Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny.

Kontakt:
Meditrade spol. s r. o.
Levočská 1/2101
851 01 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 2 501 095 10
F: +421 2 556 489 25
meditrade(a)meditrade(.)sk

YouTube
www.cardio.sk
www.angio.sk


 


Publikácie pre odborníkov

Martan, A. a kol.: Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii

Martan Bulkamid

V roku 2015 vyšlo rozšírené a prepracovanie vydanie publikácie Aloisa Martana a kol. Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii.

V rámci kapitoly Najčastěji prováděné operační postupy při řešení stresové inkontinence moči u žen sa v sekcii Bulking agents autori venujú aj produkt Bulkamid® a operačnej technike jeho aplikácie.

Kniha je dostupná v českom aj v anglickom jazyku.

 

Korpas, D.: Kardiostimulační technika

Kardiostimulacni_technika

Kniha Kardiostimulačná technika je určená pre biomedicínskych a klinických inžinierov a technikov v praxi, študentov biomedicínskychodborov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí potrebujú porozumieť základom kardiostimulačnej techniky. Je rozdelená do štrnástich kapitol, ktoré sa ďalej delia na jednotlivé témy.

Témy, ktorým sa kniha venuje:

  • Poruchu srdcového rytmu
  • Farmakologická liečba
  • Indikácia pre kardiostimuláciu
  • Kardiostimulačné systémy a režimy
  • Implantabilné kardioverter defibrilátori
  • Srdcová resynchronizačná terapia
  • Kontrola pacientov

Knihu si môžete kúpiť aj prostredníctvom internetových obchodov.