Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

ICD AUTOGEN MINI

AUTOGEN MINI TM (MRi)

Najmodernejší a najmenší implantovateľný kardio-defibrilátor na trhu. Jedná sa o najtenší ICD na trhu s hrúbkou 0,99cm a zároveň najmenší prístroj s objemom medzi 26,5 až 28,5 cc a váhou medzi 60 až 62,3 g. Tento model je špeciálne vhodný pre subtílnych pacientov, kde je vhodný čo najmenší prístroj zo zdravotných, kozmetických alebo iných príčin. Životnosť je predpokladaná 5 a viac rokov pri 1-dutinovom VR i 2-dutinovom DR modeli.
Tento prístroj môže byť takisto dodávaný v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou bez obmedzenia na celom tele - konektor DF4, Full Body 1,5T, SAR 2W/Kg, No Scan time limit.

ICD Autogen je vybavený najnovšími technológiami a algoritmami pre skvalitnenie poskytovanej terapie a zvýšenie komfortu pacienta:
  • RightRate - senzor minútovej ventilácie, ktorý ako jediný klinicky preukázane dokáže obnoviť chronotrópnu kompetenciu
  • PaceSafe RV a RA - automatické meranie stimulačného prahu a nastavenie stimulačného výdaja pre bezpečnú stimuláciu a šetrenie batérie
  • Ponúka komplexné riešenie pre sledovanie komorbidít a srdcového zlyhávania (AP Scan, HF Perspective report, Respiratory Rate Trend a iné)
  • Pripojenie na diaľkový monitoring Lattitude NXT z pohodlia domova v spolupráci s váhou a meračom krvného tlaku pre sledovanie aktuálneho stavu pacienta a terapie
  • AccuShock - výber najvhodnejšieho programovania pre rôzne typy arytmií a minimalizáciu nežiadúcej terapie výbojom (Onset/Stability, Rhythm ID with RhythmMatch, ATP vo všetkých zónach, QuickConvert ATP vo VF zóne)
  • Minimalizácia nepotrebnej pravokomorovej stimulácie bez vynechania komorového cyklu asymptomaticky pre pacienta pri náhlych zmenách AV prevodu pomocou algoritmov AV Search+ a RhythmIQ
  • Bezdrôtové ECG
  • EasyView - farebne značené porty a elektródy pre jednoduchšiu a rýchlejšiu implantáciu
  • SafetyCore - technológia nezávislého okruhu pre zabezpečenie život zachraňujúcej terapie výbojom a základnou stimuláciou v prípade zlyhania prístroja