Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


Poslanie a hodnoty

Našim poslaním je zvyšovať kvalitu života pacientov a zlepšovať pracovné prostredie lekárov a celého zdravotníckeho personálu prostredníctvom distribúcie kvalitných moderných prístrojov, odborným poradenstvom a pružným reagovaním na požiadavky trhu.

 

Meditrade_kvalitameditrade_partnerstvomeditrade_zodpovednostmeditrade_odbornostmeditrade_pruznost