Logo Biosense Webster

Biosense Webster je celosvetovo uznávaný líder čo sa týka diagnostikovania a liečby srdcových arytmií. Je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Produkty Biosense Webster sú navrhnuté tak, aby napĺňali potreby elektrofyziológov a kardiológov.

www.biosensewebster.com

Katétre ablačné a mapovacie

 

Ablačný katéter pre systém CARTO® 3

THERMOCOOL® SmartTouch ®Catheter – preplachový ablačný katéter pre systém CARTO® s meraním sily a smeru prítlaku

ThermoCool SmartTouch je ovládateľný mapovací a ablačný preplachový katéter vybavený prelomovou technológiou na meranie sily a smeru prítlaku špičky katétra na srdce pomocou systému Carto®. Táto funkcia značne zvyšuje efektivitu a takisto bezpečnosť ablačnej procedúry. Katéter takisto využíva chladenie  fyziologickým roztokom, pumpované do lumenu katétra pomocou rotačného čerpadla CoolFlow
 • Hrúbka 8F
 • Zakrivenie D, F, J
 • Špička katétra 3,5mm
 • Spacing 1-6-2mm
 • Dĺžka 115cm

TERMOCOOL® SF NAV Catheter – preplachový ablačný katéter pre systém CARTO® s uniformným chladením

Je najnovší z katétrov od Biosense Webster, postavený na overenej platforme katétra THERMOCOOL®. V spolupráci so systémom Carto sa využíva na mapovanie a abláciu srdca. Má unikátny dizajn a novú technológiu chladenia zvanú SurroundFlow, ktorá pomáha chladiť s menším prietokom a efektívnejšie.
 • Hrúbka 8F
 • Zakrivenie B, D, F, J
 • Špička katétra 3,5mm
 • Spacing 2-5-5mm
 • Dĺžka 115mm

NAVISTAR® THERMOCOOL® Catheter – preplachový ablačný katéter pre systém CARTO®

NAVISTAR katéter pre elektromagnetickú navigáciu s použitím systému CARTO® je ohýbateľný katéter v štandardných zakriveniach určený pre elektrofyziologické mapovanie a rádiofrekvenčnú abláciu, s použitím chladenia fyziologickým roztokom počas samotnej ablácie. Roztok je pumpovaný do lumenu katétra pomocou rotačného čerpadla COOLFLOW®.
 • Hrúbka 7,5F
 • Zakrivenie B, C, D, F a J
 • Špička katétra 3,5 mm
 • Spacing 2-5-2 mm
 • Dĺžka 115 cm

Navistar_kateter

NAVISTAR® Catheter – ablačný katéter pre systém CARTO®

NAVISTAR katéter pre elektromagnetickú navigáciu s použitím systému CARTO® je ohýbateľný katéter v štandardných zakriveniach určený pre elektrofyziologické mapovanie a rádiofrekvenčnú abláciu bez preplachu.
 • Hrúbka 7F
 • Zakrivenie B, C, D, E, F a J
 • Špička katétra 4 mm
 • Spacing 1-7-4 mm
 • Dĺžka 115 cm

NAVISTAR® DS Catheter – ablačný katéter pre systém CARTO®

NAVISTAR katéter pre elektromagnetickú navigáciu s použitím systému CARTO® je ohýbateľný katéter v štandardných zakriveniach určený pre elektrofyziologické mapovanie a rádiofrekvenčnú abláciu. Distálny koniec katétra je vybavený dvoma tepelnými senzormi a dĺžka špičky je zväčšená na 8 mm.
 • Hrúbka 7F
 • Zakrivenie B, C, D, F a J
 • Špička katétra 8 mm
 • Spacing 1-7-4 mm
 • Dĺžka 115 cm

EZ STEER® NAVISTAR® THERMOCOOL® Catheter – preplachový ablačný katéter pre systém CARTO®

NAVISTAR katéter pre elektromagnetickú navigáciu s použitím systému CARTO® je bi-direkčne ohýbateľný katéter určený pre elektrofyziologické mapovanie a rádiofrekvenčnú abláciu, s použitím chladenia fyziologickým roztokom počas samotnej ablácie. Roztok je pumpovaný do lumenu katétra pomocou rotačného čerpadla COOLFLOW®.
 • Hrúbka 7,5F
 • Zakrivenie D-D, D-F, F-F, F-J a J-J
 • Špička katétra 3,5 mm
 • Spacing 2-5-2 mm
 • Dĺžka 115 cm