Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

ABSORB GT1

ABSORB GT1


Absorb: Prvá plne bioresorbovateľná cievna výstuž na svete

 

Keď ide o liečbu stenózy ciev ...

Nemať nič môže znamenať mať všetko ...

 

Absorb za sebou nezanecháva nič, len obnovenú cievu – čím zabezpečuje pacientom nové možnosti:

- obnovuje cievu a jej prirodzené vlastnosti

- rozširuje možnosti liečby v budúcnosti

- zamedzuje vzniku komplikácii, ktoré so sebou prinášajú stále implantáty

- obnovuje vazomotorické funkcie

 

gt1

Absorb:

Klinické štúdie


klinicka studia

 

 


1. Yamaji, K., et al. Very Long-Term Clinical and Angiographic Outcome After Coronary Bare Metal Stent Implantation, Circ Cardiovasc Interv. 2010: DOI; 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.110.958249

2. Serruys, P.W.,et al. A Polylactide Bioresorbable Scaffold Eluting Everolimus for Treatment of Coronary Stenosis, 5-Year Follow-Up, J Am Coll Cardiol. 2016; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.11.060
3. Hernandez, F., REPARA, ESC2015;
4. Hamm, C., GABI-R, EuroPCR2015;
5. Serruys, P.W., et al. TROFI II, Eur Heart J.2015; DOI: 10.1093/eurheartj/ehv500;
6. DeLaTorre Hernandez, J., ESTROFA-BVS, EuroPCR2015;
7. Ellis, S., et al. ABSORB III 1-Year, New Engl J Med. 2015; DOI:1056/NEJMoa1509038;
8. Kimura, T., et al. ABSORB Japan, Eur Heart J. 2015; DOI:10.1093/eurheartj/ehv435;
9. Gao, R., et al. ABSORB China, J Am Coll Cardiol. 2015; DOI:1016/j.jacc.2015.09.054.;
10. Seth,A., ABSORB-FIRST, TCT2015;
11. Capranzano, P., GHOST-EU, EuroPCR2015;
12. Chevalier, B., ABSORB II, TCT2015;
13. Schwenke, ASSURE, TCT2015;
14. Bartorelli, A., ABSORB Extend, TCT 2015;
15. Serruys, P.W.,et al. A Polylactide Bioresorbable Scaffold Eluting Everolimus for Treatment of Coronary Stenosis, 5-Year Follow-Up, J Am Coll Cardiol. 2016; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.11.060

 


O PRODUKTE


Absorb and Absorb GT1: Bioresorbovateľná cievna výstuž (BVS z ang. Bioresorbable Vascular Scaffold)


stent

 

Absorb a Absorb GT1 BVS obnovujú cievy so stenózou a uvoľňovaním liečiva everolimus, podobne ako u produktov+ z radu XIENCE. Navyše sa však prirodzene resorbujú do cievy, čím v cieve neostáva žiaden stály implantát.**okrem dvoch malých platinových markerov, ktoré slúžia na fluoroskopickú lokalizáciu výstuže.
†V porovnaní s Absorb BVS. Testy a evidencia dát vedená spoločnosťou Abbott Vascular.
+Rada produktov XIENCE: XIENCE V, XIENCE Prime, XIENCE Xpeditio

 

 

 

Absorb GT1 v sebe zahŕňa štyri kľúčové elementy

 

 

elementy


ÚČINNOSŤ

Absorb: Dokázaná účinnosť porovnateľná s najlepšou radou DES1,2

 

ucinnost

 

Obnovená funkcia ciev, zväčšenie lumenu ciev a zmenšenie oblastí pokrytých aterosklerotickým plátom

pre udržateľný nízky pomer neskorších príhod.


ucinnost

 


ABSORB Meta hodnoty sú podvojné hodnoty; GHOST EU hodnoty sú založené na Kaplan-Meier odhade *Digitalizované z kriviek v Serruys, PW, ABSORB Cohort B, TCT 2015
1. Stone, GW., et al.1-year outcomes with the Absorb bioresorbable scaffold in patients with coronary artery disease: a patient-level, pooled meta-analysis, Lancet 2016; DOI: 10.2016/S0140-6736(15)01039-9;
2. Capodanno, D., et al. 1-Year Outcomes of Everolimus-Eluting Bioresorbable Scaffolds Versus Everoliumus-Eluting Stents, A Propensity-Matched Comparison of the GHOST-EU and XIENCE V USA Registries., JACC : Cardiovascular Interventions 2016; DOI: 10.1016/j.jcin.2015.10.042;
3. Serruys, P.W.,et al. A Polylactide Bioresorbable Scaffold Eluting Everolimus for Treatment of Coronary Stenosis, 5-Year Follow-Up, J Am Coll Cardiol. 2016; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.11.060

 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ

Absorb: Dokázaná bezpečnosť porovnateľná s najlepšou radou DES


bezpecnost

 


Pod. analýza v cievach ≥2.25mm podľa QCA, prezentuje viac ako 80 % pacientov zahrnutých v ABSORB III štúdii. ABSORB III trombózy v cievach  <2.25 mm, prezentuje 18 % pacientov, bol 4.6% Absorb vs. 1.5% pre XIENCE.

1. Stone, GW., et al.1-year outcomes with the Absorb bioresorbable scaffold in patients with coronary artery disease: a patient-level, pooled meta-analysis, Lancet 2016; DOI: 10.2016/S0140-6736(15)01039-9
2. Capodanno, D., et al. 1-Year Outcomes of Everolimus-Eluting Bioresorbable Scaffolds Versus Everoliumus-Eluting Stents, A Propensity-Matched Comparison of the GHOST-EU and XIENCE V USA Registries, JACC : Cardiovascular Interventions 2016; DOI: 10.1016/j.jcin.2015.10.042;
3. Kereiakes, D., ABSORB III, TCT 2015

 

 

 

OBJEDNÁVKA

Informácie k objednávke

 

 

order information

 

 

OPTIMÁLNA IMPLANTAČNÁ TECHNIKA

Absorb and Absorb GT1: 5P PRE OPTIMÁLNU IMPLANTAČNÚ TECHNIKU

 

  1. Príprava lézie
  2. Presné odmeranie cievy
  3. Post-dilatácia s NC balónom. Zabezpečenie úplneho otvorenia
  4. Pozor na limity otvárania výstuže
  5. Predpísanie DAPT terapie

 

 

postup

 

Dočíta sa viac na:

http://www.abbottvascular.com/us/products/coronary-intervention/absorb-bioresorbable-scaffold.html

a na:

https://www.absorb.com/

AP2937989-WBO Rev. B