Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

S-ICD

EMBLEM S-ICDTM

Subkutánny implantovateľný kardio-defibrilátor (S-ICD) Emblem je pokračovateľom jedinečného prelomového S-ICD Cameron. Účinne terminuje defibrilačným výbojom život ohrozujúce komorové arytmie. Implantuje sa v oblasti bočného hrudníka pod kožu a defibrilačná elektróda je zavedená takisto pod kožou do oblasti pred srdce vpredu na hrudník, paralelne so sternom. Snímanie správnej frekvencie a prípadný potrebný defibrilačný výboj prebiehajú hrudníkom medzi elektródou a samotným subkutánnym ICD, nakoľko práve v tejto oblasti sa nachádzajú srdcové komory. Je vhodný pre pacientov, u ktorých je z rôznych dôvodov nemožná implantácia štandardného endokardiálneho defibrilátora s elektródou v srdci. Patria sem pacienti s nevhodnou anatómiou ciev pre zavedenie endokardiálnej elektródy, pacienti po infekcii a nutnom odstránení endokardiálneho ICD a pod.

 

emblem