Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

Záleží nám

V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej koronavírusom, spoločnosť MEDITRADE považuje za svoju povinnosť chrániť zdravie všetkých ľudí.

Z toho dôvodu sme v MEDITRADE zaviedli preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré vychádzajú aj z oficiálnych doporučení úradov a verejných inštitúcií:

Ide hlavne o tieto preventívne opatrenia:

  • o potrebných základných hygienických opatreniach sú naši pracovníci pravidelne informovaní
  • v kancelárskych priestoroch, ako aj v priestoroch skladu sú rozmiestnené dezinfekčné prostriedky
  • v prípadoch ľudí, ktorí boli v rizikových oblastiach nákazy doporučujeme domácu karanténu, v prípadoch keby došlo aj k prejavom ochorenia na koronavírus, postihnutého zamestnanca okrem doporučenej domácej karantény odkazujeme na svojho ošetrujúceho lekára, v súlade s usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva
  • plánované služobné cesty sme odvolali a nahradili telekonferenciami alebo videokonferenciami
  • všetkým zamestnancom denne meriame telesnú teplotu
  • všetci zamestnanci používajú rúško ako ochranu tváre, pracovníci v sklade používajú aj ochranný odev a ochranné rukavice
  • denne sledujeme najnovšie správy, respektíve odporúčania úradov, a okamžite zabezpečíme vykonanie všetkých doporučených opatrení

Spoločnosť MEDITRADE verí v zodpovedné správanie každého jednotlivca a dodržiavaním vyššie uvedených elementárnych opatrení je možné predísť vypuknutiu nákazy, respektíve minimalizovať jej šírenie.