Logo Osypka

Spoločnosť OSYPKA bola založená v roku 1977 pánom Petrom Osypkom, Ph.D., ktorý mal viac ako 47 ročné skúsenosti v oblasti zdravotníckych technológií a elektrofyziológie. V súčasnosti má spoločnosť registrovaných viac ako 100 patentov po celom svete.

www.osypka.de

Kardiostimulátory externé dočasné

 • Pace 101 H - Jednodutinový externý dočasný kardiostimulátor Osypka
 • Pace 203 H (DDD Pacemaker) - Dvojdutinový externý dočasný kardiostimulátor Osypka
 • Pace 300 (CRT Pacemaker) - Externý biventrikulárny dočasný kardiostimulátor Osypka

Pace 101 H

PACE 101 H jednodutinový externý dočasný kardiostimulátor, zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora
 • Podpora srdca pri operaciách

Špeciálne vlastnosti:

 • Priame a jednoduché nastavenie parametrov
 • Chránené konektory 0.9 - 2.0 mm hrúbka
 • Vysoká životnosť batérie (1000 h)
 • Monitoring životnosti batérie s akustickým signálom
 • Bazálna frekvencia až do 180/min, pri použití v pediatrii
 • Možnosť zdvojnásobiť, štvornásobiť frekvenciu pre ukončenie atriálnej tachykardie

Technické vlastnosti

Módy

A00, AAI, V00, VVI

Bazálna frekvencia

30 - 180 /min

Najvyššia frekvencia

async., frekv. x2, x4

Amplitúda stimulácie

0.3 - 12 V

Šírka stimulácie

0.75 ms

Senzitivita

1.0 - 20 mV, infinitely

Refraktérna perióda

250 ms

Batéria typ:

IEC 6LR61, 9 V (Duracell Alkaline MN 1604)

Batéria životnosť

1000 h

Veľkosť rozmery

60 mm x 115 mm x 20 mm

Váha bez / s batériou

125 g / 170 g


 

Pace 203 H

Pace 203 H dvojdutinový externý dočasný kardiostimulátor, zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora

Špeciálne vlastnosti

 • Oblý tvar, malá veľkosť a váha kardiuostimulátora
 • Jednoduchá a rýchla obsluha a nastavenie
 • Automatické funkcie pre AV-Delay, PVARP, MTR and senzitivity
 • Atrial Trigger taktiež DDD móde
 • Možnosť osvetlenia displeja
 • Bezpečnostný modul proti cross talk a defi výbojov
 • Možnosť uloženia nastavenia
 • Zobrazenie nameraného AV delay, štatistika snímaných a stimulovaných udalostí

Technické vlastnosti

Módy

DDD, VDD, D00, VVI, V00, AAI, AAT, A00, DVI, DAI, VAT, DDD+AT, DAT

Bazálna frekvencia

30 - 220 / min

Maximum tracking rate (MTR)

80 - 230 / min

Overdrive stimulácia (predsieň)

70 - 1000 / min

Amplitúda stimulácie

0.1 - 18 V

Šírka stimulácie

0.05 - 1.5 ms

Senzitivita predsieň

0.2 - 20 mV, infinite

Senzitivita komora

1.0 - 20 mV, infinite

Refraktérna perióda predsieň

250 ... 400 ms

Refraktérna perióda PVARP

100 ... 500 ms

Refraktérna perióda komora

250 ms

AV-Delay

5 ... 400 ms

Batéria typ

IEC 6LR61, 9V (Duracell Alkaline MN 1604)

Rozmery

200 mm x 96 mm x 38 mm

Váha bez / s batériou

445 g / 490 g


P203H_Dvojdutinovy externy kardiostimulator

 

Pace 300

Externý biventrikulárny PACE 300 dočasný kardiostimulátor slúži na resynchonizačnú liečbu s jedným predsieňovým a dvoma komorovými samostatnými kanálmi.

Zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora

Špeciálne vlastnosti

 • Rôzne možnosti nastavenia AV a VV delay
 • Meranie impedancie na všetkých stimulačných kanáloch
 • Možnosť automatickej úpravy A a V sensitivity
 • Funkcia "pauza" pre zistenie aktuálnej funkcie samotného srdca
 • Logické programovanie a štruktúra ako pri PACE 203H
 • Uloženie posledného nastavenia
 • Možnosť napájanie zo štandardnej zástrčky

Konfigurácia komorovej senzitivity: len RV, len LV, prvá R-vlna v RV alebo LV

Komorová stimulácia: len RV, len LV, biventrikulárna BV (LV rovnako medzi LV tip (-) a RV ring (+))

Prvá stimulovaná komora: RV, LV, skoro rovnako

Technické vlastnosti

Módy

DDD (BV), DDD (LV), DDD (RV), VVI (BV), VVV (LV), VVI (RV) AAI VDD (BV), VDD (RV), VDD (LV), DDT, DDI, DVI, DAI, DDD+AT, DAT, D00, 0D0, VVT, V00, AAT, A00, VDI, VAT

Bazálna frekvencia

30 - 220 / min

Maximum tracking rate (MTR)

80 - 230 / min

Overdrive stimulácia (predsieň)

70 - 1000 / min

Amplitúda stimulácie

0.1 - 18 V

Šírka stimulácie

0.05 - 1.5 ms

Senzitivita predsieň

0.2 - 20 mV, infinite

Senzitivita komora

1.0 - 20 mV, infinite

Refraktérna perióda predsieň

250 ms - 400 ms

Refraktérna perióda PVARP

100 - 500 ms

Refraktérna perióda komora

250 ms

AV-Delay

5 - 400 ms

Váha s batériou

490 g

V-V Stimulation delay VVD

5 - 80 ms +/- 5 % +/- 2 ms


P300_Biventrikularny externy kardiostimulator

Viac informácii na: www.osypka.de