Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

 

logo boston scientific

 

Boston Scientific - divízia porúch rytmu je líder v oblasti vývoja implantovateľných prístrojov pre liečbu srdcových arytmií, náhleho srdcového úmrtia a srdcového zlyhávania. Divízia CRM úzko spolupracuje s elektrofyziológmi tak, aby prinášali na trh len tie najlepšie produkty.

www.bostonscientific.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU

Západ SR - Pavel Blumel

Stred a východ SR - Marta Furdiková

BSC - Implantovateľné defibrilátory

Implantovateľné defibrilátory AUTOGENTM

Jednodutinové (VR) a dvojdutinové (DR) implantovateľné defibrilátory (ICD) AutogenTM sú dostupné vo viacerých prevedeniach.

  • AutogenTM Extended Life (EL). Jedná sa o najtenší ICD na trhu s hrúbkou 0,99cm a najdlhšou životnosťou 11+ rokov pri 1-dutinovom modeli VR a 10+ rokov pri 2-dutinovom modeli DR.
  • AutogenTM MINI je najmenší implantovateľný kardio-defibrilátor na trhu. Jedná sa o najtenší ICD na trhu s hrúbkou 0,99cm a zároveň najmenší prístroj s objemom medzi 26,5 až 28,5 cc a váhou medzi 60 až 62,3 g.
  • Oba prístroje sú dodávané v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť celotelové vyšetrenie magnetickou rezonanciou bez obmedzenia - konektor DF4, Full Body 1,5T, SAR 2W/Kg, No Scan time limit.
  • Implantovateľný defibrilátor AutogenTM je vybavený najnovšími technológiami a algoritmami pre skvalitnenie poskytovanej terapie a zvýšenie komfortu pacienta.
implantovatelny defibrilator autogen implantovatelny defibrilator autogen

 

Viac informácií >

Implantovateľné bi-ventrikulárne defibrilátory AUTOGEN X4 CRT-D TM a AUTOGEN CRT-DTM

Sú to najtenšie CRT-D na trhu s hrúbkou 0,99cm a zároveň prístroje s najdlhšou životnosťou 8 a viac rokov pri štandardnej prevádzke. Autogen CRT-D može byť dodávaný ako štandardné CRT-D s IS-1 alebo LV-1 konektorom pre elektródu v ľavej komore srdca alebo v prevedení X4 CRT-D s konektorom IS-4, umožňujúcim použitie kvadrupolárnej ľavo-komorovej elektródy.

  • Tento prístroj môže byť takisto dodávaný v prevedení MRi, čo umožňuje pri splnení podmienok pacientovi podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou bez obmedzenia na celom tele - konektor DF4, Full Body 1,5T, SAR 2W/Kg, No Scan time limit.
  • CRT-D Autogen je vybavený najnovšími technológiami a algoritmami pre skvalitnenie poskytovanej terapie a zvýšenie komfortu pacienta.
implantovatelny biventrikularny defibrilator autogen

 

Viac informácií >

Subkutánny implantovateľný defibrilátor (S-ICD) EMBLEMTM a

EMBLEM MRi TM

Bez transvenóznych elektród

Účinne terminuje defibrilačným výbojom život ohrozujúce komorové arytmie. Implantuje sa v oblasti bočného hrudníka pod kožu a defibrilačná elektróda je zavedená takisto pod kožou do oblasti pred srdce vpredu na hrudník, paralelne so sternom. Snímanie správnej frekvencie a prípadný potrebný defibrilačný výboj prebiehajú hrudníkom medzi elektródou a samotným subkutánnym ICD, nakoľko práve v tejto oblasti sa nachádzajú srdcové komory. Je vhodný pre pacientov, u ktorých je z rôznych dôvodov nemožná implantácia štandardného endokardiálneho defibrilátora s elektródou v srdci. Patria sem pacienti s nevhodnou anatómiou ciev pre zavedenie endokardiálnej elektródy, pacienti po infekcii a nutnom odstránení endokardiálneho ICD a pod.

subkutánny defibrilátor emblem subkutánny defibrilátor emblem

 

Viac informácií >