Logo Boston Scientific

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

LAA oklúder

WATCHMAN

Mechanický oklúder uška ľavej predsiene Watchman na báze rozťahovateľnej mriežky z Nitinolu pokrytej priepustnou sieťkou z Terepthalatu (PET). Watchman sa zavádza pomocou katétra do srdca cez punkciu predsieňového septa do uška ľavej predsiene, kde sa mriežka roztvorí. Tým sa oklúder uchytí v ušku, mechanicky ho uzavrie a týmto zabráni v prípade vytvorenia trombu jeho uvoľneniu do krvného obehu. Po čase vstup do uška zarastie tkanivom a kompletne sa uzavrie. Oklúder je určený pre pacientov s vysokým tromboembolitickým rizikom ako alternatíva k antikoagulačnej terapii, napríklad pacienti s fibriláciou predsiení kontraindikovaný na liečbu Warfarinom. Účinnosť a bezpečnosť oklúderu Watchman je potvrdená najväčším počtom klinických skúšaní na trhu.

watchman