Logo Biosense Webster

Biosense Webster je celosvetovo uznávaný líder čo sa týka diagnostikovania a liečby srdcových arytmií. Je súčasťou spoločnosti Johnson & Johnson. Produkty Biosense Webster sú navrhnuté tak, aby napĺňali potreby elektrofyziológov a kardiológov.

www.biosensewebster.com

Katétre diagnostické

 

 

KATÉTRE DIAGNOSTICKÉ OVLÁDATEĽNÉ

Coronary Sinus – diagnostické katétre do koronárneho sínusu

Biosense Webster ovládateľné diagnostické katétre do CS kombinujú pevné tiahla s excelentne ohýbateľnou špičkou. Disponujú aj možnosťou bi-direkčného ovládania. Tieto katétre sú dostupné v rôznych zakriveniach, hrúbkach a konfiguráciách elektród.

 • Počet elektród 4,6,8,10
 • Zakrivenia D a F, bi-direkčné zakrivenie D-F, F-J
 • Hrúbka 6F a 7F
 • Dĺžka 92cm a 115cm
 • Rôzna konfigurácia elektród – spacing 2-5-2mm, 2-8-2mm, 5mm, 10mm

HALO XP, ISTMUS  – diagnostické katétre

HALO XP a ISTMUS ovládateľné diagnostické katétre majú unikátne zakrivenie a výborný kontakt elektród pre mapovanie trikuspidu.

 • Počet elektród 20
 • Zakrivenie Halo XP® a Istmus®
 • Hrúbka 7F
 • Dĺžka 110cm
 • Rôzna konfigurácia elektród

Halo XP_Diagnosticky kateter

Ismus diagnosticky kateter


SPECIAL Indications – diagnostické katétre pre špeciálne indikácie

PEDIATRIC CATHETER – hrúbka 6F, D zakrivenie, spacing 2-10-2-2-2-5-2 mm a dĺžka 92 cm
PARAHISIAN CATHETER - hrúbka 7F, D zakrivenie, spacing 2-10-2-2-2-2-2 mm a dĺžka 90 cm
ORTHOGONAL CATHETER - hrúbka 7F, D zakrivenie, spacing 5 mm a dĺžka 115 cm
CRISTACATH CATHETER - hrúbka 7F, D/Crista zakrivenie, spacing 1-3-1 mm a dĺžka 115 cm

LASSO® Pulmonary Vein Mapping Catheter – diagnostické katétre pre mapovanie pľúcnych žíl

Dostupné sú 4 druhy LASSO ovládateľných katétrov, rozdelené podľa ohýbateľnosti slučky a počte elektród. LASSO 2515 má variabilnú slučku, ktorá je ovládateľná a expadabilná v priemere 15 až 25mm. Jednoducho priľne do každej pľúcnej žily akýkoľvek je jej priemer. LASSO 2515 je kombinácia zlepšenia manažmentu mapovanie pľúcnych žíl a ekonomiky výkonu v jednom prostriedku.

 • LASSO 10 pólové, hrúbka 7F, priemer slučky 12 až 25 mm, spacing 4 – 8 mm, dĺžka 115 cm
 • LASSO 15 pólové, hrúbka 7F, priemer slučky 35 mm, spacing 7 mm, dĺžka 115 cm
 • LASSO 20 pólové, hrúbka 7F, priemer slučky 15 až 20 mm, spacing 4 – 6 mm, dĺžka 115 cm
 • LASSO 2515 10 aj 20 pólové, variabilná expanzia slučky, spacing 8 mm a 2-6-2 mm, dĺžka 115 cm

Lasso_Diagnosticky kateter

PENTA RAY™ High Density Mapping Catheter

Tento mapovací katéter je len 2-dimenzionálny, celopriestorový diagnostický katéter s vysokým rozlíšením pre mapovanie komplexných arytmií v akejkoľvek dutine srdca. Rozdeľujú sa podľa zakrivenia (D a F) a podľa spacingu 2-6-2 mm a 4-4-4 mm. Hrúbku 7F a dĺžku 115 cm a počet elektród 20, majú všetky rovnaké.

Penta ray_Diagnosticky kateter

 

 

KATÉTRE DIAGNOSTICKÉ FIXNÉ

STANDARD Catheter – diagnostické katétre fixné

Tieto diagnostické katétre s fixným zakrivením typu Cournand, Josephson, Damato, a iné, predstavujú zlatý štandard v elektrofyziológii. Pre pacienta tu nájdete všetko čo potrebujete v rôznych zakriveniach, hrúbkach, dĺžkach a konfigurácii elektród.

 • Standard 2 pólové, 5F a 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, 110 cm a 115 cm dĺžka, spacing 5mm a 10 mm
 • Standard 4 pólové, 5F a 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, Josephson, Damato, 110 cm a 115 cm dĺžka, spacing 2 mm, 2-5-2 mm, 5mm a 10 mm
 • Standard 6 pólové, 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, Josephson, 115 cm dĺžka, spacing 2 mm, 2-2-2-2-247,5 mm a 10 mm
 • Standard 8 pólový, 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, 115 cm dĺžka, spacing 2 mm
 • Standard 10 pólové, 5F a 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, CS zo spodu aj zhora, 60 cm (z hora) cm a 115 cm dĺžka, spacing 2 mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm

AVAIL® Catheter – diagnostické katétre

Tieto diagnostické katétre s fixným zakrivením typu Cournand, Josephson, Damato, predstavujú voľbu len pre 2 pólové a 4 pólové konfigurácie.

 • Avail 2 pólové, 5F a 6F hrúbka, zakrivenie Josephson, 115 cm dĺžka, 10 mm
 • Avail 4 pólové, 5F a 6F hrúbka, zakrivenie Cournand, Josephson, Damato, 115 cm dĺžka, spacing 2-5-2 mm, 5mm a 10 mm

 

KATÉTRE DIAGNOSTICKÉ - INTRAKARDIÁLNY ULTRAZVUKOVÝ KATÉTER

ACUNAV Ultrasound Catheter – ultrazvukový intrakardiálny ovládateľný katéter

Precízna, fyziologická intrakardiálna echokardiografia vo vysokom rozlíšení v 2-D gray-scale a Dopplerom. Kompatibilné so systémami: Sequoia™, X-300, Cypress™, Acuson™, Vividi a Vividq a CV70.

 • Hrúbka 8F a 10F
 • Dĺžka 90 cm a 110 cm

Acunav_Diagnosticky kateter

SoundStar 3-D Ultrasound catheter - ultrazvukový intrakardiálny mapovací katéter

Intrakardiálny ultrazvukový katéter vo vysokom rozlíšení umožňujúci v spolupráci s mapovacím systémom Carto a softwarom CartoSound vytvárať anatomickú mapu srdca. Kompatibilné so systémami: Sequoia™, X-300, Cypress™, Vividi a Vividq.

 • Hrúbka 10F
 • Dĺžka 90cm

 

Viac informácií na: www.biosensewebster.com