Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

ABSOLUTE PRO .035

Klinicka_Studia_Absolut_trial Klinická štúdia Absolut trial

 

ABSOLUTE PRO .035 - ILIAC - SFA

 • Nitinolová konštrukcia
 • KROK VPRED V STENTOVANÍ A. FEMORALIS SUPERFICIALIS
 • Viedenská štúdia ukazuje zachovanie benefitov počas 2 rokov pre produkt z portfólia Abbott Vascular- Absolute samoexpandibilný nitinolový stent v zmysle:
  • Binárnej restenózy
  • Lepšie  „walking distance“
  • Lepšie ABI hodnoty
 • Dizajn stentu Absolute, materiál a jeho povrchová úprava zabezpečujú: flexibilitu stentu a odolnosť stentu voči zlomeniu v ohybe i axiálnom móde
 • Numerické analýzy ukazujú, že maximálne úrovne napätia sú výrazne odlišné pri jednotlivých dizajnoch stentov
 • Vynikajúca deliverabilita, presné umiestnenie a rozvinutie stentu v cieve
 • Vylepšený užívateľský komfort a kontrola vďaka systému zavedenia jednou rukou
  • Retrakčný uzatvárací mechanizmus
  • Kontrolné ovládacie koliesko
  • Počuteľné kliknutie
 • Inovatívna triaxiálna technológia s I-BEAM laserom upravenou hypotube zaistí:
  • Zvýšenú odolnosť voči zalomeniu
  • Presné umiestnenie a rozvinutie stentu v cieve

AbsolutePRO035_samoexpandibiliny_stent AbsolutePRO035_samoexpandibiliny_stent