Logo_Terumo

 

Terumo Europe produkty sú robené podľa najvyšších štandardov a nepretržite pomáhajú ľuďom k ich zdraviu.

www.terumo-europe.com

Monitorovacie systémy

Nepretržité informácie o krvných parametrov umožňujú rýchlejšie a presnejšie rozhodovanie v priebehu operácie. Terumo monitorovací systém poskytuje kontinuálne monitorovanie krvných parametrov pri mimotelovom obehu.

CDI™ 500

Jediný produkt na trhu, ktorý poskytuje kontinuálne sledovanie draslíka, hodnôt pH a pCO2.

Prístroj je pomocou príslušenstva napojený na hadicový set mimotelového obehu a na základe optickej fluorescencie a odrazu svetla monitoruje kritické krvné parametre s presnosťou laboratórnej techniky

 • Obsahuje možnosť výberu zobrazenia parametrov numericky, tabulárne alebo graficky, „touch-screen“
 • Obsahuje možnosť integrovanej tlačiarne v systéme pre potrebu archivácie nameraných údajov
 • Má bezpečnostný prvok – možnosť kalibrácie systému pred použitím
 • Príslušenstvo, ktoré prichádza do styku s krvou je potiahnuté kvalitným biocautingom
 • Systém je kompatibilný s prístrojom na mimotelový obeh System 1 (Terumo), možnosť spoločného prepojenia a kontroly nameraných údajov aj na monitore prístroja na mimotelový obeh
 • Monitor CDI model 500 má kombináciu farebne rozlíšených modulov – Arteriálne/Venózne krvné parametre a Hematokrit/Saturácia
 • Jediný produkt na trhu, ktorý poskytuje kontinuálne sledovanie draslíka, hodnôt pH a pCO2

Systém počas mimotelového obehu Online aktualizuje merané parametre v pravidelných cykloch:

 • pH, PCO2, PO2 - meranie každú sekundu
 • K+ - meranie každých 6 sekúnd
 • SO2, Hct, Hgb – meranie každých 18 milisekúnd
 • Celkovo sa updatuje systémový display každých 6 sekúnd

Prístroj meria tieto tieto krvné parametre s týmito hodnotami s možnosťou rozlíšenia:

 • pH 6.8-8.0 pH (rozlíšenie 0,01pH)
 • PCO2 10-80 mmHg (rozlíšenie 1 mmHg, 0.1 kPa)
 • PO2 10-500mmHg (rozlíšenie 1 mmHg, 0.1 kPa)
 • K+ 1.0-8.0mmol/L (rozlíšenie 0.1 mmol/L)
 • Teplota  10°C – 45°C (rozlíšenie 0.1ºC)
 • Oxygen saturation SO2 60%-100% (rozlíšenie 1%)
 • Hematocrit – Hct  15%-45% (rozlíšenie 1%)
 • Total hemoglobin – Hgb  5-15g/dL (rozlíšenie 0.1 g/dL)
 • Spotreba kyslíka 10-400mL/min (rozlíšenie 1 mL/min)
 • Base excess – BE -25-25mEq/l (rozlíšenie 1 mEq/L)
 • HCO3 0-50mEq/L (rozlíšenie 1 mEq/L)
 • Prietok krvi  0-9.9L/min (rozlíšenie 0.1 L/min)

cdi500_monitorovaci_system

Brozurka_CDI500 Brožúrka k CDI 500 na stiahnutie

 

K monitorovacím systémom ponúkame aj úplne príslušenstvo ako napríklad kyvety, shunt sensor a i.