onx_logo

On-X Life Technologies, Inc. (On-X LTI) sa zaviazali ku zvyšovaniu kvality života pacientov tým, že budú vyvíjať, vyrábať a propagovať produkty, ktoré nie sú prekonateľné z hladiska ich kvality a výkonu.

On-X LTI, je súkromná spoločnosť založená v roku 1994 v meste Austin, Texas.

Primárnym cieľom On-X LTI sú nasledovné:

  • Kontinuálne zlepšovať karbónovú technológiu,
  • Zlepšovať výkon mechanickej srdcovej chlopne a súčasne znižovať  mieru komplikácií spojených s implantáciou mechanickej chlopne pre pacienta,
  • Poskytovať aditívne produkty pre kardiochirurgiu, ktoré zlepšujú starostlivosť o pacienta.

 

www.onxlti.com

Srdcové chlopne On-X

Srdcové chlopne On-X

Primárnym cieľom On-X Life Technologies Inc je vyrábať inovatívne On-X mechanické srdcové chlopne a  príslušné  technológie spojené s kardiológiou.

On-X mechanické srdcové chlopne sú vyrábané z karbónu a používajú  dvojlistovú náhradu srdcovej chlopne, ktorá bola vyvinutá poprednými svetovými dizajnérmi srdcových chlopní.

Za klinickým úspechom On-X stojí veľa  inovácií, ktoré odlišujú On-X od ostatných mechanických chlopní. Konstrukčné vlastnosti maximalizujú  benefit tak pre príjemcu, ako pre implantátora.

Konštrukčné vlastnosti

Implantačné video

Klinické výsledky z FDA

Nízka miera antikoagulácie

 

Absolútne novinky:

On-X® Prosthetic Heart Valve with Anatomic Sewing Ring

mechanicka_srdcova_chlopna


CHORD-X ePTFE Suture

kardiochirurgicka_sutura