Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


Systém kvality

ISO certifikat

Prijatie systému manažérstva kvality bolo strategickým rozhodnutím spoločnosti MEDITRADE v roku 2004.

Prípravy dokumentácie na zavedenie systému trvali necelý rok. V decembri 2005 boli dokumentácia a systém preverené a bolo preukázané, že systém spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2000 a je pripravený na certifikáciu.

Certifikát systému kvality vydala dňa 19.12.2005 certifikačná spoločnosť BVQI Slovakia, s. r. o. (od decembra 2006 certifikačná spoločnosť zmenila názov na Bureau Veritas Certification) v nasledujúcich okruhoch činností:

  • obchodná činnosť v oblasti zdravotníctva,
  • nákup a predaj špeciálnych zdravotníckych pomôcok najmä pre kardiochirurgiu a kardiológiu,
  • zabezpečovanie odborno-metodického poradenstva a servisu v tejto oblasti.

Systém manažérstva kvality je pravidelne každoročne auditovaný a dňa 17.12.2014 bol Bureau Veritas Certification recertifikovaný s výsledkom, že systém MEDITRADE spol. s r.o. je dobre zdokumentovaný na všetkých úrovniach spoločnosti, je efektívny a pod dobrým dohľadom riaditeľa spoločnosti a manažéra kvality.

Na základe preverovania pri recertifikácii bol spoločnosti vydaný nový certifikát s platnosťou do 16.12.2017.