Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

 

ambu logo

Ambu je dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1937. Pôsobí vo viacerých oblastiach, medzi ktoré patrí aj vizualilzácia dýchacích ciest. Zamestnáva viac ako 2500 ľudí a má medziročný rast obratu 10%.

www.ambu.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE AMBU

Roman Martoš
Zuzana Ošková


Ambu - Endotracheálne kanyly

Endotracheálne kanyly

VivaSight SL (jednolumenová kanyla) a VivaSight DL (dvojlumenová kanyla) s plne integrovaným zobrazovacím a ventilačným systémom. Obe sú dostupné pre anesteziológov, umožňujú nepretržitú vizualizáciu dýchacích ciest a ventiláciu pre presné umiestnenie kanyly a konštantnú kontrolu dýchacích ciest. Používanie VivaSight nevyžaduje žiadne špeciálne zmeny v intubačnej procedúre.

vivasight_endotrachealne kanylyVďaka nepretržitému sledovaniu trachey, otvorenej pravej priedušky a uzavretej ľavej priedušky je pozícia VivaSight ľahko kontrolovateľná, ľahko sa napraví jej umiestnenie a zlepší kvalita manažmentu dýchacích ciest.

Stála vizualizácia tiež umožňuje okamžitú nápravu bronchiálneho blokátora, pokiaľ došlo k jeho posunu počas chirurgického zákroku. Monitoring dýchacích ciest v reálnom čase umožní rýchle odstránenie nahromadeného sekrétu.


Výhody používania VivaSight sú jednoznačné:

  • nepretržitá vizualizácia a monitorovanie správnej pozície a dôkladné        
    umiestnenie
  • rýchla intubácia a efektívnejšie umiestnenie
  • umožňuje premiestňovanie VivaSight SL alebo bronchiálneho blokátora podľa potreby, priamo počas zákroku
  • manažment dýchacích ciest v reálnom čase

Viac informácií o VivaSight >>