Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

abbott logo

Abbott má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami. Akvizíciou spoločnosti St Jude Medical navyše získal komplexné portfólio pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení.

www.abbottvascular.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU

Andrea Frisík

Marta Furdiková

Ladislav Lukáč

AV - Vodiče Specialty

FRONTLINE WORKHORSE SPECIALTY ORDERING INFO

 

 

Abbott Vascular Specialty Guide Wires

Vodiče Specialty sú navrhované tak, aby sa menila tvrdosť špičky a response, pre individuálne potreby vzhľadom na anatómiu cievy.

Abbott Vascular Specialty Guide Wires

Viac informácií >