Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

osypka logo

Spoločnosť OSYPKA bola založená v roku 1977 pánom Petrom Osypkom, Ph.D., ktorý mal viac ako 47 ročné skúsenosti v oblasti zdravotníckych technológií a elektrofyziológie. V súčasnosti má spoločnosť registrovaných viac ako 100 patentov po celom svete.

www.osypka.de

 

MEDITRADE KONTAKT PRE PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU

Západ SR - Pavel Blumel

Stred  a východ SR - Marta Furdiková

Poruchy srdcového rytmu

Externé kardiostimulátory

externy kardiostimulátor OSYPKA

OSYPKA PACE 101HTM - jednodutinový externý kardiostimulátor

Zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora
 • Podpora srdca pri operaciách

Špeciálne vlastnosti:

 • Priame a jednoduché nastavenie parametrov
 • Chránené konektory 0.9 - 2.0 mm hrúbka
 • Vysoká životnosť batérie (1000 h)
 • Monitoring životnosti batérie s akustickým signálom
 • Bazálna frekvencia až do 180/min, pri použití v pediatrii
 • Možnosť zdvojnásobiť, štvornásobiť frekvenciu pre ukončenie atriálnej tachykardie
externy kardiostimulátor OSYPKA

OSYPKA PACE 203HTM - Dvojdutinový externý kardiostimulátor

Zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora

Špeciálne vlastnosti

 • Oblý tvar, malá veľkosť a váha kardiuostimulátora
 • Jednoduchá a rýchla obsluha a nastavenie
 • Automatické funkcie pre AV-Delay, PVARP, MTR and senzitivity
 • Atrial Trigger taktiež DDD móde
 • Možnosť osvetlenia displeja
 • Bezpečnostný modul proti cross talk a defi výbojov
 • Možnosť uloženia nastavenia
 • Zobrazenie nameraného AV delay, štatistika snímaných a stimulovaných udalostí
externy kardiostimulátor OSYPKA

OSYPKA PACE 300TM - biventrikulárny externý kardiostimulátor

Slúži na resynchonizačnú liečbu s jedným predsieňovým a dvoma komorovými samostatnými kanálmi.

Zaručuje spoľahlivú a efektívnu stimuláciu v prípade:

 • Dočasných porúch rytmu
 • Bradykardie po chirurgickom výkone na srdci
 • Dočasná stimulácia pred implantáciou trvalého kardiostimulátora

Špeciálne vlastnosti

 • Rôzne možnosti nastavenia AV a VV delay
 • Meranie impedancie na všetkých stimulačných kanáloch
 • Možnosť automatickej úpravy A a V sensitivity
 • Funkcia "pauza" pre zistenie aktuálnej funkcie samotného srdca
 • Logické programovanie a štruktúra ako pri PACE 203H
 • Uloženie posledného nastavenia
 • Možnosť napájanie zo štandardnej zástrčky

 

Viac informácií o externých kardiostimulátoroch >

 

Dočasné elektródy

externa elektróda osypka

TB - dočasná intrakardiálna elektróda

Intrakardiálne dočasné elektródy pre externú dočasnú stimuláciu, ale aj na peri – a postoperačnú stimulácia srdca. Chránený konektor elektródy je vhodný pre každý externý kardiostimulátor.

externa elektróda osypka

TUA - dočasná intrakardiálna 4-polárna elektróda

Intrakardiálny multipolárny katéter/elektróda slúžiaca na dočasnú externú stimuláciu ale aj na peri – a postoperačnú stimulácia srdca. Katéter/alektróda má pevný proximálny koniec a flexibilnú špičku, potrebnú pre jednoduchšie zavedenie. Katéter/elektróda je balená spolu s mandrénom.

externa elektróda osypka

TUS - Dočasná bipolárna intrakardiálna elektróda s aktívnou fixáciou a mandrénom

Dočasná intrakardiálna elektróda je balená spolu s mandrénom na lepšie zavádzanie elektródy do pravej predsiene alebo komory srdca. Elektródu je potrebné otočiť 1-2 krát v smere hodinových ručičiek pre fixáciu. 1-2 otáčky s celou elektródou spätne pri zmene polohy elektródy.

osypka docasna elektroda helios

HeliosTM - Balóniková elektróda

Vhodná pre externú dočasnú stimuláciu, ale aj na peri – a postoperačnú stimulácia srdca. Balónik nafúknutý CO2 pomáha elektródu bezpečne zaviesť do srdca jednoducho i bez nutnosti RTG kontroly.

osypka helios convencience kit

HeliosTM - Sada

Sada zahrňuje balónikovú elektródu Helios a všetky dôležité komponenty pre dočasnú stimuláciu srdca. Je ideálna pre ARO, JIS, do operačných sál všeobecných nemocníc.

 

Viac informácií o dočasných elektródach >

Kardiochirurgické elektródy TME

tme osypka
tme osypka

TME pre dospelých

 • odolná voči lámaniu
 • 2 i 4-polárna
 • excelentné snímacie a "threshold" hodnoty
 • 60cm a 220 cm dĺžky + elektródy na mieru
tme osypka

TME pre deti

 • rovnaké telo eletródy ako TME pre dospelých
 • tenšie srdcové a hrudné ihly pre detské srdiečka, priemer 0,40mm
tme osypka

TME pre bábätká

 • tenšie telo elektródy pre použitie u novorodencov (priemer 0,30mm)
 • extra malé srdcové (priemer 0,30mm) a hrudné (priemer 0,50mm) ihly

 

Viac informácií o kardiochirurgických elektródach TME >