Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

Essentio (EL, MRi) kardiostimulátoressentio_kardiostimulatorESSENTIO
TM (EL, MRi)

Najnovší model implantovateľného kardiostimulátora Essentio sa využíva pre liečbu bradykardických porúch srdcového rytmu. Dodáva sa 1-dutinovom prevedení SR a 2-dutinovom prevedení DR. Moderná technológia batérie zabezpečuje životnosti modelu SR 9,7+ rokov a modelu DR EL až 13+ rokov. Využitie moderných batérií významne zvyšuje komfort a znižuje riziko pre pacienta vďaka menej častým výmenám prístroja pre vybitie batérie, čím sa zároveň šetria aj náklady
na zdravotnú starostlivosť.

 

 

 

 

 

Kardiostimulátor Essentio môže byť takisto dodávaný v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonancio bez obmedzenia na celom tele - Full Body 3T, SAR 4W/Kg, No Scan time limit.

Hlavné vlastnosti:

  • POST – funkcia pre automatické zmeranie implantačných parametrov pred prepustením pacienta a vytvorenie reportu.
  • EASYVIEW header – hlavica kardiostimulátora s označením portov pre konkrétne elektródy.
  • RightRate - senzor minútovej ventilácie (MV), ktorý ako jediný klinicky preukázane dokáže obnoviť chronotrópnu kompetenciu, možnosť využitia i duálneho senzoru MV a Akcelerometra
    - pre viac informácií navštívte: www.chronotropic-incompetence.eu
  • PaceSafe Automatic Capture RA/RV - automatické meranie stimulačného prahu a nastavenie stimulačného výdaja pre bezpečnú stimuláciu a šetrenie batérie.
  • Sudden Brady Response (SBR) - algoritmus pre zrýchlenú stimuláciu pri náhlom poklese frekvencie pri vazo-vagálnej kardioinhibičnej synkope.
  • PMT Termination - algoritmus pre automatické prerušenie Pacemaker Mediated Tachykardie (PMT).
  • ZIP Telemetria - po interogácii hlavicou.
  • LATITUDE – Essentio prístroje sú kompatibilné so systémom LATITUDE na home monitoring pacientov.