Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

 

logo boston scientific

 

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU

Západ SR - Pavel Blumel

Stred a východ SR - Marta Furdiková

BSC - Diaľkový monitoring

LATITUDE NXT Monitoring pacienta na diaľku

Systém je navrhnutý pre zlepšenie klinických výstupov a vyšší level starostlivosti o pacientov s implantovateľnými prístrojmi.

  • Diaľkové sledovanie pacientov s implantátmi typu kardiostimulátor a defibrilátor sú výhodné predovšetkým pre predchádzanie komplikáciám.
  • Výhodou je to, že lekári majú k dispozícii každý deň aktuálny zdravotný stav pacienta, ktorý sa týka porúch srdcového rytmu.
latitude monitoring pacienta na diaľku

 

Viac informácií >