Logo_Abbott

Abbott Vascular má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami.

www.abbott.com

Supera

Supera

Supera

SUPERA, stent do periférnych oblastí, je stent výnimočnej technológie, ktorá umožňuje kopírovanie prirodzenej anatómie človeka, čím je efektívnou voľbou do namáhaných oblastí SFA a popliteálnych artérií. Vyše 13 retrospektívných štúdii a najmä klinická štúdia SUPERB, ktorá sledovala 1 600 pacientov z celého sveta, preukázali vynikajúce hodnoty priechodnosti stentu SUPERA.1

SuperaPrepletaná forma stentu

Stent SUPERA kopíruje prirodzenú štruktúru a anatómiu pohybu. Inovatívny dizajn formou prepletaných vláken zabezpečuje, že stent tvorí výstuž cievy a nekladie odpor pri pohybe.2 Predilatácia a správny výber stentu k cieve v pomere 1:1 zabezpečujú, že stent SUPERA tvorí výstuž cievy s minimálnou chronickou vonkajšou silou.5,6

Sila a flexibilitaSupera

Stent SUPERA má neporovnateľnú silu a flexibilitu, s viac ako štvornásobne vyššou odolnosťou voči tlaku ako u štandardných nitinolových stentoch.3,7 Vo veľmi kalcifikovaných léziách má stent SUPERA dokázateľne vyššiu odolnosť voči tlaku, čo umožňuje udržanie otvoreného, súmerného priemeru cievy pre prirodzený tok krvi aj v komplikovanej anatómii.2

 

 

 

 

Klinické štúdie4

  • 86,3 % primárna hodnota priechodnosti (K-M) počas 1 roka
  • 87,6 % bez TLR aj v kalcifikovaných oblastiach počas 3 rokov
  • 0 fraktúr počas 1 roka

 

Supera

 

 

 

 

Príprava lézie

Ako je uvedené v pokynoch na používanie, pripravte cievu pomocou štandardnej techniky angioplastiky s použitím balóna rovnakej alebo väčšej veľkosti ako je priemer stentu (pre viac informácii pozrite časť „Liečba lézií“ v IFU).

 

Supera

 

Ilustrácia nižšie zobrazuje ako každých 0,5 mm nárastu priemeru poskytuje približne 19 % až 27 %-ný nárast v priemere cievy pri meraní oblasti prietoku.

 

Supera

Obrázok nižšie znázorňuje PTA nafúknutie balóna pre 5,5 mm stent:

Supera

Varovanie: Veľkosť balóna na post-dilatáciu by mal byť minimálne rovnakej veľkosti ako je priemer stentu. Ak požadovaný priemer nie je možné zabepečiť a otvorenie stentu nie je optimálne, je potrebné prehodnotiť veľkosť stentu.

Informácie k objednávke

Supera

AP2939307-WBU Rev. A

 


1. 1,636 patients studied, see Werner, et al., Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding nitinol stent: midterm results for the Leipzig SUPERA 500 registry, EuroIntervention 2014:10:861-868. (including Leipzig SFA, Leipzig Popliteal and S500 LL), 439 patients; Goverde, et al., AURORRA registry: Experience with high radial force interwoven nitinol stents in femoropopliteal arteries, LINC 2013, 117 patients; Molenaar, et al., Interwoven self-expanding nitinol stents for long complex SFA and popliteal lesions CWZ, LINC 2012, 178 patients; Goltz, et al., Endovascular Treatment of Popliteal Artery Segments P1 and P2 in Patients with Critical Limb Ischemia, J Endovasc Ther 2012;19:450-456, 40 patients; Chan, et al., Primary stenting of femoropopliteal atherosclerotic lesions using new helical interwoven nitinol stents, JVS Feb 2014:59:384-391, 78 patients; Pacanowski, et al., RESTORE: Interwoven Stents in the Real World, The Initial United States Experience with the Use of the Supera Stent in the SFA and Popliteal Artery, LINC 2013, 147 patients; George , et al., SUPERA interwoven nitinol Stent Outcomes in Above-Knee Interventions (SAKE) study, JVIR 25.6: 954-61, 80 patients; Dumantepe, et al., Treatment of complex atherosclerotic femoropopliteal artery disease with a self-expanding interwoven nitinol stent: Midterm results, Vascular February 2015, 36 patients; Varcoe, R., A Real World Experience Using SUPERA in Long, Challenging Lesions, LINC 2015, 105 patients; Brescia, et al., Stenting of femoropopliteal lesions using interwoven nitinol stents, J Vasc Surg. 2015 Mar 6, 38 patients; Mussa, et al., The SUPERA stent for superficial femoral artery lesions even with calcification, Charing Cross 2015, 41 patients; Lojedo Vicent, et al., Experiencia inicial en la colocacion de endoprotesis Supera en eltratmiento de la patologia arterial en sector femoropopliteo , XIV Congreso de la SERVEI 2015, 29 patients; Palena, et al., SUPERSUB Trial: 1-yr outcomes of Supera Subinitimal stenting in CLI patents, LINC 2016, 34 patients; Rosenfield, K., et al., Wire-Interwoven Nitinol Stent Outcome in the Superficial Femoral and Proximal Popliteal Arteries 12 Month Results of the SUPERB Trial, Circ Cardiovasc Interv. 2015, 264 patients.
2. Characteristically round lumens supported by Arena, F.J., Arena, F.A. Intravascular Ultrasound Evaluation of Interwoven Nitinol Stents at Implant. J Vasc Med Surg. 2013:1;116.
3. Strength is defined as compression resistance The compression resistance for a 5.0 x 100 mm Supera implant is 9 kg at 53% compression. This is four times the compression resistance of all other competitors. All other products compressed 53% with less than 2.25 kg applied. Data on file at Abbott Vascular
4. Garcia L., et al., Wire-Interwoven Nitinol Stent Outcome in the Superficial Femoral and Proximal Popliteal Arteries 12 Month Results of the SUPERB Trial, Circ Cardiovasc Interv. 2015
5. Supera Peripheral Stent System Instructions for Use
6. Measurements taken at upper limit of labeled vessel diameter mm. Data on file at Abbott Vascular
7. Flexibility is defined as kink resistance measured in a tube. The Supera sizes with the lowest kink resistance, as compared to 6.0 x 100 mm standard nitinol stents, are the 5.0 x 100 and 6.0 x 100 mm implants. Data on file at Abbott Vascular