Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

Implantovateľné kardiostimulátory

NAJNOVŠIA RADA KARDIOSTIMULÁTOROV OD BOSTON SCIENTIFIC


 

ACCOLADE™ (EL, MRi) ESSENTIO™ (EL, MRi)
accolade_kardiostimulátor
essentio_kardiostimulator


 

KARDIOSTIMULÁTORY CRT-P BOSTON SCIENTIFICVISIONIST™  &  VALITUDE™

Visionist a Valitude