Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


Publikácie

publikácie na stiahnutie prázdno odporúčané publikácie
PRE PACIENTOV nie PRE ODBORNÍKOV

 

Jedným z cieľov spoločnosti MEDITRADE je vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti. Veríme, že informovaní pacienti svojou spoluprácou s lekármi, aj samotnou prevenciou, pomáhajú tvoriť zdravšiu spoločnosť. Preto pravidelne vydávame a distribuujeme príručky a informačné letáky pre pacientov. Všetky príručky sú uverejnené a voľne stiahnuteľné na tejto stránke.

Zároveň prevádzkujeme edukačný portál www.cardio.sk, ktorý poskytuje informácie o srdci, srdcových a cievnych ochoreniach a možnostiach ich liečby.

 

Aktuálne príručky pre pacientov

  • Implantovateľný defibrilátor (ICD)
  • Resynchronizačná liečba srdca
  • Kardiochirurgická liečba srdcovo-cievnych ochorení
  • Ženská stresová inkontinencia
  • Embolizácia myómov maternice
  • Implantovateľný kardiostimulátor
  • Ablácie
  • Bol som na intervencii - čo to pre mňa znamená?
  • Bol som na rádiologickej intervencii - čo to pre mňa znamená?