Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

ABSORB

bioresorbovatelna_cievna_vystuz_ABSORB

ABSORB - BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold)

4. revolúcia v koronárnej intervencii na Slovensku odštartovala dňom 11.10. 2012. Prvú implantáciu BVS vykonal MUDr. Viliam Fridrich, PhD., primár Oddelenia intervenčnej kardiológie NÚSCH, a. s. (viac o prvej implantácii BVS).

Absorb je revolučný nástroj pre liečbu ischemickej choroby srdca (CAD). Absorb je liekom poťahovaná bioresorbovateľná cievna výstuž (BVS), ktorá sa plne vstrebe do tela pacienta po približne dvoch rokoch, v rámci prirodzeného metabolického procesu.

bioresorbovatelna_cievna_vystuz_ABSORB

Absorb prináša novú paradigmu - Regeneračnú cievnu terapiu (VRT). Cieľom VRT je obnoviť anatomické a funkčné
vlastnosti cievy, ktorá bude schopná prirodzených funkcií zdravej cievy. VRT je založená na predpoklade, že po intervenčnom zákroku je výstuž cievy a vylučovanie liečiva žiadúce iba dočasne. Niekoľko klinických štúdií podporuje toto tvrdenie a poukazuje na fakt, že permanentný implantát nepreukazuje žiadny klinický benefit z
hľadiska jeho trvalej implantácie. Použitie Absorb vylučuje trvalé zavedenie mechanickej výstuže a tým necháva cieve priestor na obnovenie jej pôvodných anatomických a funkčných vlastností.

Kým účinnosť metalického stentu charakterizuje prvá fáza po implantácii (Revaskularizácia), účinnosť Absorb je preukázaná troma samostatnými fázami: 1. Revaskularizácia, 2. Obnovenie, a 3. Resorpcia.

revaskularizacia_obnovenie_resorpcia

Absorb je zložený z klinicky overených kompotentov

bioresorbovatelna_cievna_vystuz_ABSORB

Súčasné klinické dáta ukazujú, že Absorb má:

  • Revaskularizáciu  porovnateľnú s overeným a bezpečným stentom XIENCE  s „late lumen lost“ 0,19 mm a 0,27 mm po 6 a 24 mesiacov po implantácii  (ABSORB kohorta B1)
  • Známky obnovenia vazomotoriky cievy (u 19/33 pac. vzrástol  MLD po podaní Ach – kohorta B2)
  • Nárast  priesvitu lúmenu (MLD stúpol o 0,49 mm medzi 6. a 24.m- kohorta B1
  • Porovnateľnú bezpečnosť a efektivitu s overeným a bezpečným stentom XIENCE .  Bez ST v ABSORB A (5 r  F/U) a B (2 r F/U). ST 0,4% v ABSORB EXTEND .
  • Porovnateľný výskyt MACE (3,4% po 5r F/U-kohorta A1), 9,0% po 2 r (kohorta B3) a 2,9% po 6 m F/A – Extend4)
  • Obnovením stavu cievy bez mechanickej výstuže v porovnaní s permanentným implantátom
  • Vďaka benígnej rezorbcii nenecháva permanentný implantát v cieve.
  • Finálna „golden tube“ na OCT po 5 rokoch

1Serruys, PW., TCT 2011; 2 J. Ormiston, TCT 2011; 3 D. Dudek, ACC 2012; 4 RJ van Geuns, EuroPCR BVS focus Rotterdam 2012;
* Images courtesy of Thoraxcenter, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands, ABSORB A 5 yr

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať obchodný tím MEDITRADE.