Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

Accolade (EL, MRi) kardiostimulátor

accolade_kardiostimulátor
ACCOLADE
TM (EL, MRi)

 • Najnovší model implantovateľného kardiostimulátora Accolade sa využíva pre liečbu bradykardických porúch srdcového rytmu. Dodáva sa v 1-dutinovom prevedení SR a v 2-dutinovom prevedení DR. Moderná technológia batérie zabezpečuje životnosť modelu SR 9,7+ rokov a modelu DR EL až 13+ rokov. Využitie moderných batérií významne zvyšuje komfort a znižuje riziko pre pacienta vďaka menej častým výmenám prístroja pre vybitie batérie, čím sa zároveň šetria náklady
  na zdravotnú starostlivosť.

 

 

 

 

Kardiostimulátor Accolade je v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou bez obmedzenia na celom tele - Full Body až 3T, SAR 4W/Kg, No Scan time limit.

Hlavné vlastnosti:

 • POST – funkcia pre automatické zmeranie implantačných parametrov pred prepustením pacienta a vytvorenie reportu.
 • EASYVIEW header – hlavica kardiostimulátora s označením portov pre konkrétne elektródy.
 • AP SCAN – funkcia, ktorá monitoruje dýchanie pacienta počas spánku a informuje lekára komplexným reportom.
 • HF DIAGNOSTICS – funkcia prebratá z CRT prístrojov na monitoring progresie srdcového zlyhávania.
 • AT/AF report – kontinuálne sledovanie predsieňovej aktivity a spracovanie údajov do komplexného reportu o stave predsieňových arytmií.
 • RhytmIQ - minimalizácia nepotrebnej pravokomorovej stimulácie bez vynechania komorového cyklu asymptomaticky pre pacienta pri náhlych zmenách AV prevodu pomocou algoritmov AV Search+
  a RhythmIQ.
 • RightRate - senzor minútovej ventilácie (MV), ktorý ako jediný klinicky preukázane dokáže obnoviť chronotrópnu kompetenciu, možnosť využitia i duálneho senzoru MV a Akcelerometra
  - pre viac informácií navštívte: www.chronotropic-incompetence.eu
 • PaceSafe Automatic Capture RA/RV - automatické meranie stimulačného prahu a nastavenie stimulačného výdaja pre bezpečnú stimuláciu a šetrenie batérie.
 • Indication-Based Programming - nastavenie optimálnej terapie pre pacienta vďaka zjednodušenému naprogramovanie kardiostimulátora.
 • Sudden Brady Response (SBR) - algoritmus pre zrýchlenú stimuláciu pri náhlom poklese frekvencie
  pri vazo-vagálnej kardioinhibičnej synkope.
 • PMT Termination - algoritmus pre automatické prerušenie Pacemaker Mediated Tachykardie (PMT).
 • ZIP Telemetria - po interogácii hlavicou.
 • LATITUDE – Accolade prístroje sú kompatibilné so systémom LATITUDE na home monitoring pacientov.