Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

vivostat logo

Vivostat A/S pod formálnym názvom Vivolution A/S, vznikol v roku 2000 spolu s uvedením na trh produktu Vivostat®. Produkty Vivostat sú obľúbené po celom svete od Európy až po Áziu. Sú zamerané najmä pre oblasť srdcovej, hrudnej a brušnej chirurgie.

www.vivostat.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE VIVOSTAT


Kardioústavy: Adam Sorkovský

Vivostat - Autológne fibrínové lepidlo

Čo je to Vivostat?

Autológne fibrínové lepidlo
Vivostat je na trhu dobre etablované lepidlo a ponúka dva systémy:

 • Vivostat - autológne fibrínové lepidlo na predchádzanie postoperačnému krvácaniu obsahujúce fibrín;
 • Vivostat PRF (platelets rich fibrin) autológne fibrínové lepidlo obohatené o trombocyty, ktoré obsahuje  okrem zrážanlivých faktorov aj rastové faktory, ktoré vedú k rýchlejšej  angiogenéze a tým vedie k zlepšeniu hojenia kosti a samotnej rany.

Použitie v cievnej chirurgii:

 • Lepenie štepov a záplat
 • Uzatváranie anastomóz
 • Uzatváranie  lymfatických  ciev ako prevencia presakovania ( chirurgia v oblasti slabín )
 • Zastavenie difúzneho krvácania počas reoperácie kosti a samotnej rany

Prečo je Vivostat unikátny?

 • Plne autológny
 • Nepotrebuje žiadnu procedúru sterilného transféru
 • Plne automatická príprava za 23 minút
 • 10 násobný nárast úrovne krvných doštičiek (1mil./microliter)
 • 7 násobný nárast úrovne fibrínu oproti základnej línií
 • Poskytuje až 6 ml Vivostatu PRF na použitie

Výhody použitia Vivostatu pre chirurga:

 • Jednoduché použitie
 • Presná a dobre kontrolovaná aplikácia
 • Môže sprejovať prerušovane – neblokuje sa
 • Môže pokryť väčšie plochy (4 min. sprejovania)
 • Optimálne zmiešavanie

Výhody použitia Vivostatu pre pacienta:

 • Žiaden exogénny trombín
 • Žiadne zvieracie ani syntetické komponenty
 • Žiadne riziko bakteriálnej infekcie

aplikacna jednotka vivostat