CytoSorbents
Spoločnosť CytoSorbents sa špecializuje na oblasť intenzívnej starostlivosti a imunoterapie. Špecializácia sa zameriava
na čistenie krvi, kontrolu zápalu
v krvi u kriticky chorých pacientov
a pacientov na oddeleniach kardiochirurgie. Nosným produktom spoločnosti je produkt CytoSorb®, ktorý má povolenie spoločnosť distribuovať v 39 krajinách po celom svete.
Ide o bezpečný cytokínový adsorbér, ktorý bol vytvorený
na redukciu "cytokínovej búrky," ktorá by inak mohla spôsobiť masívne zápaly, zlyhanie orgánov a smrť pri kritickom ochorení ako je sepsa, popáleniny, poranenia, poranenia pľúc, zápal slinivky brušnej a iné.
Viac o spoločnosti nájdete
na internetovej stránke:
http://cytosorbents.com/

Cytokínový adsorbér

CytoSorb

SIRS a SEPSA. Pod kontrolou.

CytoSorb

Cytokínový adsorbér CytoSorb je jedinečnou polymérovou technológiou,
ktorá účinne znižuje systémovú koncentráciu cytokínov.
Hovoríme o prvom adsorbéri cytokínov vo svojej triede s CE certifikátom.
Je kompatibilný so štandardnými CRRT a dialyzačnými prístrojmi a jeho používanie je jednodché a zostavenie rýchle.

Znižuje celkovú nálož cytokínov ich priamym odstraňovaním a znižovaním ich produkcie. Stabilizuje pacientov počas cytokínovej „búrky“
a poskytuje čas na zvládnutie, zlepšuje hemodynamiku a má ochranné účinky
na orgány. Poskytuje čas na identifikáciu zdroja infekcie a potrebnú chirurgickú intervenciu.

 

 

Dočítajte sa viac:

CytoSorb® 1                  CytoSorb® 2