Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

praesidia logo

Praesidia S.r.l. bola založená v roku 1986 a od tej doby je jej sídlo Bologna. Počiatočná aktivita spoločnosti bola regionálna distribúcia zdravotníckych pomôcok do nemocníc a iných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na oblasti ako je anestézia, onkológia, urológia a gynekológia, všeobecná chirurgia a kardiochirurgia.

www.praesidia.it

 

MEDITRADE KONTAKT PRE KARDIOCHIRURGIU

Adam Sorkovský

Praesidia - Uzatváranie sterna

FlexiGrip

flexigrip uzatvaranie sternaFlexiGrip je systém na uzatváranie sterna so špecifickou indikáciou v kardiochirurgii a hrudníkovej chirurgii.

Systém pozostáva z nitinolových svoriek a sady inštrumentov. Svorka trvalo a bezpečne drží spolu hrudnú osteotomiu.

FlexiGrip je ľahší a spôsobuje menej bolesti ako bežné systémy na uzatváranie sterna. FlexiGrip umožňuje určitý stupeň flexibility potrebný na rozťahovanie hrudného koša, umožňuje tiež ľahké odstránenie svoriek ak je to potrebné a zabezpečuje rýchlejšie uzatvorenie sterna.

Vzhľadom na jeho semi-rigídnu kompresiu, FlexiGrip znižuje čas hospitalizácie pacientov a dobu uzdravenia.

FlexiGrip Youtube >

Výhody FlexiGrip

  • Znížené riziko pooperačných komplikácii vzhľadom na to, že FlexiGrip je menej invazívny ako použitie drôtu a zároveň sa viac  prispôsobuje dýchaciemu cyklu pacienta.
  • FlexiGrip je špeciálny zdravotnícky materiál, nie je toxický a je kompletne biokompatiblný, čo je značná výhoda voči iným implantátom vyrobeným z ocele.
  • FlexiGrip nevrastá do sterna, čo je výhodou pri prípadnej potrebe vybratia svoriek.
  • FlexiGrip je vyrobený z nitinolu (Ni-Ti), čím nevyvoláva karcinogénne reakcie, čo potvrdzujú  štúdie in vivo a in vitro vykonávané univerzitnými výskumnými inštitútmi, ako aj dlhodobé klinické skúseností.
  • FlexiGrip, na rozdiel od magnetických implantátov, nespôsobuje problémy pri diagnostike zobrazovacou technikou (TAC and NMR).

Komplikácie spojené s uzáverom stredného sterna

flexigrip uzatvaranie sternaMediálna sternotómia je najčastejšie používaný chirurgický prístup pri operáciach v kardiochirugii a v hrudníkovej chirugii. Komplikácie spojené s použitím tradičných sutúr z nehrdzavejúcej ocele sa síce vyskytujú len v cca.
3
%- 5% prípadoch, avšak vzhľadom na to, že tieto komplikácie môžu zapríčiniť značné zdravotné komplikácie,
až úmrtnosť, je potrebné
, aby sa na nich prihliadalo ako na významnú komplikáciu, najmä pri obéznych
a diabetických pacientoch a pri pacientoch  s chronickým obštrukčným ochorením pľúc.
Taktiež je potrebné zohľadňovať aj náklady na opakované zákroky a zdravotnú starostlivosť. Najčastejšími komplikáciami sú infekcia, nestabilita a sternálna dehiscencia. Dehiscencia sterna sa vyskytuje na oboch okrajoch sterna, najčastejšie keď je sutúra ťahaná cez kosť.