Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

Armada 18

Armada 18


Armada 18

Vhodný pre oblastí SFA1 a BTK2

1 SFA z angl. Superficial Femoral Artery (povrchová stehenná tepna)

2 BTK z angl. Bellow the Knee (oblasť nižšie pod kolenom)

Precízny v oblasti SFA

  • Jedinečné veľkosti umožňujú presnú dilatáciu lézií v SFA oblasti
  • Umožňuje precíznu dilatáciu cievy pred implantáciou stentu SUPERA s rozmermi 5.5 mm

Efektívny v oblasti BTK

  • Dizajn katétra a balóna v sebe kombinuje flexibilitu a silu potrebnú na dosiahnutie aj distálnych lézií
  • Dlhšie rozmery sú prispôsobené na efektívnu dilatáciu dlhých lézií v BTK oblasti

 

Charakteristika

Armada 18

 

Špecifikácia

Armada 18

 

 

Informácie k objednávke

Armada 18

 

AP2941801-WBU Rev. A

 

 

Čítajte viac na:

http://www.abbottvascular.com/us/products/peripheral-intervention/armada-18.html