Logo_Vivostat

Vivostat A/S pod formálnym názvom Vivolution A/S, vznikol v roku 2000 spolu s uvedením na trh produktu Vivostat®. Produkty Vivostat sú obľúbené po celom svete od Európy až po Áziu. Sú zamerané najmä pre oblasť srdcovej, hrudnej a brušnej chirurgie.

www.vivostat.com

Fibrínové lepidlo

Vivostat® v kardiochirurgii

SURGERY

V odbore kardiochirurgia je Vivostat® známy už viac ako desaťročie. Lekári využívajú Vivostat® najčastejšie pri týchto procedúrach:

  • Bypass koronárnej artérie (CABG)
  • Aortálna anastomóza počas CABG
  • Operácia vrodených srdcových chýb
  • Implantácia vaskulárných protéz
  • Disekcia aorty typu A
  • Hojenie sterna
  • Operácie pri vysoko rizikových pacientoch ako sú: pacienti s nasadenou antikoagulačnou terapiou, Plavix terapiou alebo diabetický pacienti


Napriek mnohým pokrokom v kardiochirugii, exisujú aj v tomto odbore výzvy, ako napríklad:

  • Hemostáza difúzneho krvácania
  • Tesnenie sutúr
  • Regenerácia tkaniva

Vivostat® ponúka lekárom výber z dvoch produktov, ktoré pomáhajú riešiť vyššie uvedené problémy. Ak je hemostáza, a/alebo tesnenie hlavným problémom, Vivostat® Fibrin Sealant je ideálnym riešením. Ak je primárnym problémom regenerácia tkaniva, potom je vhodné použiť Vivostat PRF®.

Vivostat® Fibrin Sealant je autológne fibrínové lepidlo, ktoré vykazuje najlepšie parametre polymerizácie, elasticity, adhézie a vplyvu na tkanivo spomedzi dostupných riešení na trhu.

Vivostat PRF® je druhá generácia produktov obohatených o krvné doštičky, ktorý pôsobí ako  hemostatitkum/tesnenie a zároveň podporuje regeneráciu tkaniva a hojenie jazvy.

 

Video

Video ukazuje použitie produktu Vivostat® počas operácie aortálnej chlopne/by-passe.

http://www.vivostat.com/medical-professionals/cardiac-surgery/videoŠtúdie si môžete stiahnuť z:

http://www.vivostat.com/medical-professionals/cardiac-surgery/supporting-evidence

Pre viac informácií navštívte stránku:

http://www.vivostat.com/medical-professionals/cardiac-surgeryVivostat