Emboloprotekcia

EMBOSHIELD NAV6 - CAROTID

 • Navigácia s vyšším stupňom kontroly
 • Tri nové 0.014 vodiace drôty navrhnuté špeciálne pre anatómiu karotíd pre zaistenie úspešnej navigácie:
 • Distálny prístup: hladší vodiaci drôt s extra flexibilitou a otáčavosťou pre úspešný prístup cez zložitú anatómiu
 • Workhorse: Dodáva optimálnu flexibilitu a podporu pre vynikajúci prístup cez väčšinu anatómií
  • Tri typy filtra umožňujúce alternatívny prístup v odlišných anatomických pomeroch:
  • BareWire: Ľahké zavedenie filtra cez tesné lézie a zložité anatómie
  • Fixný: jednokrokový postup cez léziu
  • Teleskop: Alternatívny systém postupu privádzania  vodiča a filtra pre jedinečný prístup a podporu
 • Podpora: Navrhnutý pre poskytnutie dodatočnej podpory pri privádzaní filtra v zložitej anatómii
 • Rádiopacitná obvodová konštrukcia zaistí presné umiestnenie a rozvinutie v cieve.
 • Závity a obvodová konštrukcia zo zliatiny platina/wolfram  pre maximálnu rádiopacitu a presné umiestnenie v cieve
 • Vynikajúci dizajn filtra navrhnutý pre zvýšenie zachytenia i prietoku
 • Zóna bez otvorov je prevenciou extrúzie embolu
 • Vysoko-odolný nylon umožňuje nízky prechodový profil
 • 120µm veľkosť otvoru pre optimálnu efektivitu zachytenia a optimálny krvný prietok
 • Hydrofilné pokrytie navrhnuté pre redukciu adhézie proteínov a trombocytov
 • BareWire výhoda: filter nezávislý na vodiacom drôte

Emboshiled_NAV6_Emboloprotekcia Emboshiled_NAV6_Emboloprotekcia


RX ACCUNET - CAROTID

 • Fixný vodič navrhnutý pre komplikované intervencie, kedy je stabilita kľúčová
 • Veľmi dobré privádzanie; mimoriadna účinnosť v náročných klinických situáciách
 • „Veľkoobjemová záchytnosť“; schopnosť zachytiť veľký objem embolu pri zachovaní optimálneho prietoku krvi
 • Flexibilný nitinolový filter sa dobre prispôsobuje tortuóznej anatómii
 • RX delivery systém
 • 4 platinové rádiopacitné markery na obruči filtra
 • 2 rôzne odstraňovacie katétre na filter- jeden rovný, jeden so zahnutým distálnym koncom pre tortuóznu anatómiu

RXAccunet_emboloprotekcia

 

POZRIEŤ VIDEO K EMBOLOPROTEKCII A KAROTICKÉMU STENTINGU

Karotický stenting

Emboloprotekčný systém a zavádzanie