Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

AUTOGEN CRT-D

AUTOGEN X4 CRT-DTM a AUTOGEN CRT-DTM


Najnovší implantovateľný kardio-defibrilátor pre srdcové zlyhávanie CRT-D na trhu. Jedná sa o najtenší   CRT-D na trhu s hrúbkou 0,99cm a zároveň prístroj s najdlhšou životnosťou 8 a viac rokov pri štandardnej prevádzke. Autogen CRT-D može byť dodávaný ako štandardné CRT-D s IS-1 alebo LV-1 konektorom pre elektródu v ľavej komore srdca alebo v prevedení X4 CRT-D s konektorom IS-4, umožňujúcim použitie kvadrupolárnej ľavo-komorovej elektródy.

Tento prístroj môže byť takisto dodávaný v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou bez obmedzenia na celom tele - konektor DF4, Full Body 1,5T, SAR 2W/Kg, No Scan time limit.

CRT-D Autogen je vybavený najnovšími technológiami a algoritmami pre skvalitnenie poskytovanej terapie a zvýšenie komfortu pacienta:

 • Autogen X4 pri použití kvadrupolárnych elektród Acuity X4 umožňuje výber najvhodnejšieho tvaru elektródy pre úspešné zavedenie do koronárneho sinu a následne využitie 17 stimulačných vektorov pre nájdenie optimálneho stimulačného prahu, miesta pre stimuláciu s najlepšou terapiou srdcového zlyhávania a zamedzenie stimulácie nervus phrenicus
 • Životnosť 8 a viac rokov
 • RightRate - senzor minútovej ventilácie, ktorý ako jediný klinicky preukázane dokáže obnoviť chronotrópnu kompetenciu
 • PaceSafe RV a RA - automatické meranie stimulačného prahu a nastavenie stimulačného výdaja pre bezpečnú stimuláciu a šetrenie batérie
 • Ponúka komplexné riešenie pre sledovanie komorbidít a srdcového zlyhávania (AP Scan, HF Perspective report, Respiratory Rate Trend a iné)
 • Pripojenie na diaľkový monitoring Lattitude NXT z pohodlia domova v spolupráci s váhou a meračom krvného tlaku pre sledovanie aktuálneho stavu pacienta a terapie
 • AccuShock - výber najvhodnejšieho programovanie pre rôzne typy arytmií a minimalizáciu nežiadúcej terapie výbojom (Onset/Stability, Rhythm ID with RhythmMatch, ATP vo všetkých zónach, QuickConvert ATP vo VF zóne)
 • Minimalizácia nepotrebnej pravokomorovej stimulácie bez vynechania komorového cyklu asymptomaticky pre pacienta pri náhlych zmenách AV prevodu pomocou algoritmov AV Search+           a RhythmIQ
 • Bezdrôtové ECG
 • EasyView - farebne značené porty a elektródy pre jednoduchšiu a rýchlejšiu implantáciu
 • SafetyCore - technológia nezávislého okruhu pre zabezpečenie život zachraňujúcej terapie výbojom a základnou stimuláciou v prípade zlyhania prístroja

autogen x4