Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

Meditrade-O nás-Hodnoty-Mapa krajín

Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre nasledujúce oblasti:

- poruchy srdcového rytmu
- elektrofyziológia
- intervenčná kardiológia a rádiológia
- kardiochirurgia
- všeobecná chirurgia
- anesteziológia a intenzívna starostlivosť
- urogynekológia
- oftalmológia

Linked in logo

Systém kvality

Certifikát systému kvality má MEDITRADE spol. s r.o. platný od 19.12.2005. Vydaný bol certifikačnou spoločnosťou BVQI Slovakia, s. r. o. (od decembra 2006 certifikačná spoločnosť zmenila názov na Bureau Veritas Certification) v nasledujúcich okruhoch činností:

  • obchodná činnosť v oblasti zdravotníctva,
  • nákup a predaj špeciálnych zdravotníckych pomôcok najmä pre kardiochirurgiu a kardiológiu,
  • zabezpečovanie odborno-metodického poradenstva a servisu v tejto oblasti.

ISO certifikát MeditradeV súčasnosti je Systém manažérstva kvality zavedený vo všetkých pobočkách spoločnosti.

Systém manažérstva kvality je pravidelne každoročne auditovaný a dňa 16.12.2017 bol Bureau Veritas Certification recertifikovaný s výsledkom, že systém MEDITRADE spol. s r. o. je dobre zdokumentovaný na všetkých úrovniach spoločnosti, je efektívny a pod dobrým dohľadom riaditeľa spoločnosti a manažéra kvality.

Na základe preverovania pri recertifikácii bol spoločnosti vydaný nový certifikát s platnosťou do 15.12.2020, za predpokladu neustáleho udržiavania systému manažérstva.