phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language

Ablačný výkon

Princíp katetrizačnej rádiofrekvenčnej ablácie spočíva v kontrolovanej aplikácii rádiofrekvenčnej energie na nežiaduce vodivé dráhy v srdci, prípadne na miesta, odkiaľ vychádza nežiaduci elektrický signál. Pomocou tejto energie sa tkanivo v danom mieste umŕtvi, čím sa stane nevodivým a elektrická energia prúdiaca v srdci sa začne opäť šíriť po správnych dráhach. Lekár - elektrofyziológ počas tohto nechirurgického zákroku zavedie katétre zvyčajne cez rez pri slabinách alebo na ramene až k srdcu. Lekár ich sleduje pomocou rôntgenu. Pacient je počas tohto zákroku sledovaný v lokálnej anestézii, je pri vedomí, občas je potrebné pacienta uspať. 

Prejavy srdcovej arytmie: 

  • pocit búšenia, skákania v hrudníku
  • závrate a mdloby
  • dýchavičnosť
  • bolesť v hrudníku

 

 

Čo sa deje počas ablačného výkonu?

Lekár - elektrofyziológ a prítomný zdravotnícky personál využívajú počas zákroku najmodernejšie zobrazovacie a monitorovacie systémy, ktoré im umožňujú sledovať presný pohyb katétrov, určiť presné miesto ablácie a vyhodnotiť ablačný výkon. Samotný pohyb katétrov v tele a v srdci je bezbolestný, avšak nepríjemne môžete pociťovať zavádzanie katétrov. Niekedy môže pacient cítiť bolesť pri aplikácii rádiofrekvenčnej energie v srdci. V tomto prípade informujte lekára, aby vám mohli byť podané lieky bolesti. Ablačný výkon niekedy trvá aj viac hodín, informujte preto lekára o diskomforte, ktorý pociťujete (bolesť chrbta z dlhého ležania a pod.). 

Možné riziká ablácie

  • Zvýšené riziko vytvorenia alebo uvoľnenia krvnej zrazeniny. Zrážanlivosť krvi je preto neustále monitorovaná a pacientovi sú podávané lieky pre riedenie krvi pred i počas výkonu.
  • Zriedkavo sa môže po výkone vyskytnúť infekcia.
  • Poškodenie alebo prepichnutie srdcovej steny katétrom a následné krvácanie do perikardu. Pri výraznom krvácaní môže byť nutná drenáž perikardu alebo chirurgické uzatvorenie rany. Pre elimináciu tohto rizika sa využíva echokardiografia, RTG, katétre s meraním prítlaku na srdcovú stenu a pod.
  • Krvácanie do okolia vpichu katétrov. Prípadné poškodenie cievy pri mieste vpichu. Tieto zranenia sa vo väčšine prípadov zahoja bez nutnosti ďalšieho zákroku. Chirurgický zákrok je potrebný iba výnimočne.
  • Vyvolanie inej nežiaducej srdcovej arytmie pri niektorých stimulačných manévroch. Takáto arytmia sa ukončí stimuláciu cez zavedené katétre, liekmi alebo defibrilačným výbojom (kardioverziou) pri krátkej celkovej narkóze.
  • Následky spojené s RTG žiarením, ktorému je pacient vystavený počas výkonu. V dnešnej dobe je však dávka RTG žiarenia veľmi presne monitorovaná a skúsený elektrofyziológ využíva minimum RTG žiarenia počas výkonu.

Čo ma čaká po ablácii

Po odstránení katétrov je niekedy potrebné ranu zceliť niekoľkými stehmi, miesto vpichu vám obviažu. V nemocnici zostanete na pozorovaní ešte 1 - 2 dni. Doma sa postupne vracajte k svojmu dennému stereotypu, prvé dni obmedzte aktivity na minimum. Miesto vpichu vás môže pár dní bolieť, prípadne sa môže objaviť opuch alebo modrina. Ak je však opuch veľký a bolesť silná, objavia sa horúčky alebo závrate, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. 

Mohlo by Vás zaujímať

Pripravujeme - Zóna pre partnerov

Pripravujeme - Zóna pre partnerov

Pripravujeme sme pre Vás Zónu pre partnerov. Pre prihlásených prinesie výhody. …

Viac info
Ako nakupovať

Ako nakupovať

V prípade, že ste právnický subjekt (disponujete IČO a DIČ) si už čoskoro budete môcť nakúpiť niektoré produkty aj na našej webovej stránke. …

Viac info
Idem na koronarografiu. Čo to pre mňa znamená?

Idem na koronarografiu. Čo to pre mňa znamená?

Ochorenie koronárnych ciev je najčastejším typom ochorenia srdca. …

Viac info
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo