Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

abbott logo

Abbott má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami. Akvizíciou spoločnosti St Jude Medical navyše získal komplexné portfólio pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení.

www.abbottvascular.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU

Andrea Frisík

Marta Furdiková

Ladislav Lukáč

AV - DES (Liekom poťahované stenty)

Liekom poťahované stenty XIENCE

  • 10 ročná záruka bezpečnosti a účinnosti
  • dvojnásobne viac implantácií ako ktorýkoľvek iný DES
  • 9 000 000 implantovaných Xience v roku 2016

Viac informácií o bezpečnosti Xience >

 

 

Xience Xpedition - aktuálne na Slovensku dostupný DES

xience xpedition liekom poťahovaný stent

 

Plynulosť.

Najpohyblivejší XIENCE. Odvždy.

  • Hladký prechod cez komplikovanú anatómiu
  • Novo navrhnutý zavádzací systém na vylepšenie osvedčeného implantátu Xience
  • Zachovanie bezpečnosti XIENCE
  • Dlhodobo nízke percento vzniku trombózy. Štúdia za štúdiou.

 

Plynulé zavádzanie

Hladký prechod cez komplikované anatómie.

Nový zavádzací systém stentu na plynulé zavádzanie.

Výsledky testu zavádzania katétra ukázali, že na zavedenie XCIENCE Xpedition je potrebné vynaložiť o 22 % menej sily, ako pri zavádzaní XCIENCE PRIME1.

 

Osvedčený implantát XIENCE

  • Účinne znížená dávka liečiva everolimus.
  • Biokompatibilná technológia poťahovania stentu.
  • Celosvetovo implantovaných viac ako18 miliónov stentov MULTI-LINK2

 

1. Dáta na základe testovania katétra spoločnosťou Abbott Vascular, R-053012-DS-3.2. Zahŕňa: MULTI-LINK, MULTI-LINK DUET, MULTI-LINK TRISTAR, MULTI-LINK TETRA, MULTI-LINK PENTA, MULTI-LINK ZETA, MULTI-LINK MINI VISION, MULTI-LINK VISION, MULTI-LINKPIXEL, MULTI-LINK ULTRA, MULTI-LINK 8, XIENCE PRIME, XIENCE V, PROMUS, XIENCE PRO, XIENCE Xpedition and XIENCE PRO X. Založené na predajoch od Q3 2014 a na dátach spoločnosti Abbott Vascular.