Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

 

contura logo

 

bulkamid logo

Bulkamid® je hydrogél, ktorý tvorí 2,5 % polyakrylamid a 97,5 % apyrogénna voda. Výrobcom produktu Bulkamid je dánska spoločnosť Contura. Contura bola založená v roku 2000.

www.bulkamid.com

 

MEDITRADE KONTAKT PRE BULKAMID

Roman Martoš

Urogynekológia

Bulkamid® - unikátny produkt pri ženskej stresovej inkontinecii

urogynekológia bulkamidStresová inkontinencia je problém, ktorý postihuje milióny žien. Zvyčajne vzniká dôsledkom oslabených alebo poškodených svalov, ktoré majú brániť úniku moču, ako sú svaly panvového dna a uretrálny zvierač. Ich oslabenie môže spôsobiť únik moču, keď je močový mechúr pod tlakom.

V súčasnej dobe je dostupných viacero foriem efektívnej liečby. Jednou z nich je aj liečba pomocou Bulkamid®, teda injekčnou formou výplne do mäkkých tkanív. Tri až štyri dávky hydrogélu Bulkamid® sa injekčne aplikujú do steny močovej rúry, aby posilnil jej uzatvárací mechanizmus.

Bulkamid® je hydrogél, ktorý tvorí 2,5 % polyakrylamid a 97,5 % apyrogénna voda. Tento materiál je biokompatibilný, nie je absorbovateľný okolitým tkanivom, neobsahuje mikročastice a ostáva na mieste aplikácie. Taktiež nespôsobuje alergické reakcie, zachováva elasticitu a štruktúru tkaniva a nespôsobuje jeho tvrdnutie. Pri liečbe s hydrogélom Bulkamid® ide o miniinvazívnu procedúru, vykonávanú pod lokálnou anestéziou, s nízkou mierou komplikácií a krátkou dobou rekonvalescencie.

Prvá implantácia produktu Bulkamid® na Slovensku bola realizovaná dňa 27. októbra 2015. Prebehla úspešne na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v UNBA Ružinov pod vedením primára MUDr. Ivana Hollého, CSc. Zákrok vykonal MUDr. Peter Papcún.

Leták v slovenčine >>

Viac informácií >>