Urogynekológia

1. Implantácia Bulkamid® na Slovensku

Dňa 27. októbra 2015 úspešne prebehla prvá implantácia hydrogélu Bulkamid na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v UNBA Ružinov pod vedením primára MUDr. Ivana Hollého, CSc. Zákrok vykonal MUDr. Peter Papcún.

Ide o unikátny produkt na slovenskom trhu, ktorý je zameraný na liečbu ženskej stresovej inkontinencie.

Pri liečbe hydrogélom Bulkamid ide o miniinvazívnu procedúru, vykonávanú v lokálnej anestéze, s nízkou mierou komplikácií a krátkou dobou rekonvalescencie. Veríme, že uvedenie tohto produktu do praxe rozšíri možnosti výberu vhodnej terapie pre lekára aj pacientky.

 

bulkamid

Zľava: doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc. (primár II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, UN BA), MUDr. Branislav Kopčan (zástupca primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, FN Trenčín), MUDr. Barbora Spodniaková (lekárka, UN BA), MUDr. Peter Papcun (lekár, UN BA), Dr. Ton Alblas (produktový špecialista pre Bulkamid, SPE Pharma), Mgr. Lucia Mackovič a Ing. Marcel Teplica (produktoví špecialisti, Meditrade )

 

 

Bulkamid® - riešenie ženskej stresovej inkontinencie

bulkamid inkontinencia

Spoločnosť MEDITRADE rozšírila svoje portfólio o nový produkt, tentokrát z divízie urogynekológie. Ide o unikátny produkt na slovenskom trhu, ktorý je zameraný na ženskú stresovú inkontineciu.

Stresová inkontinencia je problém, ktorý postihuje milióny žien. Zvyčajne vzniká dôsledkom oslabených alebo poškodených svalov, ktoré majú brániť úniku moču, ako sú svaly panvového dna a uretrálny zvierač. Ich oslabenie môže spôsobiť únik moču, keď je močový mechúr pod tlakom.

V súčasnej dobe je dostupných viacero foriem efektívnej liečby. Jednou z nich je aj liečba pomocou Bulkamid®, teda injekčnou formou výplne do mäkkých tkanív. Tri až štyri dávky hydrogélu Bulkamid® sa injekčne aplikujú do steny močovej rúry, aby posilnil jej uzatvárací mechanizmus.

Bulkamid® je hydrogél, ktorý tvorí 2,5 % polyakrylamid a 97,5 % apyrogénna voda. Tento materiál je biokompatibilný, nie je absorbovateľný okolitým tkanivom, neobsahuje mikročastice a ostáva na mieste aplikácie. Taktiež nespôsobuje alergické reakcie, zachováva elasticitu a štruktúru tkaniva a nespôsobuje jeho tvrdnutie. Pri liečbe s hydrogélom Bulkamid® ide o miniinvazívnu procedúru, vykonávanú pod lokálnou anestéziou, s nízkou mierou komplikácií a krátkou dobou rekonvalescencie.

Viac informácii o produkte nájdete v našom letáku a na stránke www.bulkamid.com.


Bulkamid