Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


O spoločnosti MEDITRADE

Spoločnosť MEDITRADE s r. o. bola založená v roku 1991 v Bratislave. Zakladateľom spoločnosti je Ing. Pavel Bohdal, ktorý pôsobí ako jej riaditeľ do súčasnosti. Spoločnosť začínala svoje pôsobenie s tromi zamestnancami a distribúciou produktov spoločností 3M, AGFA, SEMPERIT a Ethicon. Od roku 1995 sa spoločnosť špecializuje najmä na dovoz a distribúciu zdravotníckych pomôcok pre oblasť kardiológie.

Získaním dôvery renomovaných zahraničných výrobcov sa manažmentu podarilo vybudovať spoločnosť, ktorá má na Slovensku vedúce postavenie v oblasti distribúcie zdravotníckych pomôcok a poradenstva pre nefarmakologickú liečbu srdcovo-cievnych ochorení.

V súčasnosti má spoločnosť MEDITRADE viac ako 70 zamestnancov, spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami na území celého Slovenska a svoje pobočky má v Českej republike od roku 1993, od roku 2006 na Ukrajine a od roku 2013 aj v Poľsku.

Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

https://www.youtube.com/watch?v=D0E0RfZM6vM

 

Etický kódex 2016