Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

Uzatváracie cievne systémy

StarClose SE

[ø 5-6 F ]

 • Uzatvárací systém StarClose  SE je určený na transport nitinolovej (nikel+titán) svorky na uzatvorenie miesta punkcie na femorálnej artérii po perkutánnych katetrizačných diagnostických aj intervenčných procedúrach
 • Vaskulárny uzatvárací systém StarClose SE s  príslušenstvom sú určené na jedno použitie, dodáva sa sterilný a apyrogénny, v neotvorenom a nepoškodenom obale
 • Možnosť okamžitej repunkcie, reuzáveru – jediný na trhu!

Bezpečnosť

 • Skorá ambulácia – RISE štúdia- priemerný čas ambulácie bol 6.25 min.
 • 360º Mechanický Uzáver – hemostáza bez rizika zrazenín, opakovaný vpich bezprostredne po katetrizácii

Jednoduchosť

 • Vylepšený dizajn a ergonomický tvar
 • Očíslovanie jednotlivých krokov postupu uzatvárania  v súvislosti s vizualizáciou čísiel v okienkach systému
 • Štyri „kliky“ uzatvorenia prístupového miesta femorálnej artérie

Extravaskulárny systém

 • Bez obturácie lumenu  cievy, svorka umiestnená v stene artérie medzi adventiciou a mediou
 • Nitinolová svorka nezasahuje do lumenu cievy

Starclose_vessel closure

 

Klinicka_studia_Starclose Klinická štúdia k StarClose SE na stiahnutie


Perclose Proglide

[ø 5-8 F ]

 • Sutúrový  uzatvárací systém Perclose ProGlide je vyvinutý na transport jednovláknovej polypropylénovej sutúry (Prolen) , používanej na uzatváranie punkcií femorálnej artérie, spôsobených diagnostickými alebo intervenčnými výkonmi
 • Systém Perclose ProGlide je kompatibilný so štandardným ( .035/.038) vodiacim drôtom

Charakteristika systému

 • Sutúra z polypropylénu, mono filamentná, neabsorbovateľná, 2 ihly
 • Sekvencia krokov uzatvárania očíslovaná
 • Predpripravený uzol
 • Rýchly mechanizmus na odrezanie sutúry

Indikácia

 • 5-8F

Bezpečnosť

 • Mechanický uzáver- hemostáza bez rizika zrazenín

Výhody

 • Možnosť okamžitého opakovaného vstupu (re-access)
 • Redukcia času hemostázy, ambulácie a prepustenia pacienta z hospitalizácie
 • „Pre close“  technika (off  label)

 

Perclose_proglide_vessel_closure

 

Prostar XL

[ø <24 F ]

 • Sutúrový  uzatvárací systém Prostar XL je intradermálne  vaskulárne zariadenie, vyvinuté na transport polyesterovej sutúry, používanej na uzatváranie punkcií femorálnej artérie po diagnostických alebo intervenčných výkonoch
 • Prostar XL je kompatibilné so štandardným 0,97mm (.038) vodiacim drôtom
 • Prostar XL je konštruované na použitie v miestach punkcie od 8,5 po 24 F- jediný systém na trhu!

Charakteristika systému

 • Perkutánny  sutúrový systém na uzáver  Femorálnej Artérie
 • 2 polyesterové sutúry, 4 ihly z nitinolu

Indikácia

 • Uzáver vpichov nad 10F - 24 F
 • Indikácia: záverečná fáza procedúr: TEVAR, EVAR, TAVI– jediný na trhu!!!

Bezpečnosť a výhody

 • Zlepšuje komfort pacienta a výrazne redukuje možnosť lokálnych komplikácií v mieste vpichu

Prostar_vessel_closure