Logo Osypka

Spoločnosť OSYPKA bola založená v roku 1977 pánom Petrom Osypkom, Ph.D., ktorý mal viac ako 47 ročné skúsenosti v oblasti zdravotníckych technológií a elektrofyziológie. V súčasnosti má spoločnosť registrovaných viac ako 100 patentov po celom svete.

www.osypka.de

Elektródy stimulačné externé dočasné

Dočasné externé stimulačné elektródy renomovanej nemeckej firmy Osypka sa využívajú v prípade potreby stimulácie pri zavedení elektródy do srdca /endokardiálne/ na kratšie obdobie do zotavenia srdca, na podporu počas a po operácii, prípadne na preklenutie doby do implantácie trvalého kardiostimulátora (modely TB, TUA, TUS a balóniková elektróda Helios). Pri kardiochirurgických operáciách na otvorenom hrudníku sa využívajú epikardiálne (TME) elektródy na stimuláciu srdca počas a po operácii, ktoré sa upeňujú zvonku na srdce do myokardu /epikardiálne/. Všetky typy dočasných stimulačných elektród sú pripájané na externé dočasné stimulátory taktiež od firmy Osypka.

Temporary Floating Balloon Catheter

Dočasná transvenózna stimulácia pomocou balónikovej kardiostimulačnej elektródy.

 • Hrúbka 5F
 • Vhodná i pre zavedenie bez RTG kontroly
 • Dĺžka 110 cm
 • Počet elektród – bipolárna
 • Spacing 15 mm, balónik priemer 8mm medzi elektródami
 • Konektor – klasický do externého kardiostimulátora
 • Dodávané so striekačkou s presným objemom na správne nafúknutie balónika

Temp_Docasna elektroda

TB-IIX / TB-IIX-J (Dočasná intrakardiálna elektróda)

Intrakardiálne dočasné elektródy pre urgentnú stimuláciu, ale aj na peri – a postoperačnú stimulácia srdca. Chránený konektor elektródy je vhodný pre každý externý kardiostimulátor.

 • Hrúbka 4F,  5F a 6F, jemné telo elektródy
 • Dĺžka 110 cm
 • Špička elektródy „bullet shaped“
 • Počet elektród/dĺžka špičky – bipolár, 4mm
 • Konektor fixný, potiahnutý zlatom s 2 mm konektormi
 • Rovné alebo so zakrivením „J“

TB-IIX_Docasna elektroda

TUA-II & TUA-II VDD (Dočasná intrakardiálna 4-polárna elektróda/katéter s mandrénom)

Intrakardiálny multipolárny katéter/elektróda slúžiaca na urgentnú stimuláciu ale aj na peri – a postoperačnú stimulácia srdca. Katéter/alektróda má pevný proximálny koniec a flexibilnú špičku, potrebnú pre jednoduchšie zavedenie. Katéter/elektróda je balená spolu s mandrénom.

 • Hrúbka 4F,  5F a 6F
 • Dĺžka 110 cm
 • Špička elektródy „bullet shaped“
 • Počet elektród/dĺžka špičky – bipolár, quadripolár, 2mm
 • Spacing 5 mm a 10 mm (10 mm – 130 mm – 20 mm pre VDD)
 • Konektor fixný s 2 mm konektormi
 • Pribalený mandrén/stylet

TUS (Dočasná bipolárna intrakardiálna elektróda s aktívnou fixáciou a mandrénom)

Dočasná intrakardiálna elektróda je balená spolu s mandrénom na lepšie zavádzanie elektródy do pravej predsiene alebo komory srdca. Elektródu je potrebné otočiť 1-2 krát v smere hodinových ručičiek pre fixáciu. 1-2 otáčky s celou elektródou spätne pri zmene polohy elektródy.

 • Hrúbka 5F
 • Dĺžka 60cm, 90cm a 110 cm
 • Špička elektródy „špirálová“
 • Počet elektród – bipolár
 • Spacing 7 mm
 • Konektor fixný s 2 mm konektormi
 • Pribalený mandrén/stylet

TUS_Docasna elektroda


Temporary Myocardial Leads (TME)

 • TME Unipolar  (Temporary Myocardial Lead (Heartwire))
 • TME Bipolar (Bipolar Temporary Myocardial Lead)
 • TME Bifurcated (Temporary Myocardial Lead with bipolar bifurcation)
 • TME Quadripolar (Quadripolar Temporary Myocardial Lead)
 • Kinder TME (Temporary Myocardial Lead (Heartwire) for Children)
 • Baby TME (Temporary Myocardial Lead (Heartwire) for Babies)
 • TME Confix (Temporary Myocardial Lead with pre-fabricated connector)

Viac informácií na: www.osypka.de