Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

biosense webster logo


Biosense Webster je celosvetovo uznávaný líder čo sa týka diagnostikovania a liečby srdcových arytmií. Je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Produkty Biosense Webster sú navrhnuté tak, aby napĺňali potreby elektrofyziológov a kardiológov.

www.biosensewebster.com


MEDITRADE KONTAKT PRE ELEKTROFYZIOLÓGIU

Západ SR - Pavel Blumel

Stred a východ SR - Marta Furdiková


BW - Carto 3 Mapovací systém

CARTO 3 Mapovací systém

Nefluoroskopický kontaktný elektro-anatomický 3D mapovací a navigačný systém je nová technológia konštruovaná pre použitie v elektrofyziológii. Carto 3 systém umožňuje liečbu komplexných porúch srdcového rytmu, pri ktorých je nevyhnutné mapovanie srdca.

carto3 biosense webster mapovací systém

 

Viac informácií o CARTO >


CARTO Software:

carto3 cfae

CARTO CFAE

Automatická charakterizácia CFAE signálov. Inovatívna dimenzia schopnosti diagnostikovať aj tie najnáročnejšie arytmie.

carto smarttouch

CARTO SmartTouch

Umožňuje rôznym spôsobom merať a zobraziť veľkosti sily/tlaku a smeru pôsobenia ablačného katétra na tkanivo.

carto paso

CARTO PASO

Identifikácia a porovnávanie morfológií pace-máp pri liečbe komorových ektopií a VT. Možnosť 40 uložených morfológii do mapy.

cartosound

CARTOSOUND

Umožňuje využitie intrakardiálneho echa pomocou špeciálneho SoundStar katétra na tvorbu máp resp. 3D rekonštrukcie dutín srdca.

cartounivu

CARTOUNIVU

Integruje RTG snimok do 3D mapy srdca a na zaklade Alara principu znižuje potrebu ďalšieho RTG žiarenia pre lepšiu orientáciu operatéra v srdci.

carto confidence

CARTO CONFIDENSE

Pomocou špeciálneho PentaRay, Lasso alebo DecaNav katétra je možnosť počas jedného QRS komplexu zachytiť, anotovať a upravovať až 20 bodov súčasne.

carto replay

CARTOREPLAY

Zabezpečuje chýbajúce spojenie medzi EKG signálmi a polohou katétra. Kedykoľvek je možné si ich znovu pozrieť a pridávať dáta k vytúženej pozícii na mape.

carto visitag

CARTO VISITAG

Interpretácia efektivity ablácie podľa zvolených splnených kritérií ablačných parametrov, ako je tlak a stabilita, čas, energia a impedancia.

carto nmarq

CARTO nMARQ

Umožňuje pomocou špeciálneho preplachového ablačného Lasso katétra vytvárať ablačné lézie a izolovať pľúcne žily v prípade fibrilácie predsiení. Tento systém je plne kompatibilný s Carto3 systémom a jeho súčasťou je špeciálny RF generátor na abláciu buď v každej alebo len zvolených elektródach Lasso katétra, s možnosťou ako uni-, tak aj bi-polárnej aplikácie energie.

cartomerge

CARTOMERGE

Umožňuje integráciu CT/MRi obrazu do reálnej anatómie 3D.

 

Viac informácií o CARTO Software >