Logo Biosense Webster

Biosense Webster je celosvetovo uznávaný líder čo sa týka diagnostikovania a liečby srdcových arytmií. Je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Produkty Biosense Webster sú navrhnuté tak, aby napĺňali potreby elektrofyziológov a kardiológov.

www.biosensewebster.com

Carto 3D mapovací systém

CARTO 3

CARTO 3 – Nefluoroskopický kontaktný elektro-anatomický 3D mapovací a navigačný systém je nová technológia konštruovaná pre použitie v elektrofyziológii. Carto 3 systém umožňuje liečbu komplexných porúch srdcového rytmu, pri ktorých je nevyhnutné mapovanie srdca.

carto 3

MODULY SYSTÉMU CARTO

Advanced Catheter Location (ACL) Technology

Umožňuje zobrazenie všetkých katétrov umiestených počas procedúry v srdci

FAST ANATOMIC MAPPING (FAM)

Umožňuje rýchle mapovanie pomocou ablačného či špeciálneho lasso katétra. Je to technológia rýchleho a jednoduchého vytvorenia mapy, tak rýchlo ako rýchlo sa pohybuje katéter v dutine srdca. Táto presne a rýchlo vytvorená mapa má vlastnosti high-resolution - podobné vlastnostiam CT


fast_anatomical_mapping

nMARQ

Umožňuje pomocou špeciálneho preplachového ablačného Lasso katétra vytvárať ablačné lézie a izolovať pľúcne žily v prípade fibrilácie predsiení. Tento systém je plne kompatibilný s Carto3 systémom a jeho súčasťou je špeciálny RF generátor na abláciu buď v každej alebo len zvolených elektródach Lasso katétra, s možnosťou ako uni-, tak aj bi-polárnej aplikácie energie.

CartoSound®

Umožňuje využitie intrakardiálneho echa pomocou špeciálneho SoundStar katétra na tvorbu máp resp. 3D rekonštrukcie dutín srdca

CARTOMERGETM

Umožňuje integráciu CT/MRi obrazu do reálnej anatómie 3D

SmartTouch

Umožňuje rôznym spôsobom merať a zobraziť veľkosti sily/tlaku a smeru pôsobenia ablačného katétra na tkanivo

CONNECTION OF CHOICE

Nové PIU prenášajú signály s väčšou kvalitou a zvyšujú rozlíšenie elektrogramu vďaka priamemu prepojeniu všetkých katétrov s PIU

- podpora katétrov vybavených Auto ID technológiou a jej automatické rozpoznanie

AccuRESPTM

Automatická korekcia polohy katétra vzhľadom ku ventilácii pľúc a minimalizácia pohyblivosti katétra vzhľadom na dýchanie pacienta

VISITAG

Interpretácia efektivity ablácie podľa zvolených splnených kritérií ablačných parametrov, ako je tlak a stabilita, čas, energia a impedancia

PASO

Identifikácia a porovnávanie morfológií pace-máp pri liečbe komorových ektopií a VT. Možnosť 40 uložených morfológii do mapy

CONFIDENSE Carto Mapping -  MultiElectrodeMapping

Pomocou špeciálneho PentaRay, Lasso alebo DecaNav katétra je možnosť počas jedného QRS komplexu zachytiť, anotovať a upravovať až 20 bodov súčasne

CARTOUNIVU - ALARA

Integruje RTG snimok do 3D mapy srdca a na zaklade Alara principu znižuje potrebu ďalšieho RTG žiarenia pre lepšiu orientáciu operatéra v srdci