledkov prezentovaných Dr. Lambiasom, 63% pacientov bolo zahrnutých do štúdie v rámci primárne prevencie. 29% má kongestívne srdcové zlyhávanie, 24% hypertenziu, 36% prekonaných infarkt myokardu, 12% diabetes, 9% ochorenie obličiek, 17% atriálnu fibriláciu a 15% malo predtým transvenózne implantovaný ICD. Efektívna konverzia umelo vyvolaná VT/VF pomocou S-ICD je 98,2%, pričom 93% príhod boli efektívne riešené v intervale menšom ako 21 sekúnd od vyvolanej VF. V registry bolo zaznamenaných 317 spontánnych epizód u 85 pacientov. 53% (n=169) z týchto epizód dostali terapiu, 93 z nich bolo kvôli VT/VF.viac >>

 

Arytmológia

Nová klasifikácia atriálnej fibrilácie na základe EKG pomôže všeobecným lekárom v poskytovaní individualizovanej liečby

20.12.2013, www.cxvascular.com

Nová klasifikácia atriálnej fibrilácie (AF) pomocou EKG je v súčasnosti pripravovaná európskymi expertmi s cieľom pomôcť individualizovanému manažmentu stavu pacienta.

Rozhodnutie o zriadení klasifikácie prišlo po prvej európskej konferencii štandardizácie EKG analýz AF, ktorá sa konala v decembri v meste Lugano. Navzdory dostupnosti kardioverzie, ablačnej liečby a medikamentóznej terapie liečby AF, výstupy z liečby sú často slabé, nakoľko nie je zrejmé, ktorý pacient bude z ktorej liečby profitovať najviac. Personalizovaný manažment pacientov bol navrhnutý ako jediný spôsob zníženia morbidity a mortality u pacientov s AF. 
„Naším cieľom je správne identifikovať, ktorá liečba je vhodná pre ktorého pacienta. Nahrávanie EKG môže byť používané na analýzu komplexnosti AF, ktorá indikuje príčinu AF, a to by nám malo povedať, či daná liečba bude úspešná pre daného pacienta,“ vyjadril sa Ulrich Schotten (Holandsko), spoluorganizátor stretnutia. viac>>

Kardiochirurgia

Francúzi implantovali prvé umelé srdce

20.12.2013, www.reuters.com
Vo Francúzsku bolo implantované prvé umelé srdce od spoločnosti Carmat. Umelé srdce je schopné slúžiťumele srdcepacientovi až päť rokov. Operácia bola vykonaná v stredu (18.12.) v Európskej nemocnici Georges Pompidou v Paríži a mala hladký priebeh. Pacient bol mužského pohlavia, po prebudení bol v poriadku a rozprával. Po celý čas bol monitorovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.

"Sme nadšení prvou implantáciou, a to aj keď je ešte príliš skoro hovoriť závery po jednej jedinej vykonanej implantácii a krátko po zákroku“, vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti Carmat, Marcello Conviti. Podporné srdcové systémy sa používali desaťročia, avšak poskytovali len dočasné riešenie pre pacientov čakajúcich na transplantáciu. Bioprotéza od spoločnosti Carmat má za cieľ plne nahradiť reálne srdce a byť dlhodobým riešením. Táto protéza by mohla pomôcť tisíckam pacientov, ktorí každoročne umierajú pri čakaní na darcov. Carmat odhaduje, že sa jedná o približne 100 000 pacientov v US a Európe. viac>>


Arytmológia

Ďalšia generácia X4 quadripolárnych CRT-D prístrojov obdržala CE značku

17.12.2013, www.cxvascular.com

ICD_AutogenSpoločnosť Boston Scientific oznámila získanie CE značky pre najnovšiu radu CRT-D prístrojov zahrňujúce prístroje Autogen X4, Dynagen X4, a Inogen X4.

“Unikátny dizajn elektródy Acuity X4 mi umožňuje stimulovať z viacerých optimálnych pozícií pričom stabilita elektródy je vynikajúca. Nízka spotreba batérie a vyhnutie sa stimulácii bránicového nervu sú dôležité faktory pre CRT pacientov,” vyjadril sa Dr. Curnis, ktorý realizoval prvú implantáciu Autogen X4. “Vďaka 17 možnostiam stimulačných vektorov, je možné manažovať mikro odchýlenia elektródy a optimalizovať tak stimulačný prah bez nutnosti realizácie ďalšieho výkonu a zvyšovania tak rizika pre pacienta.“ viac>>

Arytmológia

FDA panel hlasoval v prospech Watchman - zdravotnícku pomôcku pre uzáver uška predsiene

11.12.2013, www.cxvascular.com

watchman11.12. FDA panel hlasoval väčšinovo (Áno: 13, Nie: 1) v prospech používania Watchman, nakoľko jeho výhody prevyšujú riziká spojené s používaním. Vďaka tomuto hlasovaniu spoločnosť očakáva obdržanie FDA v prvej polovici roku 2014. 

Hlasovanie bolo sprevádzané prehľadom klinických dát z dvoch randomizovaných štúdií, PROTECT AF a PREVAIL, ako aj dát z CAP (Continued access protocol) registra. Watchman obdržal CE Mark už v 2005 a čoskoro obdrží aj FDA. viac>>

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Stenty vylučujúce liečivo redukujú TVR u starších pacientov

21.11.2013, www.cxvascular.com

Podľa výsledkov štúdue XIMA, implantácia DES stentov medzi pacientmi nad 80 rokov je spojená s menším rizikom infarktu myokardu a revaskularizácie postihnutej cievy, ako pri implantácii BMS. Tiež zistila, že dlhšie užívanie DAPT spolu s DES nie je spojené so zvýšeným rizikom krvácavosti.

V štúdii bolo zahrnutých 800 pacientov starších ako 80 rokov so stabilnou anginou pectoris alebo akútnym koronárnym syndrómom, kde randomizovaným spôsobom časť pacientov dostala BMS (401; Vision, Abbott Vascular) alebo DES (Xience, Abbott Vascular). Pacienti boli kontrolovaní po 6 mesiacoch a po 12 mesiacoch.
V prvom roku miera revaskularizácie postihnutej cievy bola významne nižšia pri pacientoch s DES (2% vs. 7%, p=0,0009). Miera výskytu infarktu myokardu bola tiež významne nižšia v prvom roku u DES (4,3% vs. 8,7%; p=0,014). Miera hemorágie a cerebrovaskulárnych príhod sa v rámci skupín neodlišovala.

Viac ...

 

Kardiochirurgia

Off-Pump CABG ako prevencia zlyhania obličiek pomáha bezprostredne po zákroku, avšak z dlhodobého hľadiska nemá význam

12.11.2013, www.medpagetoday.com

Pacienti, ktorí podstúpili by-pass operáciu bez mimotelového obehu mali významne nižšie riziko akútneho zlyhania obličiek bezprostredne po operácii (AKI-acute kidney injury), avšak v dlhodobom horizonte nebol zistený rozdiel. To znamená, že rok po kardiochirurgickom zákroku sa objavil AKI u podobného množstva pacientov bez ohľadu na to, či boli operovaní off-pump alebo on-pump.

Kardiochirurgický zákrok off-pump bol spojený so 17% znížením relatívneho rizika vzniku AKI. Štúdia CORONARY zahŕňala 3000 pacientov z 63 nemocníc v 16 krajinách. Výstupy hovoria, že skupina „off-pump“ mala riziko AKI 17,5% v porovnaní s 20,8% „on-pump“ skupiny (P=0,01).

Táto štúdia bola publikovaná ako abstrakt a prezentovaná na konferencii. Do doby uverejnenia jej výstupov v špecializovanom magazíne, závery zo štúdie sú považované za predbežné.

Viac ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

3-ročné výstupy zo  štúdie HERCULES hovoria v prospech renálneho stentu RX Herculink Elite

10.10.2013, www.evtoday.com

Za pozadím štúdie bol fakt, že stenóza renálnej artérie (RAS-renal artery stenosis) môže spôsobiť renovaskulárnu hypertenziu (HTN) a oslabiť funkciu obličiek (RF-renal function). Štúdia HERCULES bola prospektívna, multicentrická štúda na renálny stenting, ktorej cieľom bolo potvrdiť dlhodobú bezpečnosť a účinnosť renálneho stentu RX Herculink Elite (Abbott Vascular) u pacientov s nekontrolovanou HTN a RAS.

Štúdia zahŕňala 202 pacientov (241 lézií; 163 unilateral lézií; 78 bilateral lézií) a bola realizovaná od augusta 2007 do októbra 2009. Pacienti boli opätovne kontrolovaní po 3 rokoch. Primárny záver štúdie (9-mesačná binárna restenóza) bola 10,5%.

Viac ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

ESPRIT I - Aktualizácia štúdie prezentovaná pre bioresorbovateľný scaffold od Abbott Vascular

9.10.2013, www.evtoday.com

Absorb Štúdia ESPRIT I hodnotí bezpečnosť a efektivitu Esprit BVS (bioresorbovateľného scaffoldu) od Abbott Vascular, u pacientov so symptomatickou klaudikáciou vzniknutou v dôsledku cievneho ochorenia superficiálnej femorálnej artérie (SFA) alebo iliakálnej artérie.

Pacienti v štúdii boli prevažne muži (77,1%), s vysokým výskutom dyslipidémie (85,7%), hypertenzie (71,4%), a užívania tabakových výrobkov (82,9%). Ošetrované artérie boli prevažne SFA (88,6%), s priemernou dĺžkou 35,5 mm.

Totálna oklúzia sa vyskytla v 22,9% prípadoch, pričom v týchto prípadoch išlo o oklúziu s dĺžkou 30,6 mm. Okamžitý úspech bol 100%-ný, vo všetkých prípadoch výskumníci použili BVS a nebola zaznamenaná žiadna komplikácia.

Viac ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Komplikácie objavujúce sa počas implantácie stentu sú ojedinelé, ale smrteľné

29.10.2013, TCT

Intraprocedurálna trombóza stentu počas PKI je ojedinelá, ale ako ukázala štúdia CHAMPION-PHOENIX významne ovplyvňuje výskyt MACE v nasledujúcom mesiaci po implantácii.

Na vzorke takmer 11 000 pacientov sa intraprocedurálna trombóza stentu (definovaná ako novovzniknutý alebo zhoršujúci sa trombus v časti stentingu) vyskytla v 0,8% prípadoch.

U pacientov s touto komplikáciou signifikantne vzrástlo riziko MACE v nasledujúcich 48 hodinách až 30 dňoch.
Štúdia ďalej porovnáva účinok cangreloru vs. clopidogrelu, pričom hovorí o vyššej efektivite cangreloru.

Viac ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Je radiálny prístup pri PKI bezpečný a efektívny aj pre ženy?

26.10.2013

V štúdii bolo zahrnutých 1 787 žien. Krvácavosť pri transradiálnom prístupe bola 2,9% oproti 1,2% (P=0,12) pri femorálnom prístupe. Radiálna artéria je najmenšia artéria používaná pre PKI, čo vedie k oprávneným obavám, že tento prístup nebude vhodný pre ženy, vzhľadom na malý priemer artérií.

Ženy boli v štúdii randomizované do dvoch skupín, pričom 691 žien (345-radiálny prístup, 346-femorálny prístup) podstúpilo aj PKI, zvyšné pacientky boli katetrizované za účelom diagnostiky. Priemerná veľkosť použitého katétra bola 6Fr.

Riaditeľka katetrizačných sálov a intervenčnej kardiológie v Boston Medical Center, MUDr. Alice Jacobs, poznamenala, že aj keď štúdia nedopadla negatívne, bola nekompletná. A pre tieto dôvody nebude preferovať radiálny prístup u žien. Zvolený prístup pri PKI treba dostatočne zvážiť tak, aby krátka doba hospitalizácie bola pre pacienta skutočným benefitom.

Viac ...

Intervenčná kardiológia a rádiológia

V reálnom svete záleží na dizajne stentu

Dizajn stentu


Arytmológia

Životnosť batérie v implantabilných CRT-D prístrojoch

24.10.2013 , Publikované v EuroPace Journal online

Hlavný testovateľ: Samir Saba, M.D., chief cardiovascular electrophysiology, University of Pittsburgh Medical Center

Výsledky štúdie odhalili, že 4-ročná životnosť batérie Medtronic je významne horšia v porovnaní s ostatnými výrobcami (94% pre Boston Scientific, 67% pre Medtronic a 92% pre St. Jude Medical, P <0,001).
Počas 2,7-ročného sledovania (+1,5), 113 (17%) implantovaných prístrojov dosiahlo ERI (elective replacement indicator), podľa výrobcov: Boston Scientific 4%, Medtronic 25% a St. Jude Medical 7%, P<0,001).

Viac sa môžete dozvedieť tu:
www.truthinlongevity.com
www.cxvascular.com

 

Ako pomáha špeciálny zdravotnícky materiál pacientom i lekárom

24.10.2013

Nová šanca na liečbu vysokého krvného tlaku – renálna denervácia a bioresorbovateľná cievna výstuž. To sú len dve z množstva noviniek, ktoré Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. zaviedol ako prvý na Slovensku do praxe v roku 2013. O nových medicínskych postupoch hovoria naši špičkoví odborníci ...


Arytmológia

Nezrovnalosti v dĺžkach životnosti batérie pri CRT-D prístrojoch

17.10.2013, Cardiac Rhythm News

Nezávislá štúdia poukazuje na signifikantné rozdiely v životnosti batérie medzi jednotlivými značkami CRT-D. Výstupy boli uverejnené v magazíne Europace, pričom demonštrujú, že prístroje od Boston Scientific a St Jude Medical majú dlhšiu životnosť batérie ako prístroje od Medtronic ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

No Benefit From Longer Antiplatelet TH

1.11.2013, TCT

Špecialisti prezentovali priebežné výsledky štúdie OPTIMIZE, ktorá zahrňovala 3 119 pacientov z 33 brazílskych centier.

Predlžovaná DAPT po PKI nemá žiaden klinický benefit, môže spôsobovať nadmerné krvácanie - to sú hlavné výstupy z nezávislých randomizovaných štúdií. V štúdii randomizovaní pacienti prestali v užívaní DAPT po 1 roku a časť pacientov pokračovala v užívaní DAPT po dobu 18 mesiacov a viac. Predĺžená DAPT nepreukázala zlepšené klinické výstupy a zvýšila výskyt krvácania (1.9% vs 0.5%, P=0.035). Špecialisti zastávajú názor, že predlžovaná DAPT nie len že zvyšuje krvácavosť, má nízku compliance pacienta ale zvyšuje aj náklady na liečbu ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Sú liekom poťahované balóny (DEB) prehnaná bublina?

1.11.2013, TCT

Na TCT konferencii bol prezentovaný abstrakt zo štúdie LEVANT-2. Randomizovaná, kontrolovaná štúdia porovnáva DEB vs. štandardnú balónikovú angioplastiku pre liečbu femorálno-popliteálnych artérií . Pozorovanie po 6 mesiacoch ukázalo na signifikantný rozdiel v restenózach, ale nebol zistený rozdiel v revaskularizácii postihnutej lézie.

Z hľadiska restenózy bol zistený signifikantný rozdiel - 92.3% pri DEB oproti 82.7% v kontrolnej skupine (P=0.003), avšak nebol zistený rozdiel v revaskularizácii cievy (target lesion revascularization (TLR)), čo je považovaný za hlavný klinický indikátoru úspechu terapie. Do štúdie bolo zahrnutých 476 pacientov, z toho 316 bolo liečených pomocou DEB ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Dve štúdie skúmali stratégiu dvoch stentov vs. dočasný stenting v bifurkačných léziách

30.10.2013, TCT

San Francisco, CA - V štúdii zvanej NORDIC-BALTIC BIFURCATION IV, technika dvoch stentov dosiahla porovnateľnú úroveň MACE v 6 mesiacoch ako pri dočasnom stentingu. Naopak v štúdii Tryton Bifurcation study, technika dvoch stentov dosiahla horšie výstupy ako technika jedného stentu ...

 

Arytmológia

PRVÉ A JEDINÉ nezávislé porovnanie výkonov batérie CRT-D prístrojov

6.10.2013, EuroPace Journal online

Cieľ štúdie: CRT-D zabezpečujú nepretržitú obojkomorovú stimuláciu pacientom so srdcovým zlyhávaním, čo má za následok veľkú spotrebu batérie a má to priamy dopad na dĺžku životnosti batérie. Cieľom štúdie bolo zistiť, či porovnateľné CRT-D prístroje od rôznych výrobcov majú rozdielnu dĺžku životnosti batérie.

Metóda: 646 pacientov vo veku 69 + 13 rokov a viac s implantovaným CRT-D prístrojom (Boston Scientific n=173, Medtronic n=416 a St Jude Medical n=57).

Výstupy: Počas 2,7 (+1,5) ročného sledovania, 113 (17%) implantovaných prístrojov dosiahlo ERI (elective replacement indicator), podľa výrobcov: Boston scientific 4%,Medtronic 25%, a St Jude Medical 7%, P<0.001). V sledovanom 4 ročnom období výsledky boli ešte horšie, a to konkrétne pre Medtronic prístroje v porovnaní s ostatnými výrobcami (94% pre Boston scientific, 67% pre Medtronic, a 92% pre St Jude Medical, P<0.001) ...

Viac ...

 

Október 2013

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Súčasná liečba a výstupy koronárnych in-stent restenóz vo Švédsku: report zo SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry)


15.9.2013
, Volume 9 Number 5, EuroIntervention

Cieľ štúdie: Cieľom bolo ohodnotiť postupy v liečbe in-stent restenóz (ISR).

Metódy a výstupy: Sledované boli in-stent restenózy v období od 1.1.2005 do 3.3.2012, z celkového počtu 212.166 riešených artérií, bolo analyzovaných 7.806 restenóz.

Počas sledovaného obdobia bol zrealizovaný follow-up pre 1.079 restenóz.

Pri porovnávaní ISR vzniknutej u implantovaného BMS, riziko vzniku restenóz bolo signifikantne nižšie pri následnom použití DES ([HR] 0.71, 95% [CI]: 0.61-0.82), tendencia vzniku restenóz pri použití DEB bola taktiež nižšia (HR 0.84, 95% CI: 0.62-1.16). No pri porovnávaní BMS s balónikovou angioplastikou bolo riziko restenóz vyššie pri použití BMS (HR 1.24, 95% CI: 1.0-1.55). Pri ISR po implantácii DES, bolo riziko vzniku restenóz pri opätovnom použití DES nižšie (HR 0.80, 95% CI: 0.66-0.99), a podobné resp. nevýznamne nižšie pri porovnaní s DEB (HR 0.86, 95% CI: 0.57-1.30).

Záver: ISR vzniknutej u BMS by mala byť riešená DES alebo DEB, pričom optimálna terapia pri ISR vzniknutej u DES ešte musí byť klinicky preukázaná.

Viac ...

 

Príloha denníka Pravda zo dňa 24.10.2013 Moderné medicínske technológie, môžete stiahnuť tu.

Moderne_medicinske_technologie

 

September 2013

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Skorý výsledok po implantácii bio-resorbovateľnej a liek-vylučujúcej výstuže Absorb u pacientov s akútnymi cievnymi syndrómami

1.9.2013, www.pcronline.com

Cieľ: Bezpečnosť implantácie BVS u pacientov s vysokým rizikom skorých trombotických komplikácií doposiaľ nebolo skúmané. V tomto dokumente sú zverejnené výstupy pacientov s AKS, ktorým bol implantovaný.

Metódy a výstupy: 150 konzekutívnych pacientov s AKS (194 lézií) s implantovaným BVS v období od mája 2012 do júna 2013 bolo porovnávaných s kontrolnou skupinou 103 konzekutívnych pacientov (129 lézií) s implantovaným DES v rovnakom sledovanom období ...

 

Arytmológia

ESC: Domáci monitoring srdcového zlyhávania; MRI pre Afib Abláciu

1.9.2013

Telemonitoring pomáha pri srdcovom zlyhávaní
Randomizovaná štúdia IN-TIME dokázala, že monitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním (HF) po implantácii ICD alebo CRT-D, zlepšuje výsledky liečby.

MR pacientov s Afib pomáha identifikovať benefit ablačného výkonu pre pacienta
Výsledky DECAAF štúdie hovoria, že určenie stupňa atriálnej fibrózy, ktorá sa vyskytuje u pacientov s Afib, pomáha zhodnotiť, ktorí pacienti najviac profitujú z RF katétrovej ablácie.

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

ESC: Preventívny stenting znižuje počet príhod

1.9.2013

U pacientov s akútnou eleváciou ST segmentu pri infarkte myokardu (STEMI), sa preukázalo, že výstupy zlepšuje stenting všetkých koronárnych artérií s veľkými stenózami, a nie iba tej artérie, ktorá je príčinou infarktu.

Vzhľadom na fakt, že americkí klinici sú zvyčajne proti preventívnej perkutánnej intervencii (PCI), výsledky tejto štúdie môžu vyústiť do zmien v súčasnej klinickej praxi ...

Arytmológia

Nová štúdia dokazuje bezpečnosť a efektivitu subkutánneho implantabilného kardioverter defibrilátora

29.8.2013

Nová štúdia zverejnená v publikácii Circulation hovorí o bezpečnosti a efektivite liečby pomocou S-ICD pri vyvolanej ako aj spontánnej komorovej fibrilácií pre širokú škálu pacientov potrebujúcich ICD.

Štúdia prekonala ciele stanovené FDA pre bezpečnosť a efektivitu S-ICD prístroja:
- 99% S-ICD systémov bolo bez komplikácií 180 dní po implantácií (cieľ bol 79%).
- pri testovaní umelo vyvolaného abnormálneho rytmu po implantácii, efektívnosť S-ICD bola 100% pri detekcii a zvrátení komorovej fibrilácie (cieľ bol 88%) ...


Arytmológia

Personalizovaný manažment atriálnej fibrilácie zmierňuje počet úmrtí

27.8.2013

AFNET a EHRA zverejnila online konsenzus v magazíne „European Journal of Pacing, Arrhythmias, and Cardiac Electrophysiology (EP-Europace)“, a taktiež ho prezentovala počas kongresu ESC.

Cieľom štvrtej konferencie AFNET a EHRA bolo identifikovať základnú hlavnú patofyziológiu fibrilácie predsiení u individuálnych pacientov, s presne zacielenou individualizovanou liečbou ...

 

August 2013

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Celosvetovo prudko narastá počet ochorení dolných končatín (PAD)

2.8.2013, www.medpagetoday.com

Viac ako 250 miliónov ľudí vo svete trpí ochorením dolných končatín (PAD), takýto výsledok preukázala prvá globálna analýza tohto ochorenia. Globálna prevalencia PAD vzrástla od roku 2000 do roku 2010 o 24%,  t.j. zo 164 miliónov na 202 miliónov.
Takmer 70% dotknutých (t.j. 140,8 milióna pacientov s PAD)  žije v regiónoch s nízkym až stredným príjmom, pričom práve tu vzrástol výskyt ochorenia o  29%...


Júl 2013

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Úplný prechod z transfemorálneho prístupu na transradiálny pri PCI zaznamenal podobnú mieru úspešnosti výkonu a zníženie nemocničných kardiovaskulárnych príhod

26.7.2013, www.pcronline.com/eurointervention

Transradialny_pristupCieľ: Transradiálny prístup (TRA) je spojený s bezpečnosťou a porovnateľnou mierou MACE, avšak s nižšou mierou úspešnosti oproti transfemorálnemu prístupu (TFA). Cieľom bolo dokázať toto tvrdenie.

Metódy a výstupy: V nemocnici de Mont-Godinne, Yvoir, Belgicko sa TRA používa od roku 2003 a viedlo k progresívnemu ústupu použitia TFA. Výstupy prezentované v tomto dokumente pochádzajú z 1,928 TFA a 1,672 TRA z celkového počtu 3,600 konzekutívnych PCI procedúr...

 

Všeobecné informácie

Nízka alebo žiadna fyzická aktivita zvyšuje pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody

19.7.2013, www.medpagetoday.com

Sport_u seniorovPacienti, ktorí sami uviedli nízku fyzickú aktivitu boli asociovaní so zvýšenou pravdepodobnosťou cievnej mozgovej príhody (CMP) až o 20%. Žiadna fyzická aktivita vedie aj k hypertenzii, ktorá je hlavným predpokladom na CMP, pričom v populácii predstavuje 28,5% riziko.
Meta-analýza preukázala, že fyzická aktivita dokáže znížiť riziko CMP o 25-30% v porovnaní so žiadnou aktivitou.
Analýza súboru mužov a žien zvlášť, preukázala významné spojenie medzi fyzickou aktivitou a rizikom CMP u mužov (HR 1.26 do HR 1.30), ale nie u žien...


Intervenčná kardiológia a rádiológia

Abbott v blízkej budúcnosti získa technológie spoločnosti IDEV, na rozšírenie portfólia produktov pre periférne ochorenia

16.7.2013, www.cxvascular.com

Superstent_AbbottAbbott oznámil prípravy na kúpu IDEV technológií. Produkty spoločnosti IDEV zahŕňajú samoexpandibilný stent - Supera Veritas s CE značkou. Supera Veritas je navrhovaný na základe biomimetických princípov, tak aby zabezpečil plynulý prietok, a pritom bol dostatočne silný a flexibilný. Tieto vlastnosti sú dôležité najmä pri liečbe stehenných a podkolenných artérií, ktoré sú často a dennodenne namáhané v dôsledku chôdze, sedenia, či státia...

 

Arytmológia

Nové ESC Guidelines potvrdzujú efektívnosť používania diaľkového monitorovania pri srdcovej stimulácii a resynchronizačnej liečbe

4.7.2013, www.eucomed.org

Trieda odporúčaní používania diaľkového monitorovania pri srdcovej stimulácii a resynchronizačnej liečbe je momentálne Trieda IIa. Táto trieda neodráža len výsledky štúdií, ktoré hovoria o tom, že diaľkové monitorovanie dokáže pomôcť v predchádzaní cievnej mozgovej príhody, ale je aj výsledkom nedávneho konsenzu európskych a amerických expertov na výhody využívania diaľkového monitorovania pacientov s implantovaným CRT prístrojom...

 

Kardiochirurgia

Implantácia BMS Djumbodis pri liečbe disekcie aorty (analytický pohľad)

M.A. Soborov, L.A. Vedernikova

DjumbodisCieľ štúdie: Na základe dostupných aktuálnych dát zhodnotiť efektivitu a prospech použitia BMS počas endovaskulárnych a hybridných chirurgických procedúr liečby disekcie aorty.

Hlavné výstupy: Metóda stentingu aorty ako rekonštruktívna chirurgická intervencia pri disekcii aorty, na základe výstupov z patomorfologických a experimentálnych štúdií. Výsledky porovnateľných klinických štúdií potvrdzujú zmenšenie diametru aorty a „false lumen obliteration“ ako dôsledku implantovaného BMS do aortálneho oblúku alebo torakálnej či torakoabdnominálnej pozície pri otvorenej chirurgii...

 

Jún 2013

Kardiochirurgia
Najnovšie výstupy zo štúdie On-X Heart Valve Study

25.6.2013, www.onxlti.com

Dva nové abstrakty štúdie PROACT demonštrujú bezpečnosť On-X® Mechanickej chlopne z hľadiska antikoagulačnej terapie.
Štúdia „Sériových echokardiagramov počas 5 ročného sledovania po implantácii mechanickej chlopni“ ako súčasť štúdie PROACT, mala za cieľ určiť vzťah medzi výstupmi z echo a nepriaznivými príhodami. Zozbierané dáta v priereze po jednom, troch a piatich rokoch po operácii neukazujú žiaden vzťah medzi nepriaznivými príhodami a veľkosťou chlopne On-X alebo hemodynamickými parametrami. Navyše, echo po piatich rokoch neukázalo žiadne zmeny v hemodynamike chlopne, pričom súbor zahŕňal aj pacientov so zníženou antikoaguláciou...

 

Arytmológia

Dĺžka životnosti implantabilného defibrilátora z hľadiska dlhodobých nákladov na liečbu: modelová štúdia s 15 ročným horizontom

Europace, Giuseppe Boriani

Cieľom výskumu bolo vyjadriť ekonomický dopad dĺžky životnosti prístrojov - porovnávané boli ICD s dĺžkou životnosti 5 a 9 rokov a CRT-D s dĺžkou životnosti 4 a 7 rokov.

Hlavným záverom bolo, že predĺžená životnosť prístrojov má dôležitý dopad na zníženie nákladov na prístrojovú liečbu, významné každodenné úspory sú v prospech prístrojov s predĺženou životnosťou a to až o  29-34%, v závislosti od klinického obrazu...


Arytmológia

Prvá implantácia kardiostimulátora VITALIO od Boston Scientific v Európe

26.6. 2013, www.bostonscientific.com

Prvá implantácia úplne nového kardiostimulátora VITALIO prebehla v Holandsku v nemocnici ZGT Hengelo. Nový kardiostimulátor má okrem bohatých vlastností navrhnutých pre optimalizáciu stimulácie srdca v sebe zabudovanú technológiu AP Scan. Táto technológia pomáha lekárom identifikovať pacientov so „sleep apnea“. „Sleep apnea“ je jedna z najčastejších komorbidít u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Týka sa takmer 60% pacientov, pričom z tohto počtu je takmer 80% nediagnostikovaných. „Sleep apnea“ je spojená s rizikom atriálnej fibrilácie a so srdcovým zlyhávaní...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Porovnanie DES prvej a druhej generácia s ohľadom na technologický vývoj a výsledky u pacientov

9.6.2013, www.pcronline.com

Cieľ: Porovnať či technologické zlepšenia v DES druhej generácie (G2) vyústili do zlepšenia klinických výstupov. 

Záver: Tenšie struty a iné technologické vylepšenia v G2 majú lepšie klinické výstupy. Vo všeobecnosti výhodou G2 nad G1 je ID-TLR a zníženie rizika ST, avšak výsledky môžu byť mierne skreslené vplyvom rozdielnych porovnávaných prvkov v skupine G1 a non-inferiórnym dizajnom štúdie v RCT...

 


Máj 2013

Kardiochirurgia

Implantácie a infekcie

Máj 2013, Vivostat Newsletter

Počet implantovateľných prístrojov v oblasti kardiológie sa zdvojnásobil od roku 1993. V roku 2011 bolo v US viac ako štvrť milióna implantovaných prístrojov. Spolu s rastom počtu implantácií rastie aj počet infekcií spojených s implantáciou. Počet infekcií vzrástol viac ako trojnásobne. S vyšším počtom infekcií sú spojené aj vyššie výdaje na ich odstránenie...

 

Arytmológia

Implantácia kardiostimulátora (KS) či defibrilátora (ICD) bez nutnosti prerušenia antikoagulačnej liečby?

30.5.2013, www.nejm.org

Veľa pacientov indikovaných na implantáciu KS či ICD prijíma warfarín. Pacienti s vysokým rizikom tromboembolických príhod by podľa odporúčaní mali prejsť na heparín. Štúdia BRUISE CONTROL sa pokúsila odpovedať na otázku, či je nutné zastaviť liečbu warfarínom pred malými zákrokmi, medzi ktoré sa zaraďuje aj implantácia KS, či ICD. Štúdia bola publikovaná v májovom čísle New England Journal of Medicine...

Viac informácií nájdete tu...


Arytmológia

ICD nemusí byť bariérou pre aktívne športovanie

23.5.2013, www.medpagetoday.com


Podľa vyjadrení výskumných pracovníkov, ICD nemusí brániť v aktívnom športovaní, a to vrátane dynamického športu. Register prospektívnej štúdie s mediánom sledovania 31 mesiacov, nezaznamenal žiadnu závažnú príhodu u pacientov s implantovaným ICD, ktorí aktívne športovali. Výsledky štúdie sú protikladom pôvodných odporúčaní, ktoré hovoria, že pacienti s ICD by nemali robiť nič dynamickejšie ako golf alebo bowling. 

Keďže pôvodné odporúčania vychádzali skôr z domnienok lekárov, rozhodol sa tím Dr. Lampertovej založiť ICD Sports Safety Registry. V roku 2006 začali s náborom atlétov po implantácii ICD s rôznou škálou indikácií. Registra sa zúčastnilo 372 pacientov vo veku od 10 do 60 rokov...

Viac informácií ohľadom odporúčaní nájdete tu...

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Abbott získal CE značku pre svetovo najdlhší koronárny DES

21.5.2013, www.abbott.com

-XIENCE Xpedition™ 48mm profituje z už overeného dizajnu a klinických výstupov celej rodiny XIENCE DES produktov

-má potenciál znížiť celkové náklady na procedúru

-veľmi dlhé lézie sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s diabetes

Štúdie poukazujú na fakt, že špecialisti pri dlhých léziách používajú viac malých stentov. Tradične dostupné stenty však nemusia plne pokryť potreby špecialistu a pacienta. Bolo preukázané, že použitie jedného stentu namiesto viacerých, môže mať značné klinické výhody, počnúc používaním menšieho množstva špeciálneho materiálu, ako aj menšej potreby žiarenia, skrátený čas intervencie a samozrejme ekonomické výhody...

Abbott_Xience_Xpedition

 

Kardiochirurgia

Ekonomický model možného ušetrenia pri správnom výbere mechanickej chlopne bude prezentovaný na stretnutí ISPOR

21.5.2013, www.onxlti.com

Komparatívna analýza dlhodobých nákladov porovnávajúca On-X®  Prostetickú srdcovú chlopňu a stentovanú biologickú chlopňu, poukazuje na ekonomickú výhodnosť v dlhodobom aspekte pri použití prostetickej srdcovej chlopne. Úspora môže byť  takmer $376 000...

 

Arytmológia

Biosense Webster zverejnil výsledky štúdie Smart-AF IDE zameranej na bezpečnosť a efektivitu katétra Thermocool SmartTouch

13.5.2013, www.biosensewebster.com

Výsledky 12 mesačnej štúdie na bezpečnosť a efektívnosť katétra Thermocool SmartTouch boli prezentované na kongrese Hearth Rhythm v Denveri. Katéter umožňuje lekárom merať kontaktnú silu v reálnom čase a smerovanie v srdci počas ablačnej procedúry. Štúdie sa zúčastnilo 172 pacientov (72% mužov, 28% žien) z 21 špičkových centier v U.S.

Potvrdila sa bezpečnosť a efektívnosť procedúry - 72% pacientov aj po 12 mesačnom sledovaní bolo zbavených opakovanej atriálnej fibrilácie...

 

Arytmológia

Dáta z viac ako 100 000 implantovaných ICD od spoločnosti Boston Scientific hovoria jednoznačne: Batéria má najdlhšiu životnosť - od 9 do 13 rokov

10.5.2013, www.bostonscientific.com

Batéria s najdlhšou životnosťou v odvetví znižuje frekvenciu reimplantácií.

Aktuálne výstupy z LATITUDE™ domáceho monitoringu 100 438 pacientov s implantovanými ICD a CRT-D od Boston Scientific, demonštrujú výnimočnú životnosť batérie, pri jednodutinových ICD 13,2 roka, pri dvojdutinových ICD 11,5 roka a pri CRT-D 9,2 roka.

Klinické štúdie dokazujú, že skorá výmena ICD / CRT-D je spojená so zvýšeným rizikom infekcií a komplikácií. Dĺžka životnosti batérie má vplyv nie len na mieru komplikácií, ale aj na zdravotnícke výdavky a rozpočty nemocníc...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia

Podľa subštúdie CREST balóniková dilatácia po stentingu karotíd znižuje riziko restenózy

19.5.2013, www.bmctoday.net

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť, či podstúpenie angioplastiky po stentingu karotíd zvyšuje riziko komplikácií, ako je napríklad cievna mozgová príhoda.

“Stenting karotíd je neustálym predmetom prebiehajúcich štúdií, keďže sa jedná o menej invazívny zákrok, ktorý je často nevyhnutný najmä pre ťažkých pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť chirurgický zákrok,“ vyjadril sa Dr. Malas, ktorý subštúdiu viedol. „Podľa výsledkov angioplastika po stentingu významne znižuje riziko opätovného zúženia postihnutých artérií, na druhej strane zvyšuje, aj keď nie významne, riziko mozgovej príhody.“...

 

Arytmológia

Nové 4 ročné výstupy štúdie PROTECT AF, hovoria v prospech Watchman-u oproti warfarínu z hľadiska mortality pacietov s atriálnou fibriláciou

9.5.2013, www.bostonscientific.com


WATCHMAN® podľa štatistického testu pôsobí ako prevencia kardiovaskulárnych úmrtí, cievnych mozgových príhod a systemickej embólie. Výstupy boli prezentované na kongrese Hearth Rhythm v Denveri...

 

Kardiochirurgia

Počet prihlásených do klinickej štúdie PROACT v rámci skupiny nízko rizikových pacientov indikovaných na výmenu aortálnej alebo mitrálne chlopne je uzavretý

6.5.2013, www.onxlti.com

Cieľom zaradenia nízko rizikovej skupiny pacientov do štúdie je dokázať, že pre pacientov s implantovanou aortálnou chlopňou On-X je bezpečné a plne postačujúce užívať aspirin a clopidogrel (Plavix®).

Výsledky štúdie dajú odpovede na otázky, či pacienti s On-X môžu byť bez nutnosti warfarínovej antikoagulácie. Ak bude odpoveď pozitívna, bude to dôležitý mýľnik pre pacientov s implantovanou mechanickou chlopňou...

Viac sa môžete dočítať aj tu...


Kardiochirurgia

AATS Report: Prospektívna Randomizovaná štúdia On-X srdcových chlopní (PROACT) preukázala znížené množstvo komplikácií

6.5.2013, www.onxlti.com

Podľa predbežných výsledkov štúdie PROACT prezentovaných na AATS, môžu byť pacienti bezpečne liečení pomocou menej agresívnej antikoagulačnej terapie. 375 pacientov s náhradou aortálnej chlopne so zníženou antikoaguláciou malo menší výskyt komplikácií spojených s krvácaním oproti pacientom so štandardnou náhradou chlopne a so štandardnou mierou antikoagulácie...

Viac sa môžete dočítať aj tu...

 

Kardiochirurgia

Prvou prezentáciou na konferencii AATS bolo zverejnenie výsledkov štúdie PROACT, ktoré prezentoval Dr. John Puskas. Štúdia hovorí o výhodách implantácie chlopní On-X a nízkej dávke warfarínu po implantácii.

4.5. - 8.5. 2013, AATS, Minneapolis

Plenárna sekcia počas konferencie AATS sa venovala najvýznamnejším výskumom v oblasti kardiochirurgie. Bola vyzdvihnutá najmä štúdia PROACT. Sumár prezentácie uvádzame v bodoch.
- On-X vysoko rizikoví pacienti s výmenou aortálnej chlopne pri znížených úrovniach INR medzi 1.5 a 2.0 najviac profitujú z implantácie, pričom majú o 50% znížené krvácanie bez signifikantne zvýšenej miery pravdepodobnosti cievnej príhody. 
- Celková miera príhod bola signifikantne odlišná pri vysoko rizikových pacientoch s On-X aortálnou chlopňou so zníženým warfarínom (krvácanie, cievna mozgová príhoda, úmrtie).
- Optimálna INR miera pri pacientoch s On-X chlopňou sa ukazuje pod INR level 2 (pričom ostatní výrobcovia odporúčajú optimálnu mieru INR 2 až 3).
- Pokiaľ nebude udelený FDA pre znížené INR, pacienti s On-X chlopňou mimo testovacej skupiny musia byť riešení podľa odporúčaní spoločnosti (AHA/ACC), a to s INR medzi 2-3 a pre vysoko rizikových pacientov s INR medzi 2.5-3.5.
- FDA sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch. ...

 

Kardiochirurgia

On-X ukončila nábor nízko rizikových pacientov pre PROACT štúdiu

8.5.2013, Medical Device Daily

On-X Life Technologies (Minneapolis) ukončila nábor pacientov do PROACT štúdie pre nízko rizikovú skupinu pacientov indikovaných na výmenu aortálnej alebo mitrálnej chlopne. Význam sledovania nízko rizikovej skupiny pacientov je v tom, že pacienti po implantácii On-X aortálnej chlopne môžu byť bezpečne liečení na aspiríne a clopidogrel (Plavix). ...

 

Arytmológia
ICD s naprogramovaným intervalom dlhej detekcie znižujú anti-tachykardiálnu stimuláciu, množstvo ICD výbojov a množstvo nežiadúcich výbojov

8.5.2013, JAMA

Klinická štúdia ADVANCE III odhalila fakt, že programácia intervalu dlhej detekcie u ICD s možnosťou anti-tachykardiálnej stimulácie počas dobíjania kondenzátora, signifikantne znižuje množstvo ventrikulárnej terapie a množstvo nežiadúcich výbojov v porovnaní so štandardným nastavením.
Pomocou funkcie QuickConvert v BSCi ICD prístrojoch je čas nabíjania iba 16,3 sekúnd*, čo je iba o sekundu viac ako funkcia ATP During charge v prístrojoch Medtronic. ...
*V nominálnom nastavení.

Arytmológia

Optimalizovaná současná antitachykardická programace implantabilních kardioverterů-defibrilátorů

Interv Akut Kardiol 2013; 12(1): 21-26
Lukáš Krýže, Domenico Grieco, Josef Kautzner, Kamil Sedláček

Z velkých randomizovaných kontrolovaných studií vyplývá, že implantabilní kardiovertery – defibrilátory (ICD) významně snižují mortalitu pacientů s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. I přes současné technologické pokroky jsou pacienti s ICD zatíženi rizikem neadekvátních výbojů pro jinou než život ohrožující arytmii. Výboje jsou pro pacienty nepříjemné, snižují kvalitu jejich života a mohou vyvolat jiné potenciálně závažné arytmie. Většina neadekvátních a zbytných intervencí ICD je způsobena příliš konzervativní programací, která je ošetřujícím lékařem často ponechána v podobě přednastavené antitachykardické terapie od výrobce. V tomto přehledu představujeme aktuální znalosti a doklady o možnostech programace ICD vedoucích ke snížení rizika neadekvátních a zbytných výbojů při zachování bezpečnosti a prospěchu pro pacienty.

 

Kardiochirurgia
Operace prasete v mimotělním oběhu přináší naději pacientům s onemocněním srdce

23.4.2013, www.tribune.cz


Čeští lékaři si v ICRC při FN Brno poprvé vyzkoušeli, že umí zvládnout operaci srdeční chlopně v mimotělním oběhu na praseti. Osvojení si této operační techniky je důležité pro pozdější operaci geneticky modifikované srdeční chlopně, na kterou se výzkumníci připravují...

V rámci výzkumného programu Cardio 7 projektu FNUSA – ICRC proběhla na spolupracující Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno v pátek 12. dubna 2013 v Česku i v Evropě ojedinělá operace prasete v mimotělním oběhu. Cílem bylo zvládnout techniku takového zákroku. Ten je důležitý pro výzkum geneticky modifikovaných tkání a posouzení způsobu jejich degenerace v lidském organismu. Výzkum, financovaný z Evropské unie, probíhá ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno v rámci programu zaměřeného na tkáňové inženýrství. ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia
Liekom poťahované stenty ako prevencia pred amputáciou dolnej končatiny

15.4.2013,www.cxvascular.com

Výskum prezentovaný počas 38. stretnutia SIR (Spoločnosti pre intervenčnú rádiológiu) v New Orleans podporuje používanie DES ako prevenciu pred amputáciou.

“Periférne arteriálne ochorenia majú rastúcu prevalenciu, a to nie len vďaka starnutiu populácie, ale aj kvôli obezite či cukrovke,“ zhodnotil Robert A Lookstein, vedúci výskumu a predstaviteľ intervenčnej rádiológie v Mount Sinai Medical Center v New York, USA. “Veľké množstvo pacientov s periférnym arteriálnym ochorením nepodstupuje chirurgickú liečbu, ale podstúpi miniinvazívny zákrok. Toto riešenie je bezpečné a efektívne pre liečbu kritickej končatinovej ischémie. Táto liečba zmierňuje bolesť a vylučuje amputáciu.“

Počas retrospektívnej štúdie na 107 pacientoch s kritickou končatinovou ischémiou bolo do zablokovaných artérií implantovaných 171 DES. 6 mesiacov po implantácii 90% stentov ostalo otvorených. „Štúdia poukazuje na fakt, že DES sú z dlhodobej perspektívy lepšie ako balóniková angioplastika,“ dodal Lookstein. „Používanie DES je bezpečné, trvácne a výsledky sú ohromujúce. Drvivá väčšina pacientov sa vyhla amputácii a radikálne zlepšila kvalitu svojho života.“ ...

 

Apríl 2013

 

Arytmológia
Watchman je bezpečný pri prevencii cievnej mozgovej príhody - ukázali výsledky štúdie PREVAILs

www.medpagetoday.com, 9.3.2013

Uzáver uška predsiene pomocou Watchman je podľa štúdie PREVAILs bezpečný pri prevencii cievnej mozgovej príhody. Štúdia splnila svoj primárny cieľ. Podľa výsledkov došlo k úmrtiu, ischemickej príhode, embolizácii, post procedurálnym komplikáciám alebo komplikáciám spojených s prístrojom iba v 2.2% prípadoch. Z hľadiska prevencie ischemickej príhody alebo embolizácie do 7 dní po implantácii, Watchman dosiahol podobné výsledky ako liečba warfarínom. Miera porovnania vyšla 0.025% vs 0.020%.

Z hľadiska miery úspešnosti implantácie Watchman boli výstupy podobné u nových operatérov ako u skúsených (93% vs 96%, P=0.256) ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia
Radiálny prístup pri PCI nepredstavuje väčšie riziko mozgovej príhody

www.medpagetoday.com, 17.3.2013

Výsledky retrospektívnej štúdie preukázali, že radiálny prístup pri PCI nie je spojený s výrazne zvýšeným rizikom klinicky detekovaných neurologických komplikácií v porovnaní s femorálnym prístupom. Približne 500.000 pacientov sledovaných za obdobie 5 rokov, malo komplikácie spojené s mozgovou príhodou v 0.11% prípadoch pri oboch, radiálnom aj femorálnom prístupe. Tiež nebol zistený rozdiel pri použití ľavého alebo pravého radiálneho prístupu ...

 

Intervenčná kardiológia a rádiológia
FDA spoločnosť sa vyjadrila pozitívne pre MitraClip(R) od Abbott u pacientov s mitrálnou regurgitáciou, ktorí sú vysoko rizikovou skupinou pre kardiochirurgický výkon

www.abbott.com, 20.3.2013

Väčšina FDA panelu sa vyjadrila za používanie MitraClip® (áno: 5, nie: 3), vzhľadom na fakt, že benefit z liečby je väčší, ako riziko u pacientov s významnou symptomatickou mitrálnou regurgitáciou, ktorých kardiochirurg označil za príliš rizikových pre otvorený kardiochirurgický výkon výmeny mitrálnej chlopne.

MitraClip® obdržal CE značku v roku 2008 a je komerčne dostupný v Európe a na ostatných medzinárodných trhoch, taktiež je dostupný pre  účely výskumu v US. Prístroj je implantovaný minimálnou invazívnou metódou cez femorálnu tepnu. Je navrhnutý na zníženie mitrálnej regurgitácie tak, aby umožňoval srdcu prečerpávať krv efektívnejšie ...

 

Kardiochirurgia
Výsledný efekt koronárneho Bypass realizovaného Off-Pump a On-Pump po 1 roku

www.nejm.org

V minulosti boli zverejnené výstupy sledovania pacientov po 30 dňoch od realizovaného CABG, čo sa týka úmrtí, infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod, či zlyhávania obličiek. Sledovaná skupina pacientov bola delená na dve skupiny. Jedna skupina boli pacienti, ktorí podstúpili CABG Off-Pump a druhí On-Pump. Teraz sú k dispozícii jednoročné výstupy. Ani po jednoročnom sledovaní neboli zistené signifikantné rozdiely z hľadiska výstupov u pacientov, ktorí podstúpili Off-Pump či On-Pump CABG zákrok ...

 

Arytmológia
Účinnosť ICD u mladých pacientov

www.medpagetoday.com, 2.4.2013

Podľa výsledkov výskumu implantácia ICD u pediatrických pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou pomôže zastaviť komorovú tachykardiu, avšak je to sprevádzané vysokou mierou komplikácií.  Takmer jeden z piatich detí a adolescentov zahrnutých v štúdii (19%) mal najmenej jeden nežiadúci výboj v priemere počas 4,3 ročného sledovania.

Hypertrofická kardiomyopatia je najčastejšou príčinou náhlej kardiálnej smrti (NKS) u detí a adolescentov. ICD je preukázaným efektívnym riešením prevencie NKS, ale stále je málo informácií ohľadom jeho účinnosti u detí.

„Výsledky štúdie poukazujú na dôležitosť starostlivého výberu medzi implantáciou ICD a možnými komplikáciami spojenými s implantáciou v rannom štádiu života,“ vyjadril sa jeden z autorov Barry Maron, MD, of the Minneapolis Heart Institute Foundation. ...

 

Marec 2013

Štúdia poukázala na značné benefity intervenčnej liečby oproti chirurgickej liečbe www.bmctoday.net, 21.3.2013

Spoločnosť pre srdcovo cievnu angiografiu a intervencie (SCAI) zverejnila vyhlásenie, v ktorom podľa výsledkov štúdie sú miniinvazívne postupy liečby signifikantne nižšie z hľadiska nákladov a lepšie z hľadiska výstupov v porovnaní s chirurgickou liečbou. Štúdia bola zverejnená autorom Andrew J. Epstein, PhD, v publikácii Journal of the American Medical Association (JAMA) Surgery.

Úspory pri PCI sú signifikantne vyššie ako pri realizácii operácií na otvorenom hrudníku. PCI tiež skracuje dobu pobytu pacienta na lôžku a urýchľuje rekonvalescenciu po zákroku. Výskumníci robili výskum na približne 352 000 pacientoch so zdravotným poistením hradeným zamestnávateľom. Štúdia sledovala šesť typov chirurgických procedúr versus miniinvazívnych procedúr, zahŕňa dáta od 14 dní do 352 dní po procedúre. ...

 

Na stretnutí Americkej asociácie karidológov boli prezentované výstupy z hľadiska ekonomickej výhodnosti implantácie srdcovej chlopne
8.3.2013
Komparatívna analýza dlhodobých nákladov porovnávajúca On-X®  Prostetickú srdcovú chlopňu a stentovanú biologickú chlopňu, poukazuje na ekonomickú výhodnosť v dlhodobom aspekte pri použití prostetickej srdcovej chlopne. Úspora môže byť  takmer $60,000 na pacienta(vzhľadom na pomery U.S. trhu).

Ekonomická analýza bola realizovaná autormi Steven D. Culler, Ph.D. a Sidney Levitsky, a financovaná spoločnosťou On-X LTI. Hlavné výsledky štúdie poukazujú na fakt., že pri typickom 55 ročnom pacientovi s indikáciou na výmenu chlopne, s predpokladanou dĺžkou života ďalších 25 rokov, by sa mohlo použitím prostetickej srdcovej chlopne ušetriť takmer $60,000 na jedného pacienta. Podľa vyjadrení Dr. Cullera, táto analýza obsahuje náklady spojené s implantáciou, pravidelným sledovaním pacienta, náklady na liečbu v prípade komplikácií a náklady na reoperáciu. Pán doktor zároveň verí, že analýza prispeje k lepšiemu rozhodovaniu sa do budúcnosti. ...

 

8.3.2013

liekom_potahovane_stenty_Xience

Sú výsledky štúdie MADIT-2 reprodukovateľné u pacientov s ICD v podmienkach bežnej klinickej praxe na Slovensku?

Cardiology Letters, 2013; 22 (S1)
Svetlošák M, Bou-Ezzeddine H, Vachulová A, Šašov M, Bernát V, Urban Ľ, Gladišová K, Hlivák P, Malacký T,  Margitfalvi P, Hatala R

NÚSCH, a.s., Bratislava

Úvod: Randomizované štúdie MADIT-2 a SCD-HeFT ukázali mortalitný benefit implantovateľného defibrilátora (ICD) v rámci primárnej prevencie náhlej kardiálnej smrti u pacientov so závažnou systolickou dysfunkciou ľavej komory (SDĽK). Údaje z novších registrov však naznačujú, že očakávaný mortalitný benefit ICD môže byť v tejto populácii pri súčasnej liečbe základného kardiálneho ochorenia nižší. ...

 

Aktualizácia odporúčaní ESC 2012 (srdcové zlyhávanie, fibrilácia predsiení, akútny infarkt myokardu - STEMI)
Juraj Dúbrava, Kardiologia pre prax 2012/4

V práci sa súhrnne prezentujú najvýznamnejšie aktualizácie odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment srdcového zlyhávania, fibrilácie predsiení a akútneho infarktu myokardu typu STEMI z roku 2012 ako napríklad: Rozšírenie indikácií pre resynchronizačnú liečbu (CRT), Fibrilácia predsiení, Prevencia tromboembolizmu, Antiarytmická farmakoterapia, Katétrová ablácia, Akútny IM typu STEMI. ...

Február 2013

On-X mechanická chlopňa s anatomicky tvarovaným našívacím prstencom síkala FDA
26.2.2013

onx_mechanicka_srdcova_chlopnaOn-X srdcové chlopne sú vyrobené z čistého On-X Carbon®. Majú unikátny dizajn, vďaka ktorému sa tvorí menej krvných zrazenín v kritických miestach a dokonca je možnosť zníženia antikoagulačnej terapie (štúdia PROACT). On-X aortálna chlopňa s anatomicky tvarovaným našívacím prstencom kombinuje dva veľmi dôležité prístupy v technológii mechanických srdcových chlopní,“ vyjadril sa Xavier Ruyra-Baliarda, M.D., FECTS.“Oproti pôvodným mechanickým chlopniam, anatomický tvarovaný prstenec kopíruje anatómiu aortálneho anulu. To pôsobí ako prevencia proti narovnávaniu anula a s tým spojené možné komplikácie.“ Už prebehli aj prvé svetové implantácie tejto chlopne, úplne prvá bola zrealizovaná 21.2.2013 Dr. Dr. Marc Gerdisch z Indianapolis. Operácia prebehla bez komplikácií. ...

 

Najviac z CRT-D implantácie profitujú pacienti s vyššou ejekčnou frakciou
25.2.2013, www.medpagetoday.com

CRT-D je asociované so 44% redukciou rizika srdcového zlyhávania alebo smrti do 1 roka u pacientov s LVEF > 30%, ktorí boli zahrnutí do klinickej štúdie MADIT CRT. Pacienti s LVEF od 26% do 30% mali redukciu rizika 33% a pacienti s LVEF <26% mali redukciu rizika 43%. „Výsledkami sme poukázali na to, že implantácia CRT má klinický benefit u pacientov bez rozlíšenia na LVEF skupiny, a to vrátane pacientov s LVEF >30%,“ zhrnula Valentina Kutyifa, MD, z University of Rochester v New York.
Sekundárna analýza výsledkov klinickej štúdie MADIT CRT ukázala, že pacienti s vyššou ejekčnou frakciou profitujú z implantácie CRT viac. ...

 

Elektrické skraty v ICD elektródach dvíhajú obočia
25.2.2013, www.medpagetoday.com


Kanadská medzi-odborová štúdia zistila, že ICD elektródy majú vysokú mieru elektrického zlyhania bez toho, aby sa objavila porucha izolácie, s ktorou je recall na produkt spojený. Až 92% elektród, u ktorých nastalo elektrické zlyhanie, nemalo toto zlyhanie spojitosť s porušením izolácie.
Najčastejšie elektronické abnormality boli : Zvýšený „pacing capture thresholds“( 43.8%), Elektrické zmeny v impedancii (29%), „Oversensing“ kvôli hlučnosti (23.9%).
Dve štúdie preukázali vysokú mieru externalizácie a elektrických abnormalít v Riata 8 F a 7F ICD elektródach od výrobcu St. Jude Medical. Aj napriek tomu, že tieto elektródy sú v Triede 1 recall vydanej od FDA, žiaden konsenzus ohľadom manažmentu doposiaľ naimplantovaných elektród nebol urobený.  St. Jude Medical poskytol data potrebné na vykonanie štúdií. ...

 

ICD elektródy: Tenšie nemusí znamenať aj lepšie
14.2.2013, www.medpagetoday.com

Zlyhávanie dvoch najpoužívanejších značiek ICD elektród môže byť spôsobené skôr veľkosťou ako mechanizmom, navrhujú taliansky výskumníci. V porovnaní s 8F a väčšími elektródami, malá Sprint Fidelis elektróda má významne vyššiu mieru zlyhávania (4.8% vs 0.8%, P<0.001). Podobne ako Riata/Riata ST elektródy, ktoré sú ICD elektrodymenších rozmerov a majú vyššiu mieru zlyhávania oproti 8F elektródam (2.6% vs 0.8%, P=0.001). Dizajn s menším diametrom bol skôr marketingovou záležitosťou, keďže sa elektródy ľahšie implantovali a spôsobovali menšie riziko trombózy vény subklávie. Retrospektívna štúdia talianskych výskumníkov porovnáva elektródy so štandardným a menším diametrom vzhľadom na riziko miery zlyhávania. ...

 

Neskorá trombóza stentu po implantácii sirolimus uvoľňujúceho stentu: zistenia z RESTART (REgistry of Stent Thrombosis for erview And Re-evaluation)
Eurointervention, 4.2.2013

Cieľom štúdie bolo objasniť charakter trombózy stentu v súvislosti s implantáciou sirolimus uvoľňujúceho stentu (SES). RESTART je japonský register SES spojených s trombózou stentu. V tejto angiografickej subštúdii sa analyzoval koronárny angiogram, po 6 až 12 mesiacoch a v čase kedy sa trombóza stentu vyskytla. Skúmaných bolo celkovo 313 angiogramov (skorá strombóza (EST) n=169, neskorá trombóza (LST) n=59, veľmi neskorá trombóza (VLST) n=85). Reziduálna disekcia sa častejšie vyskytovala v EST skupine. Fraktúra stentu sa vyskytovala častejšie vo VLST skupine ako v EST či LST skupine (16.5%, 3.0%, a 3.4%, respectively; p<0.001). ...

 

Chirurgická liečba akutnej disekcie aorty typ A
Ivo Gašparovič, Michal Hulman, Vladan Hudec
Kardiologia pre prax 2012/3

Napriek nespornému vývoju a prínosu endovaskulárnej liečby ochorení aorty zostáva riešenie akútnej disekcie Djumbodiss stent implantovaný pod a. subclavia l. sin.aorty typ A stále doménou chirurgov a vyžaduje emergentný operačný výkon. Etiológia vzniku disekcie aorty je multifaktoriálna a jej diagnosti­ka a liečba je multidisciplinárna. Článok prináša prehľad v súčasnosti používaných chirurgických techník pri operačnej liečbe akútnej disekcie aorty typu A. V článku sa venujeme aj perioperačnej ochrane mozgu pred ischémiou, ktorá je rozhodujúca pre pooperačné prežívanie a neurologické následky. ...

 

Implantácia stentov u detí s vrodenými vývojovými chybami srdca - skúsenosti z Detského Kardiocentra
Zuzana Venczelová, Jozef Mašura
Kardiologia pre prax 2012/3

Katetrizačná implantácia stentu u pacientov s vrodenou vývojovou chybou srdca je intervenčný výkon, ktorým možno korigovať cievne stenózy v rôznych lokalizáciách, ako aj udržať otvorené niektoré komunikácie pri paliatívnom jednokomorovom riešení komplexných vrodených srdcových chýb. Hlavným limitujúcim faktorom implantácie stentov u detí je nemožnosť implantácie takého stentu, ktorý bude postačovať rozmerom dospelého organizmu cez detské cievy malých rozmerov. Pri sledovaní pacien­tov s implantovaným stentom sa zameriavame na znázornenie priechodnosti a integrity stentu. Na znázornenie stentu využí­vame kombináciu rôznych zobrazovacích modalít: RTG hrudníka, skiaskopiu, echokardiografiu, CT angiografiu, magnetickú rezonanciu a angiografiu. ...


Január 2013

EAPCI a ACCA vydala Konsenzus dokument ohľadom radiálneho prístupu v perkutánnych kardiovaskulárnych intervenciách
Eurointervention, 28.1.2013

Používanie radiálneho prístupu pomaly rastie, no i napriek povzbudivým výsledkom, používanie tohto prístupu sa líši v závislosti od operatéra, nemocnice, krajiny a kontinentu. Po 20 rokoch od prvého použitia radiálneho prístupu,radialny_pristup_pri_koronarnych_intervenciach nastal čas vytvoriť dokument založený na dôkazoch a zhodnocujúci technické, klinické a organizačné implikácie súvisiace s použitím radiálneho prístupu. EAPCI preto vytvorila pracovnú skupinu, ktorú tvorili európski a mimo európski špecialisti, ako aj priekopníci v oblasti používania radiálneho prístupu, ale aj operatéri s rozdielnymi skúsenosťami s cievnym prístupom.  Cieľ pracovnej skupiny bol definovať úlohu radiálneho prístupu v modernej intervenčnej praxi. ...

 

ON-X LTI uviedol na trh CHORD-XTM ePTFE Sutúru pre obnovu a náhradu šlašiniek (chordae tendineae) v mitrálnej chlopni
26.1.2013


chordx_nahrada_slasiniekPočas 49-teho stretnutia Spoločnosti hrudnej chirurgie (Society of Thoracic Surgeons (STS)) v Los Angeles, spoločnosť  On-X® Life Technologies, Inc. (On-X LTI)  uviedla na trh úplne nový produkt CHORD-X™. Ide ú ePTFE sutúru pre obnovu a náhradu šlašiniek (chordae tendineae) v mitrálnej chlopni. Vyrobené z neabosborbovateľného polytetrafluoroetylénu (ePTFE). CHORD-X má pórovitú mikroštruktúru. Na výber je možné z dvoch typov ihiel, 3/8 kruhová ihla a 1/2 kruhová ihla. ...

 

 

DES úspešne liečia pacientov s periférnym cievnym ochorením
www.cxvascular.com, 10.1.2013

Sumaira-Macdonald_MainPočas pravidelného ročného stretnutia Britskej spoločnosti pre intervenčnú rádiológiu (BSIR) Dr. Sumaria Macdonald, z Freeman Hospital, v Newcastle, UK, prezentovala výsledky piatich randomizovaných klinických štúdií.
Podľa Dr. Macdonald balónková angioplastika bola najčastejšie využívaná metóda, a bola bezpečná a efektívna. Žiaľ neposkytovala trvácne riešenie, čím dochádzalo k restenózam. Dr. Macdonnald zosumarizovala výsledky štúdií porovnávajúcich everolimus vylučujúci stent (EES) s BMS, výsledky boli jednoznačne v prospech EES. „Rastie počet klinických dôkazov, ktoré hovoria v prospech DES z hľadiska trvácneho riešenia a môžu poskytnúť lepšiu kvalitu života pacientov. Aj keď DES má vyššie vstupné náklady na pacienta, z hľadiska pravdepodobnosti opakujúceho zákroku sa v konečnom dôsledku oplatí,“ dodala doktorka na záver. ...


V najčítanejšom mesačníku o zdraví: Zdravie, bol uverejnený článok o bioresorbovateľnej výstuži.
Zdravie, január 2013

zdravie_bioresorbovatelna_cievna_vystuz_Absorb zdravie_bioresorbovatelna_cievna_vystuz_Absorb

 

On-X Life Technologies požiadal o FDA/CE značku pre zníženú antikoagulačnú liečbu pri implantácii On-X aortálnej mechanickej chlopne

onx

Ak On-X FDA/CE obdrží bude to prvý krát, čo aortálna mechanická chlopňa umožní pacientom ostať pri zníženej antikoagulačnej terapii. Znížená antikoagulačná terapia prispieva k zníženiu komplikácií spojených s ňou.

On-X požiadal o FDA/CE na základe výsledkov z klinickej štúdie PROACT, ktorá dokazuje, že pacienti s On-X mechanickou chlopňou môžu byť bezpečne liečení aj pri znížených úrovniach INR, čo signifikantne znižuje riziko krvácavých komplikácií. ...

 

Kardiostimulátor do srdca dostalo 16 čechov, sú prví na svete
www.zdn.cz,  16.1.2013

bezelektródový kardiostimulator

Českí pacienti majú ako prví na svete osoh z bezdrôtového kardiostimulátoru, oznámil 15.1. novinárom primár kardiologického oddelenia Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil, ktorý operáciu vykonal. Tento úplne nový typ prístroja na podporu spomaleného srdcového rytmu obsahuje batériu a stimulátor v jednom a implantuje sa priamo do srdca.

...

 

 

INEKO zhodnotil rok 2012 v zdravotnej politike skôr negatívne
INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Dušan Zachar, Zdravotnícke noviny, č.2

Rok 2012 je vnímaný skôr ako obdobie strateného času a mnohých spiatočných krokov a návrhov, ktoré budú negatívne ovplyvňovať zdravotníctvo v nasledujúcich rokoch. Predpokladom je, že opatrenia prijaté v minulom roku budú mať za následok finančne menej stabilné zdravotníctvo, viac zadĺžené, menej efektívne, viac etatistické, politicky závislejšie a menej predvídateľné.
rok v zdravotnej politike_ZDN2013
Negatívne opatrenia: opätovné zavedenie tzv. koncovej siete nemocníc, zmäkčenie pravidiel platobnej schopnosti zdravotných poisťovní, masívne výmeny riaditeľov zdravotníckych zariadení, umožnenie odvolania riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prakticky z akéhoľkovek dôvodu, nepokračovanie v transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, zrušenie možnosti vytvárať lekárenské siete, návrh na zrušenie systému viacerých zdravotných poisťovní.
Za najpozitívnejšie opatrenie je považované dokončenie zavádzania parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotné poisťovne - PCG.

Viac...

 

Bez nadmerného krvácania pri EES vs BMS
TCT daily, January 2013

Porovnávaním BMS a everolimus vylučujúcich stentov u pacientov nad 80 rokov sa zistilo, že vo všeobecnosti obe riešenia poskytujú veľmi dobré klinické výstupy. Avšak EES vedie k nižšej miere MI a nutnosti revaskularizácie, a taktiež nezvyšuje riziko zvýšeného krvácania aj napriek dlhšej DAPT.
V realizovanej prospektívnej XIMA štúdii medzi pacientmi nad 80 rokov (N=800, BMS = 401, DES = 399), sa potvrdilo, že používanie DES pri pacientoch tejto vekovej kategórie nespôsobuje žiadne ťažkosti a navyše poskytuje lepšie výstupy s ohľadom na zníženie MACE do budúcna. ...

 

Najnovšia štúdia prináša pozitívne výstupy o renálnej denervácii
www.medpagetoday.com, 8.1.2013


Výstupy pochádzajú z jednoročného sledovania randomizovanej štúdie SYMPLICITY HTN-2, zameranej na sledovanie pacientov po renálnej sympatikovej denervácii. Priemerné zníženie systolického krvného tlaku jeden rok po procedúre bolo signifikantné 28.1 mmHg (P<0.001). Zvyšujúca sa prevalencia hypertenzie je celosvetový fenomén, v roku 2025 by malo ochorenie postihovať 1,56 biliónov obyvateľov. Veľa pacientov však nevie kontrolovať ich krvný tlak, aj napriek tomu, že berú 3 a viac antihypertenzívnych liekov. Renálna denervácia je sľubnou metódou pre pacientov, ktorým nezaberajú medikamenty. ...

 

Je nezbytné testování implantabilních defibrilátorů při implantaci?
Interv Akut Kardiol 2012; 11(2): 76-77
Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
I. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc

Implantabilní defibrilátory (ICD) se staly standardní léčbou u různých skupin nemocných, a to jak v sekundární, tak v primární profylaxi náhlé srdeční smrti. Testování funkce snímání fibrilace komor a její defibrilace se stalo součástí implantační procedury. V posledních letech je často diskutována otázka, je-li testování ICD v průběhu implantace nezbytné.
Přehledná práce publikována v magazínu Intervenční a akutní kardiologie pojednává o typech peroperačního testování implantabilních defibrilátorů, jejich výhodách a nevýhodách. A vyslovuje otázku, zda je testování defibrilátorů nezbytné.
Názory na nezbytnost testování funkce ICD v průběhu implantace jsou rozdílné mezi jednotlivými zeměmi i implantačními centry v dané zemi. V posledních letech ubývá procento testovaných nemocných. Jelikož zatím
nejsou k dispozici prospektivní studie, které by porovnaly riziko testování nemocných s rizikem netestování, nelze na otázku nezbytnosti testování ICD jednoznačně odpovědět. autor se přiklání k omezenému testování ICD, např. ve formě jednoho vyvolání fibrilace komor se „safety margin” testem.
Viac ...

 

December 2012

Boston Scientific začal klinickú štúdiu na stimulačnú elektródu INGEVITYTM
www.bostonscientific.com, 17.12.2012

Stimulačná elektróda ďalšej generácie INGEVITY™ bola implantovaná prvému pacientovi v rámci klinickej štúdie. INGEVITY stimulačná elektróda je navrhnutá s vylepšeným ovládaním, spoľahlivosťou, fixáciou a elektrickým výkonom v porovnaní so štandardnými stimulačnými elektródami. Navyše INGEVITY elektródy sú špeciálne navrhované pre fungovanie v MRi prostredí. ...

 

Rýchla PKI - prvá voľba pri STEMI
www.medpagetoday.com. 17.12.2012


Podľa najnovších odporúčaní by mala byť perkutánna intervencia (PKI) prvou voľbou pre pacientov s ST eleváciou pri infarkte myokardu (STEMI).
Najnovšie odporúčania boli publikované online v Circulation: Journal of the American Heart Association and the Journal of the American College of Cardiology.
Klinickí špecialisti by mali používať či už BMS alebo DES pri STEMI pacientoch viac ako len balónikovú dilatáciu, s tým, že BMS sú preferované u pacientov s vysokým rizikom krvácania alebo u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť ročnú DAPT. ...

2013 ACCF/AHA Guidelines for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction

 

Zníženie nežiadúcej terapie a mortality pomocou správneho programovania ICD
NEMJ 13.12.2012


Pozadie
Implantabilné kardioverter defibrilátory (ICD) sú vysoko efektívne v redukcii mortality u pacientov s rizikom fatálnych arytmií, ale nesprávne nastavenie funkcií terapie ICD je pomerne často spojené s možnými nežiaducimi účinkami.
Metodika
Náhodne bolo vybraných 1500 pacientov, ktorým v primárnej prevencii bol implantovaný ICD s jednou z troch programovateľných konfigurácií (pre viac informácií kliknite sem). Primárnym cieľom bolo zistiť, či programovaná „high-rate“ terapia alebo oneskorená terapia je asociovaná so zníženým počtom nežiaducich ATP alebo výbojov, v porovnaní s konvenčným programovaním.
Záver
Programovanie ICD terapií pri tachyarytmiách s 200 a viac údermi za minútu alebo s oneskorením terapie so 170 a viac údermi za minútu, v porovnaní s konvenčným programovaním, je spojené so zníženým nežiaducej terapie a mortality v dlhodobom aspekte.

 

ABSORB (BVS) úspešne implantovaný v ďalšom centre na Slovensku!
VÚSCH, a.s., 11.12.2012

Vo VÚSCH boli implantované dva BVS, prvú implantáciu vykonal MUDr. Stanislav Juhás, CSc. a druhú MUDr. Róbert Novotný.
K úspešným výkonom gratulujeme!

 

On-X uviedol na trh inovatívne produkty z oblasti kardiochirurgie
On-X aortálna mechanická chlopňa s anatomicky tvarovaným našívacím prstencom a ePTFE sutúra pre obnovu mitrálnych chordae tendineae


Tieto unikátne novinky boli predstavené počas  EACTS v Barcelóne.

On-X mechanické chlopne sú vyrobené z čistého On-X Pyrolytic karbónu a majú vylepšený dizajn, ktorý v porovnaní s tradičnými mechanickými chlopňami spôsobuje menšie poškodenie krvných buniek. Dlhodobé klinické štúdie ako napríklad PROACT zaznamenali nižšiu morbiditu u pacientov, ktorí obdržali On-X chlopne a taktiež aj neprekonateľný fakt, že pri implantácii On-X chlopne sa vyžaduje nižšia antikoagulácia. Benefitom novej chlopne je okrem už spomenutých výhod aj ľahšia implantácia vďaka novému anatomicky tvarovanému našívaciemu prstencu. ...

 

Fraktura koronárního stentu jako příčina akutního infarktu myokardu
Intervenční a akutní kardiologie, 2012 (roč. 11), 3-4

Vladimír Rozsíval, Jan Matějka
Kardiologické centrum AGEL, Pardubice

Žena, 46 let, byla přijata pro akutní přední IM. Před 2 lety byla ošetřena pro anginu pectoris implantací lékového stentu se sirolimem 2,5 x 28 mm do druhého úseku ramus interventricularis anterior (RIA2). Příčinou infarktu byla fraktura stentu (SF) v ohybu stínu stentu. Vodič stent narovnal a částečně obnovil průtok. Po predilataci postiženého místa balonkem byl stav řešen implantací dvou lékových stentů vylučujících everolimus. Za 1 měsíc byl proveden kontrolní angiogram a intrakoronární ultrazvuk s příznivým nálezem. SF, pokud vede k úplnému přerušení struktury stentu a následně trombóze, je jednou z možných příčin akutního srdečního infarktu. Výskyt SF je konstatován méně často, než je jeho skutečný výskyt, a je pravděpodobně jednou z příčin restenózy ve stentech, zvláště ve stentech lékových. Dosud není explicitně vyřešena otázka detekce SF a léčby. Mezi možné příčiny patří tortuosita a angulace cévy před implantací stentů, zvláště dlouhých a rigidních, lékové stenty, pravá věnčitá céva, překrývání stentů. Léčba je diskutována. ...

 

November 2012

Stent môže fungovať v prípadoch, kedy Viagra nepomáha
www.medpagetoday.com, 23.11.2012

Stentovanie panvovej tepny môže byť možnosťou liečby pri erektilnej dysfunkcii (ED) u mužov ktorým nezaberajú lieky ako je napríklad sildenafil (Viagra). Vo veľmi malej štúdii, približne 60% pacientov, ktorým bol implantovaný zotarolimus vylučujúci stent do tepny vnútorného ohanbia, zaznamenalo zlepšenie najmenej o štyri body stupnice podľa Medzinárodného Index-u Erektilnej Funkcie (the International Index of Erectile Function), počas 6 mesiacov. ...

 

Boston Scientific ICD získali CE značku na predĺženú životnosť prístrojov
20.11.2012

Boston Scientific získali CE značku na predĺženú životnosť ICD a CRT-D prístrojov INCEPTA™, ENERGEN™, PUNCTUA™, COGNIS® a TELIGEN® . Životnosť je projektovaná na základe dát schválených Európskymi inštitúciami a je rozdielna vzhľadom na typ prístroja a nastavenia. Projektovaná životnosť presahuje 10 rokov pri niektorých modeloch ICD, a dosahuje 8 rokov pri CRT-D prístrojoch, čo je takmer dvojnásobok životnosti iných prístrojov dostupných na trhu. Spoločnosť podporila predĺženú životnosť aj predĺžením záruky na 10 rokov*. V závislosti od typu prístroja, záruky sú taktiež takmer dvojnásobné oproti ostatným prístrojom na trhu. ...

* Záruky: INCEPTA a ENERGEN VR ICD: 10 rokov; INCEPTA a ENERGEN DR ICD: 8 rokov; PUNCTUA a TELIGEN ICD: 7 rokov; INCEPTA a ENERGEN CRT-D: 6 rokov; a PUNCTUA & COGNIS CRT-D: 5 rokov.


MEDITRADE pomohol mladých športovcom rozvíjať svoj talent
Zdroj: Pluska.sk, 16.11.2012

Riaditeľ MEDITRADE Ing. Pavel Bohdal na exhibícii Tennis Classic vydražil výstroj Novaka Djokoviča za rekordnú sumu. Za tenisovú tašku, raketu i dve tričká vyplatil dvom nadáciám neuveriteľných 40-tisíc eur.

Pavel Bohdal sa priznal, že za jeho dražbou ani tak nebolo to, že by bol obrovským fanúšikom Djokoviča. „Venujeme sa rôznym verejnoprospešným projektom. Pomáhame tam, kde zlyháva napríklad aj štát. Viem, že prostriedky budú dobre využité, a nie zneužité, pretože Novak je bohatý človek a nemá potrebu peniaze minúť inak. Podobne poznám aj Romana Šmotláka z nadácie STARS for STARS. Tam pôjdu peniaze na talentované a športovo nadané deti,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. ...

 

Pomocou správneho programovania ICD je možné znížiť nežiadúcu terapiu a mortalitu
NEJM, 12.11.2012

Implantácia ICD alebo CRT prístrojov je vysoko efektívna metóda na zníženie úmrtnosti. Avšak nežiadúci výboj ICD, obvykle zapríčinený detekciou supraventrikulárnej tachyarytmie, je častým úkazom. A to aj napriek tomu, že ICD majú sofistikované riešenia na detekciu algoritmov, ktoré rozlišujú supraventrikulárnu tachyarytmiu od ventrikulárnej. Štúdia MADIT-RIT, ktorá bežala od roku 2009 a zahrnula 1500 pacientov takmer po celom svete zverejnila svoje výsledky. Celý článok môžete nájsť v The New England Journal of Medicine. ...

Dopĺňame kardiochirurgické portfólio o mechanické chlopne On-X!

Svojimi vlastnosťami unikátne mechanické chlopne On-X sú od novembra dostupné prostredníctvom MEDITRADE.

 • Jediné mechanické chlopne so zníženou antikoagulačnou liečbou (PROACT štúdia).
 • Vyrobené z čistého On-X karbónu bez obsahu silikónu.
 • Jediné chlopne, ktorých leaflets sa otvárajú do uhlu 90° - vďaka tomu sa  znižuje riziko turbulencií a zvyšujú hemodynamické vlastnosti chlopne.

 

Október 2012

ABSORB (BVS) úspešne implantovaný v ďalšom centre na Slovensku!
Univerzitná nemocnica Martin, 31.10.2012

MUDr. František Kovář, PhD. úspešne implantoval dva Absorb na svojom oddelení. Implantácia dopadla v oboch prípadoch výborne. V oboch prípadoch sa jednalo o RIA.
K úspešným výkonom gratulujeme!


Účinok BVS a stentov s bioabsorbovateľnými časťami zhodnotená vo viacerých klinických štúdiách
TCT, Miami  29.10.2012

V záujme znižovania rizika stent trombózy, výrobcovia stentov vyvinuli plne bioresorbovateľné výstuže (Abbott Vascular) či stenty s bioabsorbovateľnými časťami. Počas TCT boli odprezentované najnovšie výstupy z rôznych klinických štúdií. Všetky poukazujú na efektivitu týchto nových bioresorbovateľných a bioabsorbovateľných materiálov. Nová generácia „stentov“ ponúka viac než len fakt, že po čase „zmizne“ z tela. Inžinierom záleží aj na tom, aby tento špeciálny zdravotnícky materiál mal optimálnu deliverabilitu, spôsoboval žiadne či minimálne zranenia a mal veľmi nízku resp. žiadnu mieru neskorých príhod. ...

 

DES je bezpečný aj pri starších pacientoch
TCT, Miami  27.10.2012

Randomizovaná klinická štúdia preukázala, že aj pacienti v 80-tke môžu pokojne dostať DES, aj napriek požadovanej silnejšej protidoštičkovej terapie. Všeobecné riziká -- kombinované krvácanie, mozgové príhody, srdcové príhody, a TVR (target vessel revascularization) -- majú tendenciu zníženia v prípade použitia DES (14.5% versus 18.7%, P=0.092). Primárnym cieľom štúdie bolo zistiť, či dôjde k zníženiu TVR a infarktu myokardu, pričom v oboch prípadoch došlo k významnému zníženiu pri použití DES.
Štúdia zahŕňala 800 pacientov, 80 a viac ročných z Veľkej Británie a Španielska, s AKS alebo stabilným ochorením, ktorým bol náhodným výberom implantovaný Xience-DES s 12 mesačnou DAPT alebo Vision-BMS s 1 mesačným užívaním clopidogrel a aspirin. ...

 

Nitinolové stenty majú lepšiu účinnosť ako samotná balóniková angioplastika v popliteálnej artérii
TCT, Miami 25.10.2012

Výsledky z klinickej štúdie ETAP prezentoval Thomas Zeller, MD počas kongresu TCT. Poukázal na fakt, že nitinolový stent má lepšiu účinnosť v riešení zablokovanej popliteálnej artérie. Štúdie sa zúčastnilo 246 pacientov z 9 európskych centier, ktorým bol náhodným výberom implantovaný buď nitinolový stent (N=119), alebo urobená balóniková angioplastika (N=127). ...

 

10.10.2012
Two-year Data Presented for HERCULES Study of Renal Stenting for Hypertension

October 10, 2012—The HERCULES trial is a prospective, multicenter, single-arm clinical study of patients with significant renal artery stenosis (≥ 60%) and uncontrolled hypertension (HTN) treated with the RX Herculink Elite renal stent system (Abbott Vascular, Santa Clara, CA). George Chrysant, MD, presented 2-year results from HERCULES during a Late-Breaking Trials session at the VIVA 2012: Vascular InterVentional Advances meeting in Las Vegas. ...

 

Značka Tegaderm oslavuje 30 rokov neustálej inovácie

Rozsah inovácií medzinárodnej značky zdravotnej starostlivosti, ktorá oslavuje tento rok 30. výročie, rastie každým
rokom. Produktová rada priehľadných náplastí od spoločnosti 3M bola vyvinutá v čase, kedy nemocnice po celom svete používali gázy a lepiace pásky na primárne IV ošetrenie.

Snom vedca a výskumníka spoločnosti 3M, Stevena Heineckeho, bolo prísť s vôbec prvou priehľadnou náplasťou, ktorá by umožnila zdravotníkom kontrolovať zranené miesto a identifikovať komplikácie pred tým, ako než sa stanú závažnými. ...

September 2012

Successful recanalization of Acute Superior Mesenteric Artery Thromboembolic Occlusion by a Combination of Intraarterial Thrombolysis and Mechanica, Thrombectomy with Carotid Filter

Kamil Zeleňák • Igor  Šinák • Ján Janík • Anton Mikolajčík • Dušan Mištuna
Publication Centre CIRSE, Published online 25 September 2012

Nedávno bola zrealizovaná úprava ESC guidelines pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania 2012
Zmena bola zrealizovaná v CRT guidelines na základe výsledkov zo štúdie MADIT CRT a RAFT

 • Pacienti s NYHA II sú zaradení v odporúčaní Triedy I a obe štúdie jednoznačne rozlišujú medzi LBBB a Non-LBBB morfológiou QRS.
 • Pacienti s AF a tí, ktorí vyžadujú konvenčnú stimuláciu budú zaradení v odporúčaní Triedy IIa

Viac

25. september 2012, Illinois
Abbott uvádza na medzinárodný trh bioresorbovateľnú cievnu výstuž (BVS) Absorb

Abbott dnes oznámil že,  Absorb™ prvú DES bioresorbovateľnú cievnu výstuž na svete (BVS) má k dispozícii pre celú Európu, časť Ázie a Latinskú Ameriku. Absorb™ je jedinečná terapia svojho druhu na liečbu chorôb koronárnych artérii  (CAD). Pracuje na obnovení krvného toku k srdcu podobne ako kovový stent, ale ABSORB™ sa v tele rozplynie do 2 rokov od implantovania. Tým, že výstuž po dobu revaskularizácie vylučuje liečivo, ktoré cievu uzdravuje a vďaka tomu, že v cieve nezostane trvalý implantát, cieva sa regeneruje a sú jej vrátené pôvodné funkčné a anatomické vlastnosti. ABSORB™  je vyrobená z polylaktidu, čo je prirodzene rozpustný materiál, ktorý sa bežne používa do lekárskych implantátov ako napríklad rozpúšťanie stehov. Benefitom pre pacienta je priechodnosť cievy bez trvalého implantátu, bezproblémový prístup na iné postihnuté miesto v cieve, srdci a to pre prípad, že mal pacient trpiaci srdcovo-cievnym ochorením ťažkosti do budúcna a musel podstúpiť by-pass, alebo intervenčný zákrok. ...

25.september 2012, San Francisco
ICD pacienti potrebujú psychickú podporu

Dôkazy skúmania niekoľkých štúdií preukazujú, že depresie a psychické utrpenie môže zvýšiť riziko vzniku šoku a tak poskytujú impulz pre psychologickú podporu a liečbu. Jedna štúdia ukázala, že u pacientov, ktorí majú nižšie výsledky z dotazníka duševného zdravia,  je vyššia pravdepodobnosť  pocitu  šoku do jedeného roka, na rozdiel od ich šťastnejších kolegov. Na základe jedného systematického prehľadu  jeden z piatich pacientov má klinicky významný psychologický stres po obdržaní ICD .
Srdcové rehabilitácie a intervenčné cvičenia sú bezpečné a ako bolo preukázané, znižujú úzkosť a zlepšujú kvalitu života podľa štúdií, ktoré boli vykonané. ...

24.  september 2012, Paríž
Boston Scientific uviedol na trh novú defibrilačnú elektródu RELIANCE 4-FRONT

RELIANCE 4-FRONT elektróda je postavená na platforme klinicky overenej a spoľahlivej RELIANCE elektródy. Nová elektróda má nový dizajn, ktorý robí implantáciu jednoduchšou. Viac ako 350 000 implantácií elektródy RELIANCE po celom svete preukázalo dlhoročnú 98,9 percentnú spoľahlivosť po ôsmych rokoch sledovania. RELIANCE 4-FRONT je tenšia elektróda, čo zlepšuje manévrovateľnosť a zavádzanie, pričom hrúbka izolácie aspoľahlivosť ostala zachovaná. Pre vylepšenie vlastností elektródy bol do coating-u pridaný IROX. Už overený materiál GORE je naďalej hlavnou zložkou coating-u. Zavádzanie novej elektródy RELIANCE 4-FRONT zjednodušuje  procesy. ...

19. september 2012, Lisabon
Naozaj je renálna denervácia bezpečná?
Elektrofyziológ Jilek Clemens, z nemeckého Srdcového centra v Mníchove, v Nemecku, prezentoval ako môže technika renálnych ablácií ovplyvniť renálnu tepnu a ako by sa mohla zlepšiť renálna denervácia (CIRSE 2012, 15-19 septembra, Lisabon) v prezentácii pod názvom "Aká zlá je rádiofrekvencia pre renálne tepny?"
"Je tam nedostatok bezpečných údajov o morfologických zmenách  renálnych tepien po renálnej denervácii. S ohľadom na to, aká zlá je  rádiofrekvencia pre renálne tepny, úprimne povedané,  v tejto dobe nevieme, ale existuje viac ako len teoretické obavy o bezpečnosť,"povedal Jilek Clemens. Mal na mysli obavu vyjadrenú v intervenčnom spoločenstve ohľadom nebezpečenstva poškodenia renálnych tepien počas pôsobenia rádiofrekvenčnej energie. ...

12.9.-14.09. 2012, Košice
VI. Slovenský chirurgický kongres

12. až 14. septembra prebiehal v Košiciach  VI. Slovenský chirurgický kongres, ktorý bol zároveň 39. Spoločným zjazdom českých a slovenských chirurgov. Tradične dáva priestor na prezentáciu odbornej práce popredných chirurgov aj zo zahraničia. V Košiciach sa naposledy takéto podujatie organizovalo v r. 1987. ...

August 2012

29.8.2012

Telemonitorovanie môže byť efektívnejšie a cenovo výhodnejšie pri sledovaní pacientov s implatnovanými prístrojmi (KS/ICD)

Mníchov, 29. august 2012 
Možnosť sledovania pacientov a s implantovaným kardiostimulátorom alebo defibrilátorom  na diaľku má potenciál zlepšiť účinnosť terapie  tak, aby liečba bola efektívnejšia a cenovo výhodnejšia.
K dnešnému dňu je monitoring  pacientov na diaľku  široko používaný v celej Európe. Výskum bol vykonaný v piatich krajinách EÚ - Nemecko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo - a našiel široké využitie. ...

9.8. 2012

Abbott obdržal CE značku a uvádza na trh novú generáciu Druh Eluting Stent XIENCE Xpedition™

Nový Drug Eluting Stent je navrhnutý tak, aby zvýšil deliverabilitu a  má osvedčené klinické výsledky najlepšieho DES  XIENCE V ® a XIENCE PRIME ®. Nová  CE značka  rozšírila indikácie aj na liečbu pacientov s komplexnými ochoreniami a odporučila minimálnu dobu  duálnej antiagregačnej terapie  na 3 mesiace. Škála veľkostí je jedna z najväčších veľkostí  na európskom trhu.
Nový DES XIENCE Xpedition je navrhnutý tak, aby optimalizoval akútne výkony, ktoré sú anatomicky komplikované. XIENCE Xpedition je podporovaný klinickými dôkazmi z rodiny XIENCE stentov, vrátane údajov od viac ako 45.000 pacientov vo viac ako 100 štúdiách s dlhodobými výsledkami počas piatich rokov. ...

9.8. 2012
Recall silikónových elektród potrebuje detailné preskúmanie

Riata a Riata ST kardiálne elektródy majú vyššiu mieru zlyhávania z dlhodobého hľadiska ako ostatné dostupné elektródy. 5 ročné sledovanie Riata/ST elektród odhalilo spoľahlivosť 97.5%, čo je signifikantne nižšia miera ako u elektród Endotak Reliance G/SG a Sprint Quattro Secure (99.5% a 99.2%, P<0.0001). Na druhú stranu miera spoľahlivosti bola vyššia ako pri elektródach Sprint Fidelis (89.6%), ktorej recall bol v roku 2009. Po dobu sledovania 6 rokov, Riata ST elektróda je signifikantne horšia ako Riata (91.4% vs 97%, P=0.003). ...

7.08.2012
FDA Approves AbbottVascular´s Omnilink Elite to Treat Iliac Artery Disease

August 7, 2012—Abbott Vascular (Santa Clara, CA) announced that the US Food and Drug Administration (FDA) approved the Omnilink Elite vascular balloon-expandable stent system for the treatment of iliac artery disease. In the United States, the Omnilink Elite is indicated for the treatment of atherosclerotic iliac artery lesions with reference vessel diameters of ≥ 5 mm and ≤ 11 mm, and lesion lengths up to 50 mm. The Omnilink Elite is now available in the United States, Europe, the Middle East, and parts of Asia, with indications varying by geography. ...

7.8. 2012
Monitoring pacienta na diaľku šetrí čas - Ak pacient zavolá včas
Monitoring pacienta s implantabilným prístrojom je efektívny v závislosti od compliance pacienta z hľadiska posielania dát podľa stanoveného harmonogramu. 49.2% pacientov - s priemerom 21 dní - zmeškalo poslanie dát. Pacienti častejšie neposielali dáta pri takom type monitoringu, kedy je potreba interakcie zo strany pacienta. Prieskumníci hovoria o nasledujúcom fakte: to, že je pacient naregrutovaný na monitoring na diaľku negarantuje, že sa s tým stotožňuje.
Monitoring na diaľku na druhú stranu ponúka možnosť kontinuálnej komunikácie monitorovacieho zariadenia s prístrojom.
Výsledky z tejto štúdie nemusia byť validné pre ostatné centrá, ktoré majú rozdielny výber prístrojov pre monitorovanie. ...

 

3.8. 2012
Je potrebné testovať threshold pri ICD?

Štandardné procedúry implantácie ICD zahŕňajú aj testovanie pomocou programátora. Táto pozorovacia štúdia sledovala efektivitu testovania defibrilácie. Výsledky štúdie deklarujú, že nie je potreba testovania “threshold” pri pacientoch, ktorí majú ICD implantované po prvý krát. Je však priskoro na predčasné závery vyplývajúce zo štúdie. Neboli zistené štatistické významnosti pri komplikáciách; komplikácie náhla kardiálna smrť či resuscitácia po dvoch rokoch od implantácie medzi pacientmi, ktorí boli testovaní a ktorí neboli (1.72% vs 1.02%), zhodnotila Michele Brignole, MD, z Ospedali del Tigullio v Lavagna, Taliansko a spol. Mortalita v dvoch rokoch bola podobná medzi oboma skupinami. Ale pokiaľ sú tieto výsledky, výsledkami prospective randomized trials, dôkazy o potrebe, nepotrebe testovania nie sú definitívne. ...

 

1.8.2012

Radiálny prístup pri PKI môže byť tou najlepšiou voľbou pre pacinetov s AKS

Cieľom klinickej štúdie RIVAL trial bolo ukázať či transradiálny prístup pre pacientov s AKS, ST eleváciou podstupujúcich invazívnu terapiu je lepší z hľadiska výsledkov, ako tradičný transfemorálny prístup. Štúdia poukázala na fakt, že radiálny prístup je asociovaný so signifikantne lepšími výsledkami v nízkej morbidite a nízkej úmrtnosti.

Výsledky boli primárne zverejnené minulý rok počas Transcatheter Cardiovascular Therapeutics meeting, kde bolo naznačené, že transradiálny prístup by mal byť pri daných typoch pacientov tým preferovaným.
Štúdia taktiež poukázala na fakt, že pacienti s transradiálnym prístupom mali kratšiu dobu hospitalizácie (5 vs 6 dní, P=0.008). ...

 

Júl 2012

31.7. 2012
Dvojkomorový kardiostimulátor ide do popredia

Bol prijatý nový konsenzus o uprednostňovaní dvojdutinových kardiostimulátorov pred jednodutinovými, špeciálne pre pacientov s dysfunkciou SA uzla. Tento konsenzus vznikol ako dôsledok zhromažďovania väčšieho počtu dôkazov o efektívnosti dvojkomorových kardiostimulátorov.
"Štúdie ukázali, že dvojkomorové prístroje u týchto pacientov znižujú výskyt atriálnej fibrilácie a zlepšujú kvalitu života pacientov," poznamenal Gillis, hlavný autor materiálu publikovaného počas HeartRhythm. “Navyše meta-analýzy ukázali, že dvojkomorová stimulácia má priaznivý vplyv na redukciu mozgových príhod, ale toto zistenie je na hranici štatistickej významnosti,” dodal Gillis.
Autori materiálu tiež dodávajú, že 2-dutinová stimulácia je kontraindikovaná pri pacientoch s poruchou sínusového uzla s perzistentnou alebo trvalou fibriláciou predsiení (Trieda III-C). 
Vzniknutý konsenzus bol spoločnou snahou Heart Rhythm Society, American College of Cardiology, a Society of Thoracic Surgeons a tiež bol schválený American Heart Association. ...

27.7. 2012
Nový kardiostimulátor INGENIO od Boston Scientific získal CE značku pre použitie na magnetickú rezonanciu

Prvé európske implantácie boli vykonané vo Veľkej Británii: Dr. John Bayliss, Kardiológ vo Watford General Hospital, London, v Taliansku: Prof. Massimo Santini, primár kardiologickej kliniky, San Filippo Neri, Roma, a v Nemecku: Dr. Joern Schmitt, Oberarzt der Justus-Liebig Universitätsklinik Gießen. Kardiostimulátory sú určené na liečbu bradykardie. Veľa pacientov s kardiostimulátormi nemôžu podstúpiť magnetickú rezonanciu, nakoľko magnet by mohol ovplyvniť funkčnosť kardiostimulátora a spôsobiť prehriatie elektród. Pomocou novej Image Ready technológie v kardiostimulátoroch Ingenio MRi v kombinácii s elektródami Fineline, je umožnené podstúpiť MR kedykoľvek je to potrebné. Elektródy Fineline II sú už MRi kompatibilné a nie je preto nutnosť výmeny pri implantovaní Ingenio MRi prístroja. ...

 

Jún 2012

ESC Odporúčania pre diagnózu a liečbu akútneho a chronického srdcového zlyhávania 2012
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

Boli vydané nové odporúčania pre liečbu srdcového zlyhávania (HF=heart failure) Európskou kardiologickou spoločnosťou. Sekcia 9 je venovaná nechirurgickej liečbe HF s nízkou ejekčnou frakciou pomocou implantabilných prístrojov. Kým v implantácii ICD randomizované kontrolované štúdie neukázali nič nové od roku 2008, v odporúčaní implantácie CRT nastalo niekoľko dôležitých zmien. ...

 

Liečba rany sterna pomocou Vivostat PRF®
Dr. Kühnel z Kardiocentra Brandenburg v Bernau, Nemecko, prezentoval počas kongresu v Essen jeho skúsenosti s liečbou sterna pomocou  Vivostat PRF®. Výsledky kombinácie vákuovej terapie a Vivostat PRF boli veľmi prekvapujúce. V jeho prípadovej štúdii sa oprel o fakt, že vplyvom stárnutia populácie dochádza k zvýšenému počtu multi-morbidít u starších pacientov podstupujúcich kardiochirurgickú operáciu. Hojenia rán v tejto cieľovej skupine je pomalšie a navyše s vysokým rizikom infekcií. Kombinácia vákuovej terapie a Platelet Rich Fribrin terapie môže predstavovať nový spôsob liečby pre týchto pacientov. ...


Informácie o Vivostat nájdete aktuálne aj v magazínoch Slovenská chirurgia 2/2012 alebo Vaskulárna medicína 1-2/2012 .

 

Máj 2012

31.05. 2012, www.medpagetoday.sk
Tmavá čokoláda: Sladká prevencia kardiovaskulárnych príhod

“Najlepší scenár”, tak môžeme nazvať analýzu založenú na Markov-om modely, ktorej záver znie, že denná konzumácia tmavej čokolády môže znížiť riziko kardiovaskulárnych príhod počas obdobia 10 rokov u pacientov s metabolickým syndrómom. Tento model tiež predikuje, že táto prevencia je cenovo efektívna so 100% pravdepodobnosťou compliance u pacientov. ...


31.05.2012, www.medpagetoday.com
May be best to stent all blocked arteries

In patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes (ACS), outcomes of percutaneous coronary intervention were worse with incomplete revascularization than complete, researchers found. ...

 

29.5. 2012, www.medpagetoday.com
Risk skóre pomôže odhaľovať benefit ICD z dlhodobého hľadiska

Táto štúdia vyhodnotila, že jednoduchým risk skóre môžu byť identifikovaní pacienti, ktorí by mali dlhodobý benefit prežívania pri primárnej neresynchronizačnej ICD terapii. Risk skóre zahŕňa týchto päť rizikových faktorov: NYHA > II, vek > 70, močovina v krvi (BUN) > 26 mg/dL, QRS dlhší ako 0.12 sekúnd, a atriálna fibrilácia. Pri pacientoch s nízkym alebo stredným rizikom bolo zaznamenané signifikantné zníženie mortality pri viac ako 8 ročnom sledovaní (follow-up). ...

18.05.2012, www.medpagetoday.com
Biodegradable Stents Hold Up

The next generation of drug-eluting stents that do a disappearing act, whether with a biodegradable polymer or an entirely bioabsorbable platform, appears to be holding up to conventional stents over the short term. ...

 

17.5.2012, www.medpagetoday.com
'Virtuálne stentovanie' pomáha plánovať perkutánnu koronárnu implantáciu (PKI)

 

15.-18.5.2012, Paríž, Francúzsko
Vyše 11.300 účastníkov na EuroPCR 2012

Tento ročník EuroPCR otvoril predseda William Wijns. 194 sekcií, abstraktov a prezentácií, 47 hotline prezentácií, 8 sekcií venovaných inovatívnym technológiám a terapiám pomocou špeciálneho zdravotníckeho materiálu, viac ako 40 vystavovateľov a vyše 11.300 účastníkov. To sú čísla, ktoré hovoria o kvalitatívnej úrovni tohto významného kongresu. ...

14. 5. 2012, www.medpagetoday.com
Zlyhávania elektród Riata sa potvrdilo

* Štúdia bol zatiaľ publikovaná ako abstrakt a prezentovaná na konferencii. Dáta a závery sú považované za predbežné do doby, pokiaľ táto štúdia nebude publikovaná v odbornom médiu. 
* V tejto multicenter štúdii sa sledovali ICD elektródy Riata od SJM, ktoré mali veľký počet recall, kvôli defektom v izolácii, ktoré sa vyskytovali častejšie ako u iných elektród.

Štúdia potvrdila, že Riata častejšie zlyháva ako iné elektródy. Miera zlyhávania zo všetkých prípadov je 1.93% pacient-rok. Miera zlyhávania je štatisticky významná. Silikónová izolácia Riata a Riata ST elektród môže spôsobovať externalizáciu konduktorov a zlyhanie elektród. ...

 

9-12.5. 2012, Boston MA
Heart Rhythm 2012

Kongres Heart Rhythm je prvý kongres určení všetkým, ktorí sa zaoberajú výskumom arytmií , poskytujú terapiu v oblasti arytmií, spája všetkých vedúcich expertov z celého sveta.  Každoročne sa koná v USA. Jeho 33 ročník otvoril medzinárodne uznávaný expert a autor Nicholas A. Christakis, MD, Ph.D,, MPH, fascinujúcou  prezentáciou s názvom “Social Networks and Their Impact on Patient Care”. ...

 

11.5. 2012
Podľa štúdie o WATCHMAN® - toto prvé zariadenie svojho druhu znižuje riziko cievnej mozgovej príhody o 75% v triede pacientov s AF, ktorí nemôžu užívať orálnu antikoagulačnú liečbu ako napr. warfarín

Boston Scientific zverejnil výsledky zo štúdie ASA Plavix (ASAP). Prospective multi-center ASAP Study zahŕňala 150 pacientov s kontraindikáciou na warfarín, ktorí mali implantovaný WATCHMAN a boli liečení duálnou protidoštičkovou terapiou po dobu 6 mesiacov od implantácie. Pacienti boli sledovaní v priemere 14.4 mesiaca.

Atriálna fibrilácia sa vyskytuje približne u 15 miliónov pacientov po celom svete. Pacienti s atriálnou fibriláciou majú vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, kvôli možnému uvoľňovaniu a migrácii usadenín, ktoré sa vytvárajú v ľavom ušku predsiene (LAA). Antikoagulanty ako warfarín sú tradičným nástrojom ako znížiť riziko cievnej mozgovej príhody. Perkutánne zavádzaný prístroj WATCHMAN je alternatívnou terapiou pre pacientov dlhodobo indikovaných na warfarín. Je navrhnutý tak, aby uzavrel uško predsiene a tým zabránil migrácii usadenín do krvného obehu, ktoré by sa tak mohli dostať do mozgu. ...

 

11.5.2012, www.medpagetoday.net

Stenting je jednoduchší vďaka robotu

Diaľkovo ovládaný robotický systém dokáže bezpečne a efektívne zvládnuť implantáciu koronárnych stentov. Toto zistenie odhalila klinická štúdia. Spomedzi 162 procedúr potreba manuálnej asistencie lekára bola len v dvoch prípadoch a aj to nebola chyba v robotickomn systéme, vyjadril sa Giora Weisz, MD, Columbia University Medical Center in New York City. Diaľkovo ovládaný systém, tiež redukuje množstvo radiácie pre operatéra o 95% (P<0.0001). ...


11.5. 2012, www.medpagetoday.net
Stentovanie je bezpečné pre ochorenia aorto-iliakálnych artérií

Väčšina pacientov s aorto-iliakálnym ochorením artérií by malo byť liečených skôr endovaskulárne pomocou stentu ako chirurgicky, to je záver prezentácie výsledkov štúdie MOBILITY. Miera restenózy bola nízka 8.4% pre skupinu pacientov s implantovaným samoexpandibilným stentom a 9% pre pacientov s balón expandibilným stentom. ...


11.5. 2012 www.medpagetoday.com
MRI je bezpečné pre pacientov s implantovateľnými prístrojmi

Podľa aktuálnych zistení z multicenter štúdie je vykonávanie nie hrudných MRI pri 1.5 Tesla bezpečné pre pacientov s implantabilnými defibrilátormi (ICD) a kardiostimulátormi. Spomedzi 500 pacientov, ktorí podstúpili MRI sa nevyskytli žiadne úmrtia, zlyhania prístrojov, premiestnenia elektród, strata snímania alebo ventrikulárne arytmie, vyjadril sa  Debra Doud, MD, of the Scripps Clinic in La Jolla, Calif. Navyše miera klinicky relevantných zmien v rôznych parametroch prístrojov bola nízka, reportovala doktorka pre Heart Rhythm Society. ...

 

11.5. 2012 www.medpagetoday.com
ICD nemusí znamenať úplne vypustenie športovej činnosti

Prieskum ukázal, že všeobecné reštrikcie pre športovanie pre pacientov s ICD, nemusia byť oprávnené.  V registry pacientov, ktorí sa rozhodli nedodržiavať odporúčania pre športovanie, sa nevyskytli tachyarytmické úmrtia alebo potreba externej resuscitácie počas o po športovaní, taktiež neboli zaznamenané žiadne zranenia spôsobené arytmiou alebo výbojom, spomenula Rachel Lampert, MD, of Yale University. "Samozrejme zistenia neznamenajú, že teraz všetci pacienti s ICD majú začať aktívne športovať, ale skôr, že účasť na aktívnom športe by mala byť individuálne posudzovaná, " upresnila Dr. Lampert. ...


11.5. 2012 www.medpagetoday.com
Nový subkutánny ICD je bezpečný a efektívny
Nový, subkutánny implantabilný kardioverter-defibrilátor (ICD), ktorý nevyžaduje zavádzanie transvenóznych elektród, bude čoskoro vhodnou voľbou pre pacientov s rizikom náhlej kardiálnej smrti. V klinickej štúdii, ktorá bola iniciovaná s cieľom získať FDA, prístroj splnil všetky body efektívnosti a bezpečnosti. Martin Burke, DO, University of Chicago, reportoval výsledky pre Heart Rhythm Society. Boston Scientific kúpil Cameron Health, Inc. - Získal tak prvú a jedinú komerčne dostupnú subkutánnu ICD technológiu. ...

 

Apríl 2012

30.4.2012

3M Ľahko odnímateľná silikónová náplasť bola ocenená Striebrom na Edison Awards 2012
Absolútna novinka z dielne 3M silikónová náplasť. Vysoko adhezívna, ľahko odnímateľná, opätovne sa dá prilepiť po odnímaní, netrhá pokožku či ochlpenie. ...

 

Prevencia vzniku katétrových infekcií je horúcou témou pre zdravotníckych pracovníkov

Infekcie vzniknuté následkom zavedenia centrálneho venózneho katétra sú spojené s 10 až 20 % úmrtnosťou, výrazne predl­žujú dobu hospitalizácie pacientov a zvyšujú náklady na liečbu. Možno práve kvôli závažnosti týchto infekcií sa práve prevencii vzniku katétrových infekcií venovali v mesiaci apríl až dve periodiká: Pediatria a Sestra a lekár v praxi. ...

 

25.4.2012
3M Bair Hugger Ohrev pacienta oslavuje svoje 25 ročné pôsobenie v nemocniciach

Od svojho počiatku pred 25 rokmi technológia ohrevu pacienta zaujala svoju stabilnú pozíciu v nemocniciach po celom svete. Ohrev bol použitý na viac ako 130 miliónoch pacientov. Bolo publikovaných viac ako 170 štúdií, ktoré poukazujú na benefity normotermie počas chirurgických operácií. Ohrev pacienta pomocou Bair hugger sa momentálne používa v 80% nemocníc v U.S. a ohrieva viac ako  50,000 pacientov každý deň. Na Slovensku sa zatiaľ táto unikátna technológia ohrevu pacienta len rozbieha. Prevencia hypotermie je dôležitá súčasť chirurgickej operácie. Elimináciou nepriaznivých efektov hypotermie sa v konečnom dôsledku šetria aj náklady na pacienta. ...

 

19-20.4.2012
Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD) 2012

Počas dní 19. a 20. apríla sa v konferenčných sálach NÚSCH, a. s. v Bratislave konal 3. ročník endovaskulárneho sympózia na Slovensku s priamymi prenosmi miniinvazívnych intervenčných rádiologických výkonov z katetrizačných sál a hands-on tréningom. Podujatie, ktoré je svojim konceptom a edukačným prínosom úplne originálne na Slovensku, nesie názov Bratislavské intervenčné rádiologické dni (BIRD), na ktorých sa zúčastňujú odborníci zo Slovenska a ČR. ...

 

Na trh vstupuje nový produkt v oblasti starostlivosti o popáleniny, jazvy a citlivú pokožku - ALHYDRAN

ALHYDRAN je koncentrovaný, medicínsky, silne účinný, vlhkosť regulujúci krém, ktorý je tvorený kombináciou čerstvo spracovanej čistej Aloe Vera (Aruba Aloe Barbadensis) a vysoko kvalitných olejov a ingrediencií ako sú jojobový olej, Vitamín E a Vitamín C.

ALHYDRAN pomáha pri liečbe a prevencii ťažkostí ako sú bolesť, svrbenie a tvorba jaziev. ALHYDRAN pomáha vo všeobecnosti udržiavať pokožku v dobrej kondícii, zlepšuje reguláciu tekutín a zmenšuje začervenanie.
Je to jediný prípravok overený klinickými štúdiami s preukázateľným účinkom. ...

 

10.4. 2012
Boston Scientific oznámil uvedenie novej rodiny kardiostimulátorov INGENIO na európsky trh .

Vylepšený dizajn prístrojov lieči aj chronotropnú inkompetenciu, ktorá sa týka viac ako 42 percent pacientov s implantovaným kardiostimulátorom.

Spoločnosť Boston Scientific Corporation obdržala CE a oficiálne uviedla na trh kardiostimulátory novej rady INGENIO™ a ADVANTIO™, ako aj CRT-P INVIVE™. Jednu z prvých implantácií INGENIO vykonal  začiatkom apríla Marc Burban, M.D.,  Nouvelles Cliniques Nantaises v Nantes, Francúzsko.
“Prístroj INGENIO umožní lekárom liečiť pacienta pomocou kardiostimulátora s vylepšenou a komplexnou ponukou terapií,” povedal Dr. Burban.  “Nové stimulácia RightRate je navrhnutá tak, aby dodávala pacientovi potrebnú srdcovú frekvenciu, čoho dôsledkom je znížená únava počas fyzickej aktivity.” ...


Marec 2012

30.03. 2012
Seminár pri príležitosti ukončenia aktívnej činnosti MUDr. Vasiľa Čorňáka

V piatok 30. marca 2012 sa v Hoteli Zochova chata v Modre uskutočnilo odborno-spoločenské podujatie pri príležitosti ukončenia aktívnej činnosti významnej osobnosti pre oblasť srdcovej chirurgie na Slovensku - MUDr. Vasiľa Čorňáka. ...

 

29.3.2012, Zdravotnícke Noviny č. 13, str. 3
Krvný tlak znižujú miniinvazívne

V posledných dňoch mesiaca marec sa uskutočnil prvý úspešný zákrok na Slovensku na trvalé zníženie extrémne vysokého krvného tlaku vďaka prelomovej mini invazívnej liečbe – sympatiková denervácia obličiek RND pomocou katétra Symplicity. Doteraz ho na svete podstúpilo 4 000 ľudí. ...

 

7.3.2011, www.bmctoday.net
Absolute Pro Stent Systém od Abbott bol odsúhlasený aj pre liečbu iliakálnych artérií

Dňa 7.3. obdržal Abbott Vascular FDA pre samoexpandibilný nitinolový stent Absolute Pro aj pre liečbu iliakálnych artérií. Materiál stentu je flexibilný a umožňuje tak prispôsobenie sa stentu aj v náročných léziách. Vlastnosti stentu vyzdvihuje aj klinická štúdia MOBILITY, ktorá preukázala bezpečnosť a efektivitu aj pre pacientov s komplexným ochorením. MOBILITY je nerandomizovaná, multicenter štúdia, ktorá hodnotí Absolute Pro (MOBILITY AP) a Omnilink Elite od Abbott (MOBILITY OE) na pacientoch s ochorením iliakálnych artérií. ...

 

Hypotermia je nebezpečná a netreba ju podceňovať

Ohrev pacienta je nesmierne dôležitý pri každom zákroku, ktorý trvá dlhšie ako 1 hodinu. Vďaka ohrevu je možné predísť hypotermii. Mnohé klinické štúdie poukazujú na vedľajšie účinky hypotermie ako napr. narušenie a infekcia rán,  zvýšenie úmrtnosti, defekt v mechanizme koagulácie, pozmenenú účinnosť liekov a iné. Pre tento účel je pri zákrokoch odporúčané používať špeciálne podložky pre ohrev pacienta. ...

 

Nová brožúrka pre pacientov po rádiologickej intervencii

Už aj pacienti po rádiologickej intervencii budú dostávať informačné brožúry. Leták stručne a zrozumiteľne vysvetluje postupnosť zákroku, rizikové faktory a možné príčiny vzniku ochorenia ciev.

Informačný leták vznikol v spolupráci SKVIR SLS a MEDITRADE.

Stiahnuť leták tu.

 

Rozšírenie použitia fibrínového lepidla pre gynekologické zákroky
Chirurgovia sa pravidelne stretávajú s problémami pri hojení rán po kardiochirurgických zákrokoch. Problémy spojené s hojením rán následne predlžujú dobu hospitalizácie a aj samotné náklady na procedúru, a čo je horšie spôsobujú ťažkosti pacientom a môžu mať za následok zvýšenie mortality. Celosvetovo pribúda stále viac pozitívnych reakcií na používanie Vivostat PRF® či už z hľadiska jeho použitia pre kardiochirurgiu ale aj pre iné typy výkonov.
Práve nedávno vyšla publikácia, ktorá opisuje použitie Vivostat PRF® v miniinvazívnej chirurgii. Konkrétne sa to týkalo gynekologických zákrokov. Monitorovali desať žien, ktoré podstúpili chirurgickú úpravu pošvových stien (prolaps maternice a pošvových stien II a vyššieho stupňa).
Výsledky boli veľmi pozitívne. Anatomicky bola miera úspešnosti 80%. Prolaps bol 100% vyriešený. Sexuálna aktivita vzrástla o 20% bez príznakov dyspa­reunie. Čas chirurgického zákroku bol uspokojivý (priemer 38.5 min). Neboli zaznamenané žiadne komplikácie pri zákroku a ani žiadne postoperačné komplikácie. ...

 

Hodnotenie oxygenátorov Quadrox-i a Capiox FX neonatal s integrovaným arteriálnym filtrom a ich vplyv na elimináciu mikroembólie pri zachovaní hemodynamickcýh vlastností počas simulovaného kardiopulmonárneho bypass-u.
J Lin, MN Dogal, F Qui, A Kunselman and A Ündar
Perfusion 2012; DOI: 10.1177/0267659112438932

Táto klinická štúdia porovnáva oxygenátory Capiox FX05 a Quadrox-i Neonatal v experimentálnom prostredí. Kladie dôraz na mikroembóliu a hemodynamické vlastnosti.
Hlavné výsledky štúdie sú nasledujúce:
1.Integrované filtre oboch oxygenátorov Capiox FX05 a Quadrox-i Neonatal sú rovnako efektívne a v niektorých prípadoch lepšie ako separované arteriálne filtre v znižovaní rizika embólie.
2.Vo všeobecnosti Capiox FX05 má lepšie vlastnosti z hľadiska eliminácie embólie (menej celkovej mikroembólie pre a post oxygenátor) ako Quadrox-i Neonatal.
3.Pri nízkom prietoku (400 ml/min) oba oxygenátory boli takmer 100% účinné v zabraňovaní mikroembólie.
4.Pri vysokom prietoku (700 ml/min) a normotermických podmienkach (35 °C) Capiox FX05 dosiahol lepšie výsledky z hľadiska eliminácie embólie ako Quadrox-i Neonatal.
Pozrieť celú štúdiu

 

8.3. 2012
Boston Scientific kúpil Cameron Health, Inc. - Získal tak prvú a jedinú komerčne dostupnú subkutánnu ICD technológiu
Cameron Health vynašiel prvý komerčne dostupný subkutánny implantabilný kardioverter defibrilátor – S-ICD® System.  Bežné ICDs vyžadujú implantáciu elektród cez venózny systém do srdca, S-ICD systém sa umiestňuje tesne pod povrch pokožky a pre jeho implantáciu nie sú potrebné ani cievy ani srdce. Táto technológia má obrovský potenciál v obohatení celkovej ICD terapie. Výborne dopĺňa Boston Scientific portfólio pre oblasť porúch rytmu a ponúka výbornú alternatívu k bežným ICD. S-ICD systém bol klinicky skúšaný v rôznych štúdiách na viac ako 1000 pacientoch po celom svete.

S-ICD systému bola pridelená CE značka ešte v roku 2009, FDA dostal v decembri roku 2011.

Hank Kucheman, Chief Executive Officer vBoston Scientific hovorí: “Táto akvizícia len potvrdzuje pevnú pozíciu Boston Scientific z hľadiska inovácií v oblasti porúch rytmu. Veríme, že S-ICD systém predstavuje prelomovú liečbu pacientov s rizikom náhlej kardiálnej smrti.  Očakávame, že S-ICD System,  spolu s nedávno na trh uvedenými ICD a CRT-D prístrojmi, či novými kardiostimulátormi, ako aj prístrojom na uzáver uška predsiene WATCHMAN® máme v Boston Scientific atraktívne a diferencované portfólio v oblasti porúch rytmu."

“S-ICD System predstavuje úplne novú kategóriu v prístrojovej liečbe porúch rytmu,” hovorí Kenneth A. Ellenbogen, M.D., F.A.C.C., Profesor medicíny a riaditeľ elektrofyziologického laboratória v Medical College of Virginia.  “Tento systém ponúka špecialistom novú alternatívu v liečbe pacientov s rizikom náhlej kardiálnej smrti a postupne by sa mal stať prvou voľbou v liečbe pacientov, ktorí tak získajú nesporný benefit v tom, že nebudú mať zavedenú elektródu do srdca."

...


MEDITRADE Newsletter oslavuje 1. rok

Už jeden rok MEDITRADE odbornej verejnosti prináša na mesačnej báze aktuálne výstupy z klinických štúdií, novinky z kongresov a aktuality z odboru. Pravidelná čítanosť sa pohybuje na úrovni približne 200 odborných čitateľov a tento počet sa neustále zvyšuje, čo nás veľmi teší.

S radosťou vždy uvítame vaše podnety na témy, či doplnenie informácií k zverejneným článkom na meditrade(a)meditrade(.)sk.

 

Február 2012

23.2.2012
MEDITRADE podporuje slovenských umelcov aj v zahraničí

Dňa 23.2. sa na slovenskej ambasáde vo Washingtone koná výstava slovenských umelcov s názvom "Art in touch". Na výstave budú prezentovať svoje diela Juraj Čutek, Alexej Vojtášek a Mária Gazdíková. Juraj Čutek je aj autorom diela, do ktorého bol zaintegrovaný mimotelový obeh RocSafe.

 

2.2.2012
Implantácia stentu, Chirurgický zákrok, oboje ponechávajú otvorené karotické cievy

Analýza výsledkov šútie CREST ukázala, že výsledky z hľadiska vzniku restenóz či oklúzií su porovnateľné v prípadoch implantácie stentu alebo chirurgického zákroku pri liečbe karotických artérií. Kým restenóza alebo oklúzia sa objavila v 6% prípadoch pri pacientoch s implantovaným karotickým stentom, rovnako sa objavila v 6,3% prípadoch u pacientov po enarterektómii. Do popredia sa dostáva otázka správneho výberu pacientov pre jednotlivé typy zákrokov. ...

 

Január 2012

 

29.1. - 31.1. 2012
X. české a slovenské sympózium o arytmiách a kardiostimulácii s medzinárodnou účasťou
Academia centrum Zlín - Univerzita Tomáše Bati


Koncom januára sa konalo vrcholové každoročné stretnutie Pracovnej skupiny pre Arytmie a kardiostimuláciu Českej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej asociácie srdcových arytmií. Po šiestich rokoch sa podujatie organizované v Čechách vracia do Zlína. Do lekárskej sekcie bolo tento rok prihlásených 82 abstraktov. Medzi hosťami sme mohli privítať súčasného prezidenta EHRA, profesora Angelo Auricchia. ...

 

12.1. 2012
Na Slovensku bolo dňa 12.1. prvý krát použité unikátne autológne fibrínové lepidlo Vivostat

Menej infekcií po kardiochirurgických operáciách vďaka efektívnemu hojeniu rán pomocou pacientovej krvi. ...

 

11.1.2012
Milióny fajčiarov nehovoria lekárom, že fajčia

Viac ako jeden fajčiar z desiatich zamlčiava svoje fajčiarske návyky pred lekármi, vychádza tak z prieskumu, ktorý realizovala skupina bojujúca proti tabaku. ...

 

10.1.2012
Hospodárske Noviny vydali poprvýkrát svoju novú prílohu Zdravie

 

3.1.2012
Klinická štúdia ESPRIT I skúma liekom poťahovanú bioabsorbovateľnú cievnu výstuž pre liečbu periférneho arteriálneho ochorenia
Abbott úspešne zahájil klinickú štúdiu - prvú svojho druhu v Európe s názvom ESPRIT I, ktorá hodnotí bezpečnosť a účinnosť produktu Esprit - liekom poťahovaná cievna výstuž (BVS) pre liečbu blokád v superficiálnych femorálnych artériách a iliac artériách.

Prvý pacient liečený pomocou Esprit BVS bol súčasťou štúdie realizovanej Marc Bosiers, primárom Cievnej chirurgie v St Blasius Hospital v Dendermonde, Belgium. Esprit BVS je navrhovaný špeciálne pre použitie v periférnych cievach a je robený z rovnakého overeného materiálu ako produkt Absorb od Abbott - bioabsorbovateľná cievna výstuž pre liečbu koronárnych artérií.

Esprit je určený pre spriechodnenie krvného toku pomocou otvorenia zablokovanej cievy a poskytuje jej podporu pokiaľ nie je cieva vyliečená. Keď už je cieva schopná samostatne zabezpečovať prietok krvi bez podpory, výstuž sa absorbuje, pričom ponecháva cievu bez permanentného metalického telieska. ...

 

2.1.2012
Liekom poťahované stenty a ich vplyv na zníženie počtu rehospitalizácii pri starších pacientoch

Štúdia poukázala na fakt, že liekom poťahované stenty majú nižší počet rehospitalizácií pacietov po PCI v porovnaní s pacientmi s implantovaným BMS. ...

 

December 2011


22.12. 2011
Štúdia ESPRIT I prebiehajúca v Európe sleduje liekom poťahovanú bioabsorbovateľnú cievnu výstuž (BVS) v liečbe periférneho arteriálneho ochorenia (PAD)

ESPRIT I je štúdia zameraná na jeden produkt, prebiehajúca vo viacerých centrách a jej cieľom je zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť produktu Esprit - bioabsorbovateľná cievna výstuž v počte cca 30 pacientov s klaudikáciami PAD pre femorálne superficálne artérie (SFA) alebo artérie iliac. V Európe sa tejto štúdie zúčastní viac ako 10 centier. ...

 

BRATISLAVA, 20. decembra (eHEALTH.sk cez WEBNOVINY)
Slovenské zdravotníctvo čaká od 1. januára 2013 radikálna zmena vo financovaní nemocníc, keďže od tohto dátumu má začať ostrá prevádzka DRG systému

Nemecký systém prinesie do zdravotníctva revolúciu

DRG systém zavádza platbu za skupiny diagnóz, ktoré majú podobnú klinickú a ekonomickú náročnosť.

"Pri DRG systéme sú zadefinované jasné pravidlá platby a tie pravidlá obnášajú primeranú efektívnu nákladovosť krytia poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti," povedal na utorkovej tlačovej konferencii predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Ján Gajdoš. ...

 

8.12.2011
Abbott inicioval novú klinickú štúdiu ABSORB II, kde porovnáva bioabsorbovaľnú cievnu výstuž k liekom poťahovaným stentom
Prvá randomizovaná, kontrolovaná, multi-center klinická štúdia na zhodnotenie bezpečnosti, efektívnosti a účinnosti Absorb™ - bioabsorbovateľnej cievnej výstuži (BVS) v porovnaní s XIENCE PRIME™ - liekom poťahovaný stent (DES). Štúdia zahŕňa približne 500 pacientov s koronárnym arteriálnym ochorením, ktorí budú naregrutovaní vo viac ako 40 centrách v Európe a na Novom Zélande. Prvý pacient už bol zaradený do štúdie Philip MacCarthy, M.D. a vedúcim klinickej štúdie Jonathan Hill, M.D., v King'sCollegeHospital v Londýne. ...

 

15.12.2011, Trend - týždenník o ekonomike a podnikaní
Trend píše o MEDITRADE

Spoločnosť MEDITRADE pri príležitosti 20. rokov fungovania na slovenskom trhu bola oslovená týždenníkom Trend, aby napísala svoj príbeh. Príbeh o tom, ako sa firma vyvíjala za dvadsať rokov a kde je dnes. Prečítajte si tento pútavý príbeh ...

 

15.12. 2011
Implantácia liekom poťahovaných stentov (DES) ukazuje výborné výsledky oproti implantácii BMS (bare metal stents), pri liečbe kritickej končatinovej ischémie.


Liečba infrapopliteálnej okluzívnej lézie pri kritickej končatinovej ischémii (CLI – critical limb ischemia) pomocou everolimus-poťahovaným stentom ukázala výborné výsledky z hľadiska redukcie restenózy a potreby opätovnej intervencie v porovnaní s BMS.

Klinická štúdia DESTINY bola publikovaná v Journal of Vascular Surgery. Táto randomizovaná, kontrolovaná klinická štúdia testovala hypotézu, že liečba infrapopliteálnych arteriálnych okluzívnych lézií pomocou everolimus-poťahovaným stentom (Xience V, Abbott Vascular, Santa Clara, CA) poskytuje lepšiu priechodnosť v porovnaní s liečbou pomocou BMS (Multi-Link Vision, Abbott Vascular). ...

 

14.12.2011, Detské Kardiocentrum-NÚSCH, a.s.
Spustenie projektu Domáceho monitorovania detí s vrodenými srdcovými chybami

Spoločnosť MEDITRADE – špecialista pre distribúciu zdravotného materiálu v spolupráci so Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých a Nadáciou Provida sa rozhodli podporiť projekt domáceho monitorovania detí s vrodenými chybami srdca, ktorý bol iniciovaný Detským kardiocentrom - NÚSCH, a.s. . Projekt zahŕňa zapožičiavanie 20 kusov pulzných oxymetrov v hodnote cca 12.500€ Detskému kardiocentru, a ich komplexnú administráciu z hľadiska evidencie, požičiavania a servisu. ...

 

14.12.2011
Monitoring kvrných parametrov počas kardiochirurgickej operácie

Dňa 14. decembra 2011 sa konalo v Bratislave podujatie s názvom „Monitoring krvných parametrov počas ECC“. Obsah prednášok bol zameraný najmä na dôležitosť kontinuálneho monitorovania krvných parametrov. ...

 

Zdroj informácií: www.tvojesrdce.sk
Historicky prvá kampaň na podporu znalosti príznakov akútneho srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody

Súčasťou hlavného posolstva kampane je fakt, že väčšine infarktov a mozgových príhod sa dá zabrániť včasnou prevenciou a správnou životosprávou. ...

 

2.12. 2011
Čestné uznanie z ministerstva pre MEDITRADE

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania zorganizovala 2.12. odbornú konferenciu s názvom "Malé a stredné podnikanie - základ trvalo udržateľnej ekonomiky". Pri tejto príležitosti sa rozhodli ministerstvá udeliť aj čestné uznanie spoločnostiam, ktoré významne prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky. Ocenených bolo niečo vyše 20 spoločností z celého Slovenska. ...

 

November 2011


30.11.2011
Boston Scientific dostal FDA Approval a má za sebou prvú implantáciu nových prístrojov na liečbu srdcového zlyhávania a náhlej kardiálnej smrti

Boston Scientific Corporation dostal FDA approval na nové CRT-D a ICD prístroje s obchodným názvom  INCEPTA™, ENERGEN™ a PUNCTUA™ na liečbu srdcového zlyhávania a náhlej kardiálnej smrti. Nové prístroje ponúkajú zlepšené možnosti terapie, predĺženú životnosť batérie a spolu s univerzálnym konektorom sú to najmenšie a najtenšie prístroje na trhu. ...

 

30.11.2011
Boston Scientific uvádza na trh najdlhšiu záruku na prístroje ICD a CRT-D

Nová rodina CRT-D a ICD prístrojov poskytuje predĺženú záruku do 10 rokov pre U.S. trh ako aj iné medzinárodné trhy, v závislosti od modelu prístroja. Táto nová záruka je až o päť rokov dlhšia ako záruka súčasných prístrojov dostupných na trhu. ...

 

27.11.2011
Revolúcia v zobrazovaní miniinvazívnych zákrokov: GE Healthcare odhaľuje novú kategóriu intervenčných zobrazovacích jednotiek

GE Healthcare v blízkej budúcnosti uvedenie prístroj Discovery IGS 730 - prvý intervenčný röntgenový prístroj navhrnutý tak, aby kombinovane využíval výhody systému upevneného o podlahu a o strop. Motorizované mobilné gantry navádzané laserovou  technológiou pre precízne plánovanie trajektórie. Vďaka širokému otvoru je omnoho jednoduchšie získať 3D akvizíciu a taktiež sa otvára viac ako 20 pokročilých aplikácii. Discovery ISG 730 je novou érou pre intervenčné procedúry. Význam týchto inovácií pre intervenčné zobrazovacie technológie sú porovnateľné ako prechod na plochý detektor. ...

 

17.11.2011
Nadácia pre cievne ochorenia uviedla pre verejnosť službu, ktorá edukuje pacientov s periférnym ochorením ciev
Vascular Disease Foundation Launches Public Service Announcements on PAD

Nadácia pre cievne ochorenia (The Vascular Disease Foundation) spustila portál, ktorý edukuje pacientov, ktorí majú periférne ochorenie ciev (PAD), resp. sú rizikovými pacientmi. Hlavnou zložkou portálu tvoria videá umiestnené na Youtube. Portál informuje ľudí o rizikových faktoroch a taktiež hovorí o tom, že PAD je závažné ochorenie, ktoré je často podceňované a veľa krát prehliadnuteľné vzhľadom na ťažko rozoznateľné príznaky ...

 

16.11. 2011
Nové 3M produkty boli označené vedeckým magazínom Popular Science za "To najlepšie z noviniek"

Vedecký magazín Popular Science uviedol produkty 3M™ Kind Removal Silicone Tape a 3M™ Noise Indicator NI-100 do rebríčka 100 najinovatívnejších produktov, produktov najlepšej kvality a revolučných myšlienok. Tento rebríček bol súčasť publikácie “Best of What’s New Awards”. Tieto dva 3M produkty boli vybrané spomedzi množstva iných fascinujúcich produktov. ...

 

15.11.2011
Minimalizovaný perfúzny systém ROCsafeRX poskytuje lepší pacientsky výstup pri nižších nákladoch
Podľa nedávno publikovanej randomizovanej multicenter štúdie, používanie ROCsafe®RX, minimalizovaného perfúzneho systému pre mimotelový obeh (mini-ECC), znižuje množstvo krvi používanej počas transfúzie ako aj výskyt atriálnej fibrilácie a ostatných pooperačných komplikácií spojených s kardiochirurgickým zákrokom. ...

 

14.11.2011
Nové informácie z klinickej praxe o Abbott ABSORB Bioabsorbovateľnej cievnej výstuži ...


3.11.2011
Na TCT 2011 Abbott prezentoval nové dáta  kľúčových produktov
Nové dáta k produktom MitralClip, Absorb či Xience Prime. ...

 

Xience Prime, nové výstupy z klinických štúdií

Abbott zverejnil klinickú štúdiu, ktorá porovnáva liekom poťahovaný stent Xience Prime voči Promus Element. Oba stenty porovnáva na vzorke viac ako 700 klinických prípadov. Porovnania boli publikované aj v aprílovom čísle JACC 2011.

Porovnávané sú viaceré parametre, ako napríklad radiálna sila, či scaffolding. Z hľadiska umiestnenia stentu Xience Prime dopadol jednoznačne lepšie, vzhľadom na minimálne skrátenie stentu po jeho nafúknutí. Štúdia hodnotí aj zloženie stentu z hľadiska podielu jednotlivých materiálov.

 

November 2011
Complete clinical study: Are minimized perfusion circuits the better heart lung machines? final results of a prospective randomized multicentre study.
Kompletná klinická štúdia: Sú minimalizované perfúzne systémy lepšie? konečné výsledky randomizovanej multicenter štúdie.

El-Essawi A, Hajek T, Skorpil J, Böning A, Sabol F, Ostrovsky Y, Hausmann H, Harringer W.

Tu si môžete stiahnuť kompletnú klinickú štúdiu.

Doposiaľ si minimalizované perfúzne systémy nezískali veľkú obľubu v používaní. Dôvodom môžu byť atribúty spojené s obavami o bezpečnosť, ale aj nedostatok dôkazov poukazujúcich na ich výhody. V klinickej štúdii MPC - ROCsafeRX bolo zahrnutých 500 pacientov. A výsledky tejto štúdie potvrdili oboje bezpečnosť ako aj účinnosť ROCsafeRX MPC pre široké spektrum pacientov. Minimalizované systémy by preto mali zohrávať podstatnú úlohu v každodennej praxi, pričom by malo čo najviac pacientov čerpať z výhod týchto perfúznych systémov.

 

November 2011
Sme hrdí na to, že až 95% klientov sú s nami spokojní!
Ďakujeme všetkým zúčastneným, za vyjadrenie názoru.

V mesiacoch október - november MEDITRADE realizoval anonymný prieskum, medzi svojími zákazníkmi s cieľom zhodnotiť kvalitu poskytovaných služieb v rôznych parametroch a na základe výsledkov aplikovať také rozhodnutia, ktoré prispejú k zvýšeniu spokojnosti klientov. ...

 

1.11. 2011
Abbott dostal FDA Approval pre ďalšiu generáciu liekom poťahovaných stentov Xience Prime

Abbott dostal FDA Approval pre ďalšiu generáciu liekom poťahovaných stentov Xience Prime pre liečbu koronárnej artériovej choroby. Abbott ponúka rozšírené portfólio liekom poťahovaných stentov, ktoré sa opierajú o výsledky klinických štúdií SPIRIT. ...

 

1.11. 2011
Nový zákon o lieku mení zaužívané spôsoby

Niektoré dôležité zmeny, ktoré ovplyvnia zaužívané postupy: Predpisovanie účinnej látky ; Zľavy v lekárňach  ; Protikorupčné opatrenia. Desať najdôležitejších zmien, ktoré by mala priniesť reforma liekovej politiky. ...

 

Október 2011


29.10. 2011, Televízne Noviny - 34 minúta, TV Markíza
Výstava počas XVI. Kongresu SKS s názvom „Netradične tradičné zdravotnícke pomôcky pre oblasť kardiológie“ zaujala aj TV Markízu

Súčasťou kongresu bola výstava Netradične tradičné zdravotnícke pomôcky pre kardiológiu s cieľom priblížiť najmä lekárom prvého kontaktu s čím sa špecialisti stretávajú na operačných sálach. ...

 

27.10.2011
Boston Scientific uviedol prvú iPad aplikáciu pre lekárov na edukáciu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
CardioTeach™ iPad® aplikácia je absolútnou novinkou. Je primárne určená na pomoc špecialistom zlepšiť edukáciu pacientov a príbuzných, ktorí majú pacientov v starostlivosti. Ponúka riešenia v oblasti kardiovaskulárnych a periférnych ochorení, najmä v oblasti riešenia komorovej a predsieňovej arytmie,  či srdcového zlyhávania. ...

 

25.10. 2011, Bánovce nad Bebravou
Odborný seminár Nemocnice Bánovce v spolupráci s NÚSCH a.s. Bratislava

Dňa 25.10. 2011 sa uskutočnil v Nemocnici Bánovce, Odborný seminár v spolupráci s NÚSCH, a.s. a UN Bratislava. Seminár bol adresovaný najmä kardiológom, internistom, rádiológom, ale aj všeobecným lekárom. Seminár mal krajskú úroveň, keďže naň boli prizvaní odborníci nielen z Bánoviec nad Bebravou, ale aj Trenčína, Piešťan, Dubnice nad Váhom, Topoľčian, Prievidze či Nového Mesta nad Váhom.  Očakávanú účasť 70 lekárov, ďaleko predčila realita, keďže na seminár prišlo takmer 150 poslucháčov!). Lokálne formáty takýchto seminárov umožňujú ľahší prístup k informáciám a MEDITRADE je vďačný za to, že môže byť organizátorom tejto formy vzdelávania. ...

 

20.10. 2011
V USA boli update-nuté Guideline pre periférne cievne ochorenia
The American College of Cardiology Foundation (ACCF) a the American Heart Association (AHA), v spolupráci s ostatnými spoločnosťami nedávno vydali update pre guideline v oblasti periférnych cievnych ochorení. Guildeline obsahujú rozšírené kritériá pre použitie členkovo-brachiálneho indexu na včasnejšiu diagnózu; odporúčania na zabezpečenie, aby pacienti mali lepší prístup k centrám na odvykanie fajčenia; zlepšenie používania liekov na prevenciu zrážanlivosti; obsahujú aj definíciu efektívnej intervencie pre zabránenie amputácie končatín a liečbu aneuryziem aorty. ...

 

20.10. 2011
Endovaskulárna liečba syndrómu diabetickej nohy takmer v 83% prípadoch zabraňuje amputácii

Štúdia, ktorá bola publikovaná 12. septembra v publikácii the Journal of Interventional Cardiology suggests , hovorí o tom, že endovaskulárna liečba syndrómu diabetickej nohy, ktorá používa kombináciu koronárnych a periférnych materiálov a techník vedie k vyššiemu okamžitému úspechu a záchrane končatiny v porovnaní s doterajšími záznamami. ...

 

17.10. 2011
Liekom poťahované stenty sú bezpečné pre renálne intervencie

Prieskum ukázal, že liekom poťahované stenty sú bezpečné na použitie pre starších pacientov, bez ohľadu na funkciu pečene. V porovnaní s BMS (bare-metal stents), sú liekom poťahované stenty asociované s nižším rizikom úmrtia a infarktu myokardu, zistilo sa počas 30 mesačných folow up-ov u pacientov, okrem pacientov s dlhodobou dialýzou. ...

 

17.10. 2011
Abbott ABSORB Bioabsorbovateľná cievna výstuž získala ocenenie Wall Street Journal technology Innovation Award

Abbott oznámil, že získal ocenenie v kategórii Zdravotných pomôcok 2011 Wall Street Journal Technology Innovation Awards za produkt ABSORB. V Januári 2011 Abbott ABSORB získal CE pre liečbu ochorení koronárnych artérií. V Spojených štátoch je ABSORB momentálne vo vývoji a nie je dostupný k predaju. ABSORB bol ohodnotení na viac ako 40 klinických pracoviskách v 20 krajinách po celom svete. ...

 

10.10. 2011, Bratislava
Vred predkolenia a kompresia - Semináre 2011
EWMA a International Compression Club (ICC – Medzinárodný klub kompresívnej liecby) vo vzájomnej spolupráci mali tú česť ohlásiť sériu seminárov zameraných na kompresívnu liečbu vredov predkolenia. Táto myšlienka má pôvod v spoločnom názore, že použitie kompresívnej liečby v tomto regióne nie je výrazne rozvinuté a zavedené v praxi. ...

 

6.10. 2011
Bioabsorbovateľné liekom poťahované stenty: je to naša budúcnosť?

Patrick Peeters, hlavný predstaviteľ oddelenia Kardiovaskulárnej a Hrudnej chirurgie, Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium, hovorí o bioabsorbovateľných DES stentoch, ich potenciálnych benefitoch a výzvach v liečbe periférnych a koronárnych ciev. ...

 

6.10. - 8.10. 2011 - Nová budova SND, Bratislava
XVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

V priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave sa aj tento rok uskutočnil XVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS). Kongres je najvýznamnejšou vedeckou a vzdelávacou aktivitou SKS v tomto roku. Na kongres bolo prihlásených viac ako 1600 kardiológov, lekárov, vedeckých pracovníkov, experimentálnych kardiológov a angiológov, vysokoškolských učiteľov, špecializovaných zdravotných sestier a záujemcov o kardiológiu. Motívom tohto ročníka kongresu bolo "Eco and healthy", čomu bola prispôsobená celková atmosféra kongresu vrátane viacerých stánkov. ...

 

6.10. - 8.10. 2011 - Nová budova SND, Bratislava
Výstava s názvom „Netradične tradičné zdravotnícke pomôcky pre oblasť kardiológie“ bola zaujímavým spestrením XVI. Kongresu SKS

Slovenská Kardiologická Spoločnosť prišla tento rok so zaujímavou myšlienkou na spestrenie a súčasne aj edukovanie odbornej verejnosti. Súčasťou kongresu totiž bola i výstava Netradične tradičné zdravotnícke pomôcky pre kardiológiu. Na tejto umelecky inštalovanej výstave máalaodborná i laická verejnosť možnosť  zoznámiť sa so zdravotnými pomôckami a technológiami používanými pre liečbu chorôb srdca a ciev. ...

 

1-5.10.2011, Lisabon
25th EACTS 2011 sa tento rok konal v Lisabone

Každoročné stretnutie Európskej spoločnosti pre kardiotorakálnu chirurgiu ponúka skvelú príležitosť pre špecialistov na výmenu skúseností a znalostí z tejto oblasti. Návštevníkov privítal v prvý deň kongresu Pieter Kappetein - Generálny Sekretár. Predstavil možnosti kongresu a pozval návštevníkov na gala večer spojený s oslavou 25 výročia stretnutia Európskej spoločnosti pre kardiotorakálnu chirurgiu. ...

 

4.10. 2011
Abbott naregrutoval prvého pacienta do globálnej klinickej štúdie, ktorá porovnáva Xience s koronárnym bypass-om

Abbott začal s regrutáciou pacientov do globálnej klinickej štúdie EXCEL. EXCEL je globálna, multi-center, randomizovaná štúdia, ktorá porovnáva bezpečnosť a účinnosť XIENCE PRIME/XIENCE V - koronárny liekom (everolimusom) poťahovaný stent voči CABG. Prvý pacient naregrutovaný do štúdie EXCEL je z centra  Turkey Creek Medical Center v Knoxville, Tenn., Michael L. Maggart, M.D. - kardiochirurg, a Malcolm T. Foster, M.D. - intervenčný kardiológ. ...

 

September 2011


28.9.-1.10. 2011, Tatranská Lomnica
XIX. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave Spectabilis Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou v Tatranskej Lomnici bol organizovaní Slovenskou angiologickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Hlavným poslaním bola implementácia nových a inovácia zavedených postupov v anestéziológii. Odznelo 90 zaujímavých prednášok v 10 blokoch. ...

 

30.9.2011
Spoločnosť Terumo, Globálny líder v technológiách zdravotníckych pomôcok, oslavuje 90. výročie. 

Spoločnosť bola nedávno ohodnotená magazínom Forbes na 14. mieste, z top 100 svetovo najinovatívnejších spoločností. Terumo 30.9. oslavovala 90. výročie založenia spoločnosti (1921). ...

 

29.9. 2011
Deň srdca a MOST (Mesiac o srdcových témach)

Dňa, 29. septembra, si celý svet pripomína Svetový deň srdca (World Heart Day). Základnou myšlienkou tohto podujatia je upozorniť ľudí, že zdravým životným štýlom môžu predísť predčasnému vzniku ochorení srdca, a tiež zvýšiť povedomie o prvých príznakoch kardiovaskulárnych ochorení.
Práve v tento deň si mohli záujemcovia zmerať krvný tlak spolu s hodnotami ďalších rizikových faktorov na niektorom z 219 meracích miest vo všetkých regiónoch Slovenska. ...

 

10.9. - 14.9. 2011 - Mníchov, Nemecko
CIRSE 2011 - v histórii zažilo najviac účastníkov, ktorých počet presiahol 6,000 !

CIRSE 2011, je najväčšie stretnutie venované mini-invazívnym, rádiologickým procedúram. Tento rok sa stretnutie konalo v Mníchove v Nemecku. Stretnutia sa zúčastnilo celkovo 6,164 účastníkov - to je v histórii CIRSE prvýkrát, čo počet návštevníkov presiahol 6,000. Celkovo odznelo viac ako 250 hodín prednášok, 1,413 abstraktov a bolo uvedených približne 30 nových produktov. Tieto fakty len potvrdzujú slová predsedov CIRSE 2011 - Thomas K. Helmberger a Josef Tacke, ktorí označili CIRSE za najinovatívnejšiu a najrýchlejšie rastúcu odbornú spoločnosť, ktorá je zameraná na klinickú a vedeckú podstatu intervenčnej rádiológie. ...

 

September 2011 Interventional News
Podľa výsledkov klinickej štúdie HERCULES, renálny stenting spôsobuje zníženie systolického krvného tlaku

Michael Jaff prezentoval na kongrese SCAI 2011 výsledky štúdie HERCULES, pričom poukázal na určité fakty z nej vyplývajúce. ...

 

Prvé analýzy zo SLOVAKS2 už koncom roka

SLOVAKS2 mapuje situáciu na Slovensku iba dva mesiace v roku a vždy raz za dva roky. Na rozdiel od predchádzajúceho registra sa hlásenky AKS pri prekladoch a pokračujúcej hospitalizácii požadujú od všetkých pracovísk. ...

 

September 2011 Medical Practice
Prehodnotenie manažmentu fibrilácie predsiení

Ciele liečby pri fibrilácii predsiení (FP) sa vyvíjali okrem prevencie náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) a úľavy symptómov podľa kontroly frekvencie a rytmu (rate and rhytm control). Komplexná dlhodobá liečba teraz zahŕňa zlepšenie ďalších výsledkov pacienta, vrátane prevencie kardiovaskulárnej hospitalizácie a zlepšenia kvality života. ...

 

17.9.2011 - 25.9.2011
ATP Challenger 2011
Najväčší medzinárodný mužský antukový tenisový turnaj na Slovensku – Challenger Trophy Trnava 2011

Turnaj Challenger Trophy 2011 v Trnave je najväčším tenisovým podujatím na antuke na Slovensku s účasťou vrcholových medzinárodných hráčov, vynikajúcim prostredím a atmosférou v TC Empire Trnava. ...

 

9.9.2011 Interventional News
Abbott spustil klinickú štúdiu na produkt Absorb BTK, pre riešenie kritickej končatinovej ischémie

8. septembra Abbott vyhlásil spustenie medzinárodnej klinickej štúdie ABSORB BTK, na zhodnotenie bezpečnosti a účinnosti produktu Absorb - bioabsorbovateľnej cievnej výstuže na riešenie kritickej končatinovej ischémie v podkolení. Absorb zabezpečuje plynulý tok krvi pomocou otvorenia zablokovanej cievy a zabezpečenia podpory cievy po dobu kedy je to nevyhnutné, následne sa absorbuje do tela pacienta (v priebehu 2 rokov). Prvý pacient bol naregrutovaný Dr. Marc Bosiers, head of the Department of Vascular Surgery at St Blasius Hospital in Dendermonde, Belgium. ...

 

9.9.2011
MEDITRADE zverejnil na Youtube Implantáciu ICD

Prostredníctvom YouTube si môžete pozrieť video z implantácie implantovateľného kardioverter defibrilátora (ICD) z NÚSCH a.s.,  Oddelenia arytmií a kardiostimulácie. Pozrieť video.

 

August 2011


22.8.2011
Sú minimalizované perfúzne systémy lepšie? konečné výsledky randomizovanej multicenter štúdie.
El-Essawi A, Hajek T, Skorpil J, Böning A, Sabol F, Ostrovsky Y, Hausmann H, Harringer W.

Doposiaľ si minimalizované perfúzne systémy nezískali veľkú obľubu v používaní. Dôvodom môžu byť atribúty spojené s obavami o bezpečnosť, ale aj nedostatok dôkazov poukazujúcich na ich výhody. V klinickej štúdii MPC - ROCsafeRX bolo zahrnutých 500 pacientov. A výsledky tejto štúdie potvrdili oboje bezpečnosť ako aj účinnosť ROCsafeRX MPC pre široké spektrum pacientov. Minimalizované systémy by preto mali zohrávať podstatnú úlohu v každodennej praxi, pričom by malo čo najviac pacientov čerpať z výhod týchto perfúznych systémov. ...

 

16.8.2011
Prvý pacient v Japonsku liečený pomocou bioabsorbovateľnej cievnej výstuže od Abbott, ako súčasť globálnej klinickej štúdie

Bioabsorbovateľná cievna výstuž od Abbott zabezpečuje trvalý prietok krvi, otvorením zanesenej cievy a vykonávaním podpory cievnej stene. Po približne dvoch rokoch, keď už je cieva vyliečená, sa absorbuje a vylúči z tela, čiže pacient ostáva bez metalického implantátu. ...

 

10.8.2011
Abbott získal FDA pre renálny stent RX Herculink Elite®, určený na liečbu renálnych artérií.

Klinická štúdia HERCULES, demonštrovala, že renálne stentovanie pomocou RX Herculink Elite® je bezpečné a štatisticky významne zníži krvný tlak počas deviatich mesiacoch. Nepriechodné obličkové artérie môžu viesť k zlyhávaniu obličiek a zvýšiť riziko srdcového ochorenia, cievnej príhody, či ochorenie periférnych viev. Podľa HERCULES (Herculink Elite Cobalt Chromium Renal Stent Trial to Demonstrate Efficacy and Safety) štúdie je RX Herculink Elite bezpečný a efektívny u pacientov so stenózou v renálnej artérii a s nekontrolovanou hypertenziou.
RX Herculink Elite je prvý stent používajúci chróm-kobaltovú technológiu v renálnej indikácii v U.S. Zliatina CoCr umožňuje vytvoriť stent s tenkými strutmi, čo má za následok zvýšenú flexibilitu pri dostatočnej sile, ktorá je nutná pre cievu a viditeľnosť stentu počas procedúry implantácie stentu. 
V posledných 12 mesiacoch Abbott uviedol na trh 5 nových produktov v U.S. a Európe určených pre liečbu periférnych ochorení ciev. RX Herculink Elite významne dopĺňa Abbott portfólio. ...

 

MEDITRADE na Youtube

Prostredníctvom YouTube Vám teraz môže spoločnosť MEDITRADE prinášať interaktívne videá z odboru, k jednotlivým produktom, či zo samotných operačných sál. Sledujte používateľa MEDITRADEsr a buďte v obraze.

 

Júl 2011


27.7.2011
Klinické štúdie poukazujú na fakt, že žiarenie počas fluoroskopie je nižšie pri systéme Innova od GE Healthcare

Zobrazovacia technika značky Innova od GE aj napriek nižšiemu žiareniu nestráca kvalitu na obraze.

Počet intervenčných procedúr od diagnostiky až po samotné výkony celosvetovo rastie. Samotné procedúry narastajú čo sa týka ich komplexnosti a dĺžky. Vystavovanie sa radiačnému žiareniu je narastajúcim problémom pre zdravotníckych pracovníkov ako aj pacientov. Intervenčná fluoroskopia je tretím najväčším zdrojom radiácie spomedzi všetkých zdravotných procedúr. GE's Innova zobrazovacia technika pomáha zdravotníckym pracovníkom znížiť vystavovanie sa žiareniu, bez toho aby to ovplyvnilo kvalitu obrazu.
Prístroje spoločnosti GE Healthcare môžete nájsť v nejednom špičkovom medicínskom zariadení. GE prostredníctvom MEDITRADE zabezpečovalo aj kvalitnú zobrazovaciu techniku na MS v hokeji 2011 . ...

 

Jún 2011


26-29.6. Madrid, Španielsko
EHRA Europace 2011

EHRA Europace je medzinárodná konferencia, ktorá  konštantne dokazuje, že je najväčším stretnutím európskych arytmológov. Organizátori priniesli na podujatie veľa noviniek, napríklad Live Case Sympózium, alebo How-to-Session - Mini Course, ale aj mnohé ďalšie zaujímavosti. Tento rok sa kongresu zúčastnilo takmer 5 600 účastníkov! ...

 

Cardiology Lett. 2011;20(3): 201-280
Odporúčania ESC pre využitie prístrojovej terapie pri srdcovom zlyhávaní 2010 zverejnené v publikácii Cardiology Letters

V najnovšej publikácii Cardiology Letters sú zverejnené aktualizované odporúčania ESC pre diagnostiku a liečbu akútneho a chronického zlyhávania z roku 2008 a odporúčania ESC pre srdcovú resynchronizačnú terapiu z roku 2007. ...

 

Cardiology Lett. 2011; 20(3): 204-206
Slovenský register akútnych koronárnych syndrómov - SLOVAKS. Ďalšie smerovanie

V aktuálnom čísle Cardiology Letters Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD. hovorí o ďalšom smerovaní Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov. Dovolili sme si vybrať niektoré state z tohto článku a následne odporúčame prečítať si celý článok v spomínanom médiu. ...

 

9-11.6.2011, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
XIV. stretnutie Pracovnej skupiny intervenčnej kardiológie

Tohtoročnú organizáciu stretnutia Pracovnej skupiny intervenčnej kardiológie malo vo svojich rukách Kardiocentrum Nitra. Štrnáste stretnutie sa konalo vo Vysokých Tatrách v malebnom prostredí Štrbského Plesa. Odborný program prebiehal v Hoteli Patria. ...

 

9.6.2011
MEDITRADE - už 20 rokov sme tu pre Vás

Spoločnosť MEDITRADE  už dvadsať rokov úspešne pôsobí na slovenskom trhu v oblasti distribúcie zdravotníckych pomôcok významných svetových výrobcov najmä pre kardiológiu a kardiochirurgiu.

Pri tejto príležitosti spoločnosť usporiadala spoločenský večer. ...

 

3.-4.6.2011, Ružomberok
IV. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou

Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou v Ružomberku organizovali: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Ružomberok, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP Ružomberok. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 200 sestier. ...

 

Máj 2011


Máj 2011
Xience Prime - s výnimočnou deliverabilitou, optimálnym scaffoldom a radiálnou silou porovnáva jednotlivé prvky s Promus Element

Nová zverejnená štúdia porovnáva liekom poťahované stenty, konkrétne Xience Prime, ktorý je založený na overenej platforme Xience V a Promus Element. Výsledky pre Xience Prime vychádzajú z pozorovania viac ako tisíc úspešne riešených pacientov. Štúdia porovnáva scaffolding, radiálnu silu, špičku, markery či skracovanie stentu po nafúknutí. Môžete si ju stiahnuť na web stránke MEDITRADE. ...

 

25 - 26.5. 2011
Medipharm 2011 v Trenčíne

Dňa 25. a 26. mája 2011 sa konal na výstavisku EXPO CENTER a.s. v Trenčíne  7. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIPHARM. V šiestich pavilónoch sa na celkovej ploche 1100 m2 predstavilo 44 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí prezentovali diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení. Prezentácie firiem boli v pavilónoch  č. 5 - 7 , v ostatných priestoroch výstaviska sa konal bohatý odborný sprievodný program tvorený seminármi, prednáškami a konferenciami. ...

 

24.5.2011 - Bánovce nad Bebravou, 6.6.2011 - Žiar nad Hronom
Aktuálne trendy v intervenčnej kardiológii a arytmológii
Séria odborných sympózií realizovaných v spolupráci so SÚSCCH.

Odborné sympóziá boli realizované v spolupráci so SÚSCCH, a.s. Sympóziá boli adresované najmä kardiológom, internistom, rádiológom, ale aj všeobecným lekárom. Kvalitní prednášajúci so  zaujímavými témami priniesli svojim kolegom množstvo noviniek. ...

 

24.5. 2011
Biele srdce 2011

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier každý rok organizuje slávnostný odborný seminár, ktorý je spojený s udeľovaním ocenenia „Biele srdce“, ktorým už tradične oceňuje sestry a pôrodné asistentky za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Tohto roku sa slávnostné podujatie uskutočnilo dňa 20. mája v hoteli City Bratislava. Podujatia sa zúčastnilo takmer 250 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. ...

 

23-25.5.2011
Tretie spoločné stretnutie LINNC & ACINR

Paríž

Kongres je zameraný na intervenčnú neurorádiológiu a neurochirurgiu. Tento rok tam bolo viac ako 1000 návštevníkov. Tretie stretnutie  sa  sústredilo na vývoj a výskum nových technológií za posledné 3 roky,  z ktorých  niektoré už  dnes slúžia  ako bežné nástroje na  lepší monitoring  pacienta pred liečbou, alebo zlepšujú samotnú liečbu. ...

 

15 - 18.5. 2011
Ďakujeme! Až 12 567 účastníkov bolo na EuroPCR 2011
Paríž

EuroPCR je oficiálne stretnutie Európskej asociácie perkutánnych cardiovaskulárnych intervencií (EAPCI). Vedecký program je výsledkom spolupráce viacerých svetových organizácií konr. Transcatheter Valve Symposium (TVS) a European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). ...

 

18.5.2011, Paríž
GE Healthcare predstavuje cenovo prijateľný, vysoko kvalitný systém pre Intervenčnú kardiológiu

V súvislosti so svojou zdravotníckou stratégiou predstavilo GE Healthcare v Paríži prístroj Innova* 2100-IQ (Optima* Edícia), ktorý je finančne efektívny, vhodný pre intervenčnú kardiológiu (IC) a výborne adresuje stále zvyšujúce sa nároky na základné intervenčné procedúry. Spoločnosť vsadila na spoľahlivú, vysoko výkonnú platformu Innova, pričom jej nová konfigurácia poskytuje vynikajúci obraz a efektivitu premeneného žiarenia za relatívne nízku cenu a celkové náklady.

Podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácie, kardiovaskulárne ochorenia spôsobujú najviac úmrtí celosvetovo. Aby bolo možné vyšetriť pribúdajúcich pacientov, v rámci globálneho trendu veľa malých a stredných nemocníc začína realizovať intervenčnú liečbu, zatiaľ čo veľké nemocnice rozširujú škálu intervenčných zákrokov a zlepšujú efektivitu. ...

 

17.5.2011
Diagnostika na MS v Hokeji sa ukázala ako veľmi efektívna

Slovensko sa na MS v Hokeji 2011 zviditeľnilo aj nadštandardným lekárskym vybavením.

BRATISLAVA 16. mája (WBN/PR) - Miestnosti prvej pomoci na zimných štadiónoch mali okrem bežnej lekárskej výbavy aj röntgen a ultrazvuk na rýchlu diagnostiku hráčov pri ľahkých zraneniach. Spoločnosť MEDITRADE počas MS zabezpečovala spomínanú zobrazovaciu techniku a je hrdá na to, že touto formou mohla vylepšiť diagnostikovanie hráčov a nestrácať čas prevozom do nemocnice pri ľahších úrazoch. ...

 

6.5.2011, Natick, MA
Boston Scientific začal medzinárodné uvádzanie na trh a prvé implantácie ďalšej generácie prístrojov určených na liečbu srdcového zlyhávania a náhlaj kardiálnej smrti

Celosvetovo najmenšie a najtenšie vysoko výkonné CRT-D a ICD prístroje ponúkajú nové vlastnosti pre optimalizáciu menežmentu pacienta.
Spoločnosť Boston Scientific oznámila prvé úspešné implantácie nových prístrojov ENERGEN™ a PUNCTUA™. Sú to celosvetovo najmenšie a najtenšie prístroje, ktoré majú nadpriemerne dlhú životnosť. ...

 

6.5. 2011
Abbott obrdžal FDA povolenie na expandovanie používania Karotického Stentu RX Acculink pre pacientov so štandardným chirurgickým rizikom

FDA schválilo použitie karotického stentu RX ACCULINK® pre liečbu karotických tepien u pacientov so štandardným rizikom nežiadúcich príhod spojených s karotickou endarterektómiou. RX Acculink bol predtým indikovaný pre pacientov s vysokým rizikom nežiadúcich príhod pri chirurgických operáciách. Tieto expandované možnosti sú podporené výsledkami zo štúdie CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial). ...

 

5.5.2011
ALTITUDE Klinické dáta poukazujú na fakt, že ICD terapia zachraňuje životy bez zvýšenej mortality vzniknutej výbojom z prístroja

Boston Scientific zverejnil výsledky z ALTITUDE® Klinického programu, ktoré demonštrujú, že defibrilátor  zachráni život pri vzniku letálnej arytmie bez zvýšenia mortality vzniknutej výbojom z prístroja. Autori zistili, že zvýšené riziko úmrtia nie je spojené s výbojmi z prístroja ako takými, ale skôr so základnými podmienkami liečby pri atriálnej a ventrikulárnej arytmii. ...

 

4 - 7.5. 2011
Heart Rhythm 2011
Moscone Center in San Francisco, CA

Heart Rhythm 2011, je významný kongres pre všetkých, ktorí realizujú výskum či poskytujú zdravotnú starostlivosť v oblasti manažmentu arytmií. Môžete tu stretnúť tých najvýznamnejších predstaviteľov z tohto odboru z celého sveta. ...

 

Kompendium medicíny zo stretnutia slovenských a čaských arytmológov publikovalo zaujímavé prezentácie z kongresu

V dňoch 6 až 8. februára 2011 sa v Hornom Smokovci v Kongresovom centre Grand Hotel Belevue uskutočnili IX. slovenské a české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii, XIII. slovenské arytmologické a kardiostimulačné dni a XVII. české sympózium o arytmiách a kardiostimulácii. Organizátorom podujatia bola Slovenská asociácia srdcových arytmií a Pracovná skupina Arytmie a trvalá kardiostimulácia Českej kardiologickej spoločnosti. ...

 

Apríl 2011


8.4.- 10.4.2011, Kúpeľný Hotel Palace Sliač
II. Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii

Pracovná skupina sestier pracujúcich v kardiológii SKS usporiadala už po druhý krát Konferenciu sestier pracujúcich v kardiológii. To, že toto podujatie má stúpajúci trend dokazuje aj počet registrovaných účastníkov. Na podujatí sa registrovalo  240 účastníkov, čo je oproti minulému roku  takmer dvojnásobok. ...

 

3.4. 2011
Analýza dát z viacerých klinických štúdií týkajúcich sa DES, potvrdila pozitívne klinické výsledky XIENCE V®  od Abbott

túdii oproti TAXUS® Liberte® a TAXUS® Express2™, ktorej výsledky boli
prezentované na American College of Cardiology's (ACC) 60th Annual
Scientific Session ai2 Summit 2011v New Orleans. Okrem 36% zníženia rizika MACE oproti konkurenčnému produktu TAXUS, dáta ukázali aj ďalšie zaujímavé dáta pre XIENCE V:
- 47% redukacia rizika srdcového záchvatu (2.9% pre XIENCE V vs. 5.5% pre TAXUS, p-value<0.001)
- 40% redukcia rizika  kardiálnej smrti a srdcového záchvatu (4.0% pre XIENCE V vs. 6.6% pre TAXUS, p-value<0.001)
- 36% redukcia rizika ID-TLR (4.1% pre  XIENCE vs. 6.6% pre TAXUS, p-value<0.001)
- 70% redukcia rizika trombózy spôsobenej stentom, definovanej ako definitívnej alebo pravdepodobnej podľa ARC (Academic Research Consortium) (0.7% pre XIENCE V vs. 2.3% pre TAXUS, p-value<0.0001)

...

 

3.4. 2011
ABSORB - bioabsorbovateľná cievna výstuž od Abbott pre liečbu ICHS, demonštruje pozitívne jednoročné výsledky z hľadiska bezpečnosti a účinnosti

Abbott zverejnil výsledky 101 pacientov zúčastnených v štúdii druhej fázy na svete prvej bioabsorbovateľnej cievnej výstuže ABSORB počas konania American College of Cardiology's (ACC) 60th Annual Scientific Session a i2 Summit 2011 v New Orleans. Po jednom roku štúdie ABSORB, Abbott demonštroval nízku 6.9 percentuálnu mieru MACE a žiadne prípady trombózy. Keďže v pacientovi nezostáva žiadne metalické teleso, cieva pacienta liečená pomocu ABSORB môže v konečnom dôsledku byť ohybná, flexibilná a fungujúca ako nepostihnutá cieva. ...

 

Marec 2011


31.3. - 3.4. 2011
Navštívili sme XV. Slovenský kongres cievnej chirurgie
Jasná, Demänovská dolina

Odborná časť kongresu pozostávala vo štvrtok 31.3. z bloku A: fórum mladých chirurgov, sympózium spoločnosti Teva o periférnych arteriových ochoreniach dolných končatín, bloku B: poranenia ciev a bloku C: aneurizma aorty a komplikácie liečby. Večer sa konalo plenárne zasadanie Slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu SLS, kde preberali správu o činnosti spoločnosti, finančnú správu a iné. ...

 

13.3.- 12.3.2011, Trnava
Absolvovali sme prvý ročník Fórumu mladých kardiológov a sme nadšení!

Organizátori pod záštitou SKS pripravili naozaj skvostné podujatie pre mladých kardiológov. Bolo špecifické svojho druhu a zamerané nie len na vzdelávanie, ale aj na rozvoj v oblasti prípravy odborných prezentácií a publikácií pre mladých kardiológov. ...

 

6.3.2011 - 8.3.2011, Praha
Tradične výborný Ablačný workshop v Prahe

Už tradične - tentorok po štrnásty krát, sa konal v Prahe ablačný workshop s priamymi prenosmi z katetrizačných sál, pod záštiou Prof. Josefa Kautznera, Csc. FESC. ...

 

8.3.2011

Sestrou roka je priekopníčka novej metódy kanylácie J. Hičíková

Ocenenie za víťazstvo v štvrtom ročníku súťaže Sestra roka – profesionálne a ľudsky v kategórii poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti si dnes z bratislavského divadla Nová scéna odniesla Jana Híčiková z Nefro-dialyzačného centra v Martine. ...

 

6.3.2011 - 8.3.2011, Praha
Tradične výborný Ablačný workshop v Prahe

Už tradične - tentorok po štrnásty krát, sa konal v Prahe ablačný workshop s priamymi prenosmi z katetrizačných sál, pod záštiou Prof. Josefa Kautznera, Csc. FESC. ...

 

4.3.2011
GE Healthcare predstavil na ECR dve nové softvérové aplikácie pre vaskulárnu vizualizáciu pri intervenčných zákrokoch 

Rakúsko, Viedeň: Vďaka novým aplikáciám majú intervenční rádiológovia komplexnejšie a detailnejšie informácie. FlightPlan pre pečeň automaticky extrahuje cievy v blízkosti tumoru počas embolizácie pečene, zakiaľ AngioViz vylepšuje DSA (Digital Subtraction Angiography, aby poskytla nové pohľady prietoku v cieve.
FlightPlan for Liver je priekopníkom v oblasti embolizácie pečene.
AngioViz generuje nové informácie z už dostupných údajov. ...

 

Február 2011


17.2.2011
GE Healthcare posiľňuje svoju profesionalitu pomocou integrovaného  nahrávacieho systému Windows
Chytré prevedenie zlepšuje efektivitu práce a produktivitu

Na zníženie operačných nákladov a zvýšenie produktivity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné efektívne a neprerušované prepojenie hemodynamického a elektrofyziologického zariadenia s IT systémami. Práve preto CardioLab a Mac-Lab od GE Healthcare integroval Windows do svojho operačného systému. ...


14.2.- 16.2.2011, New York
8. ročník Chronic Total Occlusion Summit

Predstavte si všetkých lídrov z oblasti chronickej totálnej oklúzie a perkutánnych intervencií na jednom mieste. Áno hovoríme o Chronic Total Occlusion Summit-e a jeho ôsmom ročníku, ktorý sa konal v New York-u. Agendu kongresu môžete nájsť tu. Ďakujeme pánovi doktorovi Jozefovi Pacákovi (NÚSCH, a. s.) za výborné spracovanie informácií z tohto kongresu. ...

 

10.2.- 12.2.2011, Rím - Taliansko
Kongres JIM 2011 v Ríme bol venovaný najmä live case-om

Na kongrese boli témy ako napríklad optimálna implantácia DES-ov, so zameraním na ich kvalitu a čo najlepší účinok,  ale aj live cases z terapie ochorení srdcových chlopní u dospelých, structural heart disease a vybraných periférnych intervencií. ...

 

8.2. 2011
Boston Scientific spomínaný v publikácii o významných benefitoch v implantácii CRT-D prístrojov pre ženy.

Boston Scientific bol spomenutý v publikácii o sub-analýzach klinickej štúdie MADIT-CRT (trial data) v Journal of American College of Cardiology. Tieto sub-analýzy pri triedení na pohlavie jednoznačne ukazujú klinické benefity pre implantáciu prístrojov pre resynchronizačnú liečbu (CRT-Ds) u žien. ...

 

6.2.- 8.2.2011, Horný Smokovec
Máme za sebou výborné IX. Slovenské a České sympózium o arytmiách a kardiostimulácii, vo Vysokých Tatrách

Vo februári sa vo Vysokých Tatrách konalo vrcholné podujatie Slovenskej a Českej arytmológie. Tématicky bolo venované kardiológom i internistom so záujmom o komplexný manažment arytmií, rovnako ako lekárom špecializovaných arytmologických pracovísk. ...

 

3. 2. 2011
Vedci vypestovali umelé cievy
Zdroj: www.pluska.sk

Vedcom v USA sa podarilo vymyslieť spôsob, ako vypestovať umelé cievy. Takéto cievy sa potom môžu použiť pri operáciách bypassu. Umelé artérie boli už úspešne otestované na psoch a paviánoch, píše sa v štúdii, ktorú zverejnil americký odborný časopis "Science Translational Medicine". ...

 

Január 2011


19-22.1.2011, Leipzig
Boli sme na LINC 2011
, v Lipsku
Už tradične sa v januári konal kongres pre intervenčných rádiológov. MEDITRADE sa tohto kongresu zúčastnil a čoskoro Vám prinesie informácie o novinkách v tejto oblasti.MUDr. Ľubomír Špak sa stal prvým Slovákom s aktívnou účasťou na kongree LINC. ...

 

10.1.2011
Abbott získal CE značku pre na svete prvú bioabsorbovateľnú cievnu výstuž potiahnutú liečivom pre liečbu ICHS.
Najnovšia inovácia od Abbott dokáže spriechodniť upchatú srdcovú cievu a potom zmiznúť, pričom ponechá pacientovu cievu priechodnú a bez cudzieho metalického telesa. ...

 

2010

November, December 2010
Aktuálne trendy v intervenčnej kardiológii a arytmológii
Séria odborných sympózií realizovaných v spolupráci so SÚSCCH.

V Novembri a Decembri 2010 MEDITRADE v spolupráci so SÚSCCH pripravili sériu odborných sympózií na strednom Slovensku, konrétne 25.11. v Žiline a 9.12. v Rimavskej Sobote. ...

 

11.10.2010
CIRSE 2010
Valencia, Spain, 2-6.10.2010

CIRSE 2010, najväčší a najkomplexnejší európsky kongres zameraný na miniinvazívnu rádiologickú terapiu sa tento rok konal v Španielsku, v malebnej Valencii. ...

 

28.8.- 1.9.2010, Štokholm
Postrehy z kongresu ESC v Štokholme

V Odbornej prílohe Zdravotníckych novín č. 19, Ročník XVI/LX zvanej Lekárske listy - Interná medicína, nás zaujal odborný článok prof. MUDr. Jána Murína CSc., z I. internej kliniky LFUK, Bratislava, ktorý opisoval zaujímavosti a postrehy z kongresu ESC v Štokholme. Na tomto kongrese sa zúčastnilo viac ako 27 000 účastníkov z celého sveta. ...

 

20.5.2010
Otvorenie hybridnej operačne sály na NÚSCH
NÚSCH, 18.5.2010

Hybridná operačná sála - prínos pre pacienta

Minister Richard Raši sa zúčastnil v utorok (18. mája) na slávnostnom otvorení modernej operačnej sály v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava. Špičkové vybavenie tejto operačnej sály umožní realizovať nielen všetky typy kardiochirurgických výkonov, ale aj výkony vyžadujúce spoluprácu viacerých špecialistov...

 

17.5.2010
8. mezinárodní kongres České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy s mezinárodní účastí
Přerov,
13-15.5.2010

Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy usporiadala svoju prvú konferenciu v roku 1996, bola označená ako „Prvá spoločná konferencia českých a slovenských perfuziológov“...

 

Máj 2010
Aktuálne trendy v intervenčnej kardiológii a arytmológii
Séria odborných sympózií realizovaných v spolupráci s VÚSCH a SASA.

V Apríli 2010 MEDITRADE v spolupráci s VÚSCH a SASA pripravili sériu odborných sympózií na východnom Slovensku. Určené boli najmä kardiológom a internistom. SACCME pridelila podujatiu 4 kredity...

 

10.4.2010
BIRD - Bratislavské intervenčné rádiologické dni
Bratislava Hotel Tatra, 9-10.4.2010

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH a.s.) a Pracovná skupina kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (PS KVIR) pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti (SRS) pod záštitou Generálneho riaditeľa NÚSCH a.s. Ing. Mongiho Msollyho, MBA usporiadali už druhé endovaskulárne sympózium. Prezidentom sympózia bol MUDr. Ivan Vulev, PhD. Pozvanie prijali aj zahraniční hostia s aktívnou účasťou, konkrétne Prof. D. Tsetis, či Prof. Wayne F. Yakes. ...

 

I. kvartál 2010
Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca
(CABG)
Cardio Magazín,
1/2010

aaaaaa Cardiomagazin_Q1_2010
Bypass je výraz, ktorý bežný človek za svoj život počuje niekoľkokrát. Čo to vlastne bypass je, ako sa robí a prečo sa robí odhaľuje téma tohto čísla.

Čo je chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca (CABG)?
Chirurgická liečba chronickej ischemickej choroby srdca je operácia doporučená pre vybranú skupinu pacientov s významným zúžením a upchatím ciev srdca (choroba koronárnych artérií). Táto operácia vytvára nové prepojenia ciev okolo zúžených a upchatých tepien, umožňuje tým dostatočný prietok krvi a zásobovanie svaloviny srdca kyslíkom a živinami. ...

 

IV. kvartál 2009
Miniinvazívna chlopňová chirurgia
Cardio Magazín,
4/2009

aassssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q4_2009

MUDr. Ivo Gašparovič
Každoročne na celom svete podstúpi viac ako 250 000 pacientov operáciu niektorej z chlopní srdca. Tradične sa pri operáciách chlopňových chýb používal a v súčanosti sa aj vo väčšine prípadov používa prístup cez kompletnú mediánnu sternotómiu (pozdĺžne rozpílenie hrudnej kosti). ...

 

III. kvartál 2009
Kardiochirurgická liečba včera a dnes 2. časť
Cardio Magazín,
3/2009

aasssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q3_2009
MUDr. Ivo Gašparovič
Trendom posledných rokov, rovnako v kardiochirurgii, ako aj v ostatných chirurgických odboroch, je minimalizácia chirurgického prístupu - miniinvazívny prístup. ...

 

II. kvartál 2009
Ochorenia srdcových chlopní 1. časť
Cardio Magazín,
2/2009

aasssssssssssssssssss  ssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q2_2009

MUDr. Ivo Gašparovič
Kardiovaskulárny systém zabezpečuje distribúciu okysličenej krvi k cieľovým orgánom a následne privádza odkysličenú krv späť do pľúc, dke sa táto opäť obohacuje o kyslík. Tento jednosmerný kolobeh krvi je zabezpečený vďaka svalovej pumpe - srdcu, jendosmerným ventilom - srdcovým a žilovým (v dolných končatinách) chlopniam a prenosovej sústave - artériám a žilám. ...

 

I. kvartál 2009
Cirkus nad komorami 3. časť
Cardio Magazín,
1/2009

aassssssssssssssssssssssss  ssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q1_2009
MUDr. Ing. Viliam Bernát

Poruchám srdcového rytmu – arytmiám sme v predchádzajúcich číslach Cardio magazínu venovali veľa priestoru. Bežne delíme tachyarytmie na komorové a supraventrikulárne (nadkomorové). Odráža to tiež riziko pre pacienta – kým komorové tachykardie sú často veľmi nebezpečné až život ohrozujúce, nadkomorové tachykardie sú najmä život znepríjemňujúce. ...

 

IV. kvartál 2009
Cirkus nad komorami 2. časť
Cardio Magazín,
4/2008

aassssssssssssssssssssssss  ssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q4_2008

MUDr. Peter Spurný
V nadväznosti na Cardio magazín 3/2008 pokračujeme aj v tomto čísle s objasnením supraventrikulárnych tachykardií (SVT) – porúch srdcového rytmu, ktoré sa prejavujú zrýchlenou činnosťou srdca (nad 100 úderov/min., obvykle však 150 – 230 úderov/min.) a majú pôvod v predsieňach srdca. Presnejšia definícia hovorí, že ku svojmu vzniku a udržaniu vyžadujú aktiváciu tkaniva predsiení či atrioventrikulárneho uzla. ...

 

III. kvartál 2009
Cirkus nad komorami 1. časť
Cardio Magazín,
3/2008

aassssssssssssssssssssssss  ssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q3_2008
MUDr. Ján Kmec, PhD.

Počnúc číslom 5/2007 sa Cardio magazín pravidelne venuje aj veľmi modernej problematike liečby porúch srdcového rytmu (arytmie). V predošlých príspevkoch sme sa venovali komorovej tachykardii a fibrilácii komôr (5/2007, Náhla srdcová smrť), nekoordinovaným (asynchrónnym) sťahom jednotlivých dutín srdca (1/2008, Zlyhávanie srdca) a pomalej činnosti srdca – bradykardii (2/2008, Keď srdce potrebuje kardiostimulátor). ...

 

II. kvartál 2009
Keď srdce potrebuje kardiostimulátor
Cardio Magazín,
2/2008

aasssssssssss  ssssssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q2_2008

PharmDr. Igor Zajac
Implantovateľný kardiostimulátor (KS) sa zaraďuje medzi nefarmakologickú antibradykardickú liečbu pomalej (a často nepravidelnej) frekvencie srdca.KS tvorí generátor impulzov, ktorý je obvykle implantovaný v oblasti hrudníka. Podľa typu KS sú do srdca zavedené a ku kardiostimulátoru pripojené jeden až tri izolované vodiče – elektródy. ...

 

I. kvartál 2009
Keď srdce nevládze
Cardio Magazín,
1/2008

aasssssssssss  ssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssaaaa Cardiomagazin_Q1_2008

Robíte si časté prestávky pri prechádzkach, aby ste sa trochu vydýchali? Postojíte na každom medziposchodí, aby ste nabrali silu do ďalších schodov? Opúchajú vám členky, prípadne zápästia, ľahko sa zadýchate alebo vás trápi chronický kašeľ? ...