Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

abbott logo

Abbott má vedúce postavenie v liečbe cievnych ochorení aj vďaka tomu, že kombinuje najnovšie zdravotnícke zariadenia so špičkovými farmaceutickými prípravkami. Akvizíciou spoločnosti St Jude Medical navyše získal komplexné portfólio pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení.

www.abbottvascular.com

 

cerenovus

Cerenovus Nuero - DePuy Synthes Companies je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Poskytuje komplexné portfólio pre neurointervencie a neurochirurgiu.

www.cerenovus.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE INTERVENČNÚ RÁDIOLÓGIU

Andrea Frisík

Marta Furdiková

Ladislav Lukáč

Intervenčná rádiológia

Stenty

ABBOTT VASCULAR

Emboloprotekcia

ABBOTT VASCULAR

Balónikové katétre

ABBOTT VASCULAR

Vodiče

ABBOTT VASCULAR

Uzatváracie cievne systémy

ABBOTT VASCULAR

Portfólio pre neurointervencie

CERENOVUS J&J

 

Produktové portfólio Abbott Vascular pre intervenčnú rádiológiu:

endovascular product portfolio Abbott vascular