phone +421 2 5010 9510
email meditrade@meditrade.sk
slovak language

Ablačný výkon

Princíp katetrizačnej rádiofrekvenčnej ablácie spočíva v kontrolovanej aplikácii rádiofrekvenčnej energie na nežiaduce vodivé dráhy v srdci, prípadne na miesta, odkiaľ vychádza nežiaduci elektrický signál. Pomocou tejto energie sa tkanivo v danom mieste umŕtvi, čím sa stane nevodivým a elektrická energia prúdiaca v srdci sa začne opäť šíriť po správnych dráhach. Lekár - elektrofyziológ počas tohto nechirurgického zákroku zavedie katétre zvyčajne cez rez pri slabinách alebo na ramene až k srdcu. Lekár ich sleduje pomocou rôntgenu. Pacient je počas tohto zákroku sledovaný v lokálnej anestézii, je pri vedomí, občas je potrebné pacienta uspať. 

Prejavy srdcovej arytmie: 

  • pocit búšenia, skákania v hrudníku
  • závrate a mdloby
  • dýchavičnosť
  • bolesť v hrudníku

 

 

Čo sa deje počas ablačného výkonu?

Lekár - elektrofyziológ a prítomný zdravotnícky personál využívajú počas zákroku najmodernejšie zobrazovacie a monitorovacie systémy, ktoré im umožňujú sledovať presný pohyb katétrov, určiť presné miesto ablácie a vyhodnotiť ablačný výkon. Samotný pohyb katétrov v tele a v srdci je bezbolestný, avšak nepríjemne môžete pociťovať zavádzanie katétrov. Niekedy môže pacient cítiť bolesť pri aplikácii rádiofrekvenčnej energie v srdci. V tomto prípade informujte lekára, aby vám mohli byť podané lieky bolesti. Ablačný výkon niekedy trvá aj viac hodín, informujte preto lekára o diskomforte, ktorý pociťujete (bolesť chrbta z dlhého ležania a pod.). 

Možné riziká ablácie

  • Zvýšené riziko vytvorenia alebo uvoľnenia krvnej zrazeniny. Zrážanlivosť krvi je preto neustále monitorovaná a pacientovi sú podávané lieky pre riedenie krvi pred i počas výkonu.
  • Zriedkavo sa môže po výkone vyskytnúť infekcia.
  • Poškodenie alebo prepichnutie srdcovej steny katétrom a následné krvácanie do perikardu. Pri výraznom krvácaní môže byť nutná drenáž perikardu alebo chirurgické uzatvorenie rany. Pre elimináciu tohto rizika sa využíva echokardiografia, RTG, katétre s meraním prítlaku na srdcovú stenu a pod.
  • Krvácanie do okolia vpichu katétrov. Prípadné poškodenie cievy pri mieste vpichu. Tieto zranenia sa vo väčšine prípadov zahoja bez nutnosti ďalšieho zákroku. Chirurgický zákrok je potrebný iba výnimočne.
  • Vyvolanie inej nežiaducej srdcovej arytmie pri niektorých stimulačných manévroch. Takáto arytmia sa ukončí stimuláciu cez zavedené katétre, liekmi alebo defibrilačným výbojom (kardioverziou) pri krátkej celkovej narkóze.
  • Následky spojené s RTG žiarením, ktorému je pacient vystavený počas výkonu. V dnešnej dobe je však dávka RTG žiarenia veľmi presne monitorovaná a skúsený elektrofyziológ využíva minimum RTG žiarenia počas výkonu.

Čo ma čaká po ablácii

Po odstránení katétrov je niekedy potrebné ranu zceliť niekoľkými stehmi, miesto vpichu vám obviažu. V nemocnici zostanete na pozorovaní ešte 1 - 2 dni. Doma sa postupne vracajte k svojmu dennému stereotypu, prvé dni obmedzte aktivity na minimum. Miesto vpichu vás môže pár dní bolieť, prípadne sa môže objaviť opuch alebo modrina. Ak je však opuch veľký a bolesť silná, objavia sa horúčky alebo závrate, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. 

Mohlo by Vás zaujímať

Roadshow GE Healthcare po prvýkrát na Slovensku

Roadshow GE Healthcare po prvýkrát na Slovensku

Spoločnosť GE Healthcare priniesla do Trnavy najnovšiu zobrazovaciu technológiu …

Viac info
Xience 28/90

Xience 28/90

XIENCE™ stent s 1-mesačnou DAPT a 3-mesačnou DAPT znížil závažné krvácanie bez zvýšenia ischemických príhod. …

Viac info
Idem na koronarografiu. Čo to pre mňa znamená?

Idem na koronarografiu. Čo to pre mňa znamená?

Ochorenie koronárnych ciev je najčastejším typom ochorenia srdca. …

Viac info
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo