Praesidia

Praesidia S.r.l. bola založená
v roku 1986 a od tej doby je jej sídlo Bologna. Počiatočná aktivita spoločnosti bola regionálna distribúcia zdravotníckych pomôcok do nemocníc a iných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na oblasti ako je anestézia, onkológia, urológia a gynekológia, všeobecná chirurgia a kardiochirurgia.

O spoločnosti sa dočítate viac na: http://www.praesidia.it/en/

Uzatváranie sterna

FlexiGrip

FlexiGrip

FlexiGrip je systém na uzatváranie sterna so špecifickou indikáciou v kardiochirurgii a hrudníkovej chirurgii.

Systém pozostáva z nitinolových svoriek a sady inštrumentov. Svorka trvalo a bezpečne drží spolu hrudnú osteotomiu.

FlexiGrip je ľahší a spôsobuje menej bolesti ako bežné systémy na uzatváranie sterna. FlexiGrip umožňuje určitý stupeň flexibility potrebný na rozťahovanie hrudného koša, umožňuje tiež ľahké odstránenie svoriek ak je to potrebné a zabezpečuje rýchlejšie uzatvorenie sterna.

Vzhľadom na jeho semi-rigídnu kompresiu, FlexiGrip znižuje čas hospitalizácie pacientov a dobu uzdravenia.

Výhody

FlexiGrip

 

S FlexiGripom sa znižuje riziko pooperačných komplikácii vzhľadom na to, že FlexiGrip je menej invazívny ako použitie drôtu a zároveň sa viac  prispôsobuje dýchaciemu cyklu pacienta. FlexiGrip je špeciálny zdravotnícky materiál, nie je toxický a je kompletne biokompatiblný, čo je značná výhoda voči iným implantátom vyrobeným z ocele. FlexiGrip nevrastá do sterna, čo je výhodou pri prípadnej potrebe vybratia svoriek. FlexiGrip je vyrobený z nitinolu (Ni-Ti), čím nevyvoláva karcinogénne reakcie, čo potvrdzujú  štúdie in vivo a in vitro vykonávané univerzitnými výskumnými inštitútmi, ako aj dlhodobé klinické skúseností. FlexiGrip, na rozdiel od magnetických implantátov, nespôsobuje problémy pri diagnostike zobrazovacou technikou (TAC and NMR).

 


Komplikácie spojené s uzáverom stredného sterna

Mediálna sternotómia je najčastejšie používaný chirurgický prístup pri operáciach v kardiochirugii a v hrudníkovej chirugii. Komplikácie spojené s použitím tradičných sutúr z nehrdzavejúcej ocele sa síce vyskytujú len v cca.
3
%- 5% prípadoch, avšak vzhľadom na to, že tieto komplikácie môžu zapríčiniť značné zdravotné komplikácie,
až úmrtnosť, je potrebné
, aby sa na nich prihliadalo ako na významnú komplikáciu, najmä pri obéznych
a diabetických pacientoch a pri pacientoch  s chronickým obštrukčným ochorením pľúc.
Taktiež je potrebné zohľadňovať aj náklady na opakované zákroky a zdravotnú starostlivosť. Najčastejšími komplikáciami sú infekcia, nestabilita a sternálna dehiscencia. Dehiscencia sterna sa vyskytuje na oboch okrajoch sterna, najčastejšie keď je sutúra ťahaná cez kosť.


Produkty z nitinolovej zliatiny s efektom tvarovej pamäte

FlexiGripProdukty vyrobené z nitinolovej zliatiny (Nickel-Titanium) s pamäťovým efektom boli úspešné používané v mnohých chirurgických odvetviach už od 70tych rokov: čeľustnej chirurgii, plastickej chirurgii, ortopédii, traumatológii, neurochirugii, urológii a angiológii. Aplikácia zariadení vyrobených z nitinolu s pamäťovým efektom predstavuje alternatívu ku klasickým zariadeniam zo špeciálnej ocele alebo titánu: najmä kvôli nižšej hmotnosti a širšiemu záberu materiálov implantovaných do tela, sú chirurgické zákroky menej bolestivé. Vďaka semi-rigídnej kompresii znižuje u pacientov imobilizáciu a dobu uzdravenia.

Odporúčané použitie: FlexiGrip je indikovaný na uzatváranie sterna najmä u pacientov s týmito nálezmi: diabetes, obezita, chronické obštrukčné ochorenie pľúc, osteoporóza, ostatné rizikové faktory pre vznik post-operačnej infekcie. FlexiGrip je tiež odporúčaný pri všetkých opakovaných zákrokoch.

Publikácie

Improved Technique of Nitinol Sternal Clip Application
New method of sternal closure after VAC treatment
Improved results of the vacuum assisted closure and Nitinol clips sternal closure after postoperative deep sternal wound infection
Thermoreactive Clips for Sternotomy Closure in Sternal Dehiscence
Flexigrip & Chest Wound Infections – Insight From a Comparative Analysis of Complications and Costs
Evaluation of Sternal Closure with Thermoactive clips
The Use of Nitinol Clips for Primary Sternal Closure-Southampton Paper
Thermoreactive nitinol clips for re-sternotomy in cases of sternal dehiscence-Istanbul-Turkey
Sternal Closure Using Semirigid Fixation With Thermoreactive Clips-Turin Study
Flexigrip and standard sternal steel wiring-Padua Study_Rev 2014

Pozrite si video o FlexiGrip:

https://www.youtube.com/channel/UCuSVHXgw7WHscnleC05cEnQ

 

CHARAKTERISTIKA

Cod

Ø
mm

L
mm

H
mm

C
mm

A
mm

FG0200

2,25

20,0

11

6

14

FG0225

2,25

22,5

11

6

14

FG0250

2,25

25,0

11

6

14

FG0275

2,25

27,5

12

6

14

FG0300

2,25

30,0

12

6

14

FG0325

2,25

32,5

13

6

14

FG0350

2,25

35,0

13

6

14

FG0375

2,25

37,5

14

6

14

FG0400

2,25

40,0

14

6

14

INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE

CODE (KÓD)

DESCRIPTION (POPIS)

SALES UNIT (BALENIE)

FG0200

Ninitol Clip mm. 20,0 (sterile)

box of 6 clips

FG0225

Ninitol Clip mm. 22,5 (sterile)

box of 6 clips

FG0250

Ninitol Clip mm. 25,0 (sterile)

box of 6 clips

FG0275

Ninitol Clip mm. 27,5 (sterile)

box of 6 clips

FG0300

Ninitol Clip mm. 30,0 (sterile)

box of 6 clips

FG0325

Ninitol Clip mm. 32,5 (sterile)

box of 6 clips

FG0350

Ninitol Clip mm. 35,0 (sterile)

box of 6 clips

FG0375

Ninitol Clip mm. 37,5 (sterile)

box of 6 clips

FG0130

Clip opener forceps

1

FG0110

Bone forceps

1

FG0140

Wire cutting forceps

1

FG0141

Blades kit

1

FG0120

Clip sizing forceps

1

FG0150

Container full optionals

1

FG0151

Sterilization container

1

FG0152

Basket

1

FG0153

silicon mat

1

 

Viac sa dočítate aj na:

http://www.praesidia.it/en/product/flexigrip/

 

Referencie:

  • Loop Fd et al. Sternal wound complications after isolated CABG: early and late mortality, morbidity and cost of care. Ann Thorac Surg 1990; 49: 179-87.
  • Ilyin A et al. Production and application features of implants from Nitinol with shape memory effect. Proceedings of the IX World Conference on Titanium, 7-11 June 1999, St. Petersburg, Russia.
  • Centofanti P et al. Sternal Closure using semirigid fixation with thermoreactive clips. Ann Thorac Surg 2002; 74:943-5.
  • Negri A et al. Prospective evaluation of a new sternal closure method with thermoreactive clips. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 22 (2002) 571-575.