Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

terumo logo

Terumo Europe produkty sú robené podľa najvyšších štandardov a nepretržite pomáhajú ľuďom k ich zdraviu.

www.terumo-europe.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE KARDIOCHIRURGIU

Adam Sorkovský

Terumo - Monitoring krvných parametrov

Nepretržité informácie o krvných parametrov umožňujú rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie v priebehu operácie. Terumo monitorovací systém poskytuje kontinuálne monitorovanie krvných parametrov pri mimotelovom obehu.

CDITM 500

Jediný produkt na trhu, ktorý poskytuje kontinuálne sledovanie draslíka, hodnôt pH a pCO2.

Prístroj je pomocou príslušenstva napojený na hadicový set mimotelového obehu a na základe optickej fluorescencie a odrazu svetla monitoruje kritické krvné parametre s presnosťou laboratórnej techniky

  • cdi 500 terumoObsahuje možnosť výberu zobrazenia parametrov numericky, tabulárne alebo graficky, „touch-screen“
  • Obsahuje možnosť integrovanej tlačiarne v systéme pre potrebu archivácie nameraných údajov
  • Má bezpečnostný prvok – možnosť kalibrácie systému pred použitím
  • Príslušenstvo, ktoré prichádza do styku s krvou je potiahnuté kvalitným biocautingom
  • Systém je kompatibilný s prístrojom na mimotelový obeh System 1 (Terumo), možnosť spoločného prepojenia a kontroly nameraných údajov aj na monitore prístroja na mimotelový obeh
  • Monitor CDI model 500 má kombináciu farebne rozlíšených modulov – Arteriálne/Venózne krvné parametre a Hematokrit/Saturácia
  • Jediný produkt na trhu, ktorý poskytuje kontinuálne sledovanie draslíka, hodnôt pH a pCO2

Viac informácií >