Logo Biosense Webster

Biosense Webster je celosvetovo uznávaný líder čo sa týka diagnostikovania a liečby srdcových arytmií. Je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Produkty Biosense Webster sú navrhnuté tak, aby napĺňali potreby elektrofyziológov a kardiológov.

www.biosensewebster.com

Katétre ablačné nepreplachové

 

CELSIUS Standard - ohýbateľné ablačné katétre thormocouple a thermistor

 • Ovládateľnosť pri rôznych polomeroch zakrivenia – systém tiahiel
 • Endokardiálna stabilita na bijúcom srdci  – vnútorná konštrukcia tela katétra – braiding (výstuž katétra)
 • Kontrola torzie katétra pri telesnej teplote – torzia – braiding a fyzikálne vlastnosti konštrukcie materiálov použitých pri výrobe katétra
 • Zakrivenia A, B, C, D, E, F, 270°, D 90°off pl.
 • Hrúbka 6F a 7F
 • Dĺžka 70 – 115 cm
 • Špička elektródy 4mm
 • Spacing 2-5-2 mm

CELSIUS Braided tip - ohýbateľné ablačné katétre thermocouple a thermistor

 • Ovládateľnosť pri rôznych polomeroch zakrivenia – systém tiahiel
 • Zakrivenia B, D, E, F
 • Hrúbka 7F a 8F
 • Dĺžka 95 – 115 cm
 • Špička elektródy 4-5mm
 • Spacing 2-5-2 mm

CELSIUS DS - ohýbateľné katétre thermocouple

 • V špičke katétra sú 2 senzory
 • Vytvára dlhšie lézie - využiteľnosť hlavne pri fluttery predsiene
 • Zakrivenia B, D, F
 • Hrúbka 7F
 • Dĺžka 115 cm
 • Špička elektródy 8mm
 • Spacing 1-6-2 mm

Celsius Standard DS_Ablacny kateter

EZ STEER Bi-Directional – ohýbateľné ablačné katétre

 • Ovládateľnosť v dvoch smeroch – špeciálny systém tiahiel
 • Endokardiálna stabilita na bijúcom srdci – vnútorná konštrukcia tela katétra – braiding (výstuž katétra)
 • Zakrivenia D-F, F-J, D-D, F-F, J-J
 • Hrúbka 7F
 • Dĺžka 115 cm
 • Variabilita špičky elektródy 4 a 8mm
 • Spacing 1-7-4 mm

EZSteer_Ablacny kateter

Viac informácií na: www.biosensewebster.com