Logo_Terumo

 

Terumo Europe produkty sú robené podľa najvyšších štandardov a nepretržite pomáhajú ľuďom k ich zdraviu.

www.terumo-europe.com

Oxygenátory

Všetky oxygenátory Terumo sú vhodné na Sevoranovu inhalačnú metódu.

 

Oxygenátor CAPIOX RX

 • Membránový kapilárny vysokoúčinný oxygenátor
 • Potiahnutý biokompatibilnou povrchovou úpravou
 • Nízky Pressure Drop
 • Vysokoúčinný výmenník tepla
 • Oddeliteľný pevný venózny rezervoár s integrovaným kardiotomickým rezervoárom
 • Viacpozičná možnosť využitia oxygenátora
 • Nízky minimálny pracovný objem rezervoára
 • Nízky statický plniaci objem oxyenátora
 • Nízky dynamický plniaci objem
 • Vysoký nekontaktný povrch rezervoára
Oxygenator_CAPIOX_RX

Oxygenátor CAPIOX FX

 • Membránový kapilárny vysokoúčinný oxygenátor
 • Plne integrovaný arteriálny filter do telesa oxygenátora s autoventovacou funkciou
 • Potiahnutý biokompatibilnou povrchovou úpravou
 • Nízky Pressure Drop
 • Vysokoúčinný výmenník tepla
 • Oddeliteľný pevný venózny rezervoár s integrovaným kardiotomickým rezervoárom s oddelenými vtokmi za účelom zníženia traumatizácie krvných elementov
 • Viacpozičná možnosť využitia oxygenátora
 • Nízky minimálny pracovný objem rezervoára
 • Nízky statický plniaci objem oxygenátora
 • Nízky dynamický plniaci objem
 • Vysoký nekontaktný povrch rezervoára

Oxygenator_CAPIOX_FX